Róże różańcowe

„Żywy Różaniec oznacza – życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelicznych: życie wiarą, nadzieją i miłością. Należeć do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i wypełniać Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu ludzi”

Wspólnota Róż Różańcowych jest grupą osób, które regularnie odmawiają  modlitwę różańcową  pogłębiając w ten sposób swoją duchowość a tym samym wspierają całą wspólnotę Kościoła swoją modlitwą. Wspólnota ta znana jest, od dawna, w Kościele powszechnym i posiada aprobatę  papieską. Wspólnota ta składa się z Żywych Róż, z których każda liczy dwadzieścia osób odmawiających codziennie jeden dziesiątek różnica, wskazany przez Zelatorkę, połączony z rozważaniem tajemnic życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki. ofiarowany w konkretnej, wyznaczonej na dany miesiąc papieskiej intencji ewangelizacyjnej oraz intencji parafialnej.

Spotkanie całej Wspólnoty  Żywego Różańca odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy św., o godz. 11.00, sprawowanej w intencji Róż Różańcowych naszej parafii oraz Ich rodzin. Po Mszy św. następuje  zmiana tajemnic z podaniem intencji .

INTENCJE NA STYCZEŃ 2023:

  • Aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, uczącymi braterstwa, a nie rywalizacji i pomagali w szczególności najbardziej bezbronnym młodym ludziom.
  • O pokój na Ukrainie, za wszystkie ofiary tej wojny oraz uchodźców i tych , którzy niosą im konkretną pomoc materialną i duchową.

INTENCJE NA LUTY 2023:

  • Aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.
  • O świadectwo wiary w naszych rodzinach, w szkołach, miejscach pracy i społeczeństwie oraz jedność wszystkich chrześcijan a także za wszystkich chorych i cierpiących.

INTENCJE NA MARZEC 2023:

  • Aby ci, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienie.
  • O troskę, o każde życie od poczęcia do naturalnej śmierci.

INTENCJE NA KWIECIEŃ 2023:

  • Aby było większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli.
  • O jak najlepsze owoce w naszym życiu po Renowacji Misji Świętych w naszej parafii.

INTENCJE NA MAJ 2023:

  • Aby ruchy i grupy kościelne, każdego dnia, na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.
  • W intencji wszystkich powołanych do służby w Chrystusowym Kościele o wszelkie potrzebne łaski oraz o nowe liczne święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne również z naszej wspólnoty parafialnej.

INTENCJE NA CZERWIEC 2023:

INTENCJE NA LIPIEC 2023:

INTENCJE NA SIERPIEŃ 2023:

INTENCJE NA WRZESIEŃ 2023:

INTENCJE NA PAŹDZIERNIK 2023:

INTENCJE NA LISTOPAD 2023:

INTENCJE NA GRUDZIEŃ 2023:

Członkowie tej wspólnoty troszczą się o siebie, odwiedzając w razie choroby i modląc się za zmarłych. Otaczają również opieką nasze ogródki przykościelne.

W naszej wspólnocie parafialnej istnieją trzy Róże Różańcowe (dwie w Niwnicy oraz jedna w Wyszkowie). Zelatorkami są:

1. Maria Ł.

2. Teresa N.

3. Małgorzata G.

Zapraszamy do wstępowania w szeregi naszej wspólnoty!