Róże różańcowe

„Żywy Różaniec oznacza – życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelicznych: życie wiarą, nadzieją i miłością. Należeć do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i wypełniać Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu ludzi”

Wspólnota Róż Różańcowych jest grupą osób, które regularnie odmawiają  modlitwę różańcową  pogłębiając w ten sposób swoją duchowość a tym samym wspierają całą wspólnotę Kościoła swoją modlitwą. Wspólnota ta znana jest, od dawna, w Kościele powszechnym i posiada aprobatę  papieską. Wspólnota ta składa się z Żywych Róż, z których każda liczy dwadzieścia osób odmawiających codziennie jeden dziesiątek różnica, wskazany przez Zelatorkę, połączony z rozważaniem tajemnic życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki. ofiarowany w konkretnej, wyznaczonej na dany miesiąc papieskiej intencji ewangelizacyjnej oraz intencji parafialnej.

Spotkanie całej Wspólnoty  Żywego Różańca odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy św., o godz. 11.00, sprawowanej w intencji Róż Różańcowych naszej parafii oraz Ich rodzin. Po Mszy św. następuje  zmiana tajemnic z podaniem intencji .

INTENCJE NA STYCZEŃ 2024:

  • Aby Duch Święty pomógł nam w rozeznawaniu darów różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkrywaniu bogactw wielu tradycji liturgicznych wewnątrz Kościoła.
  • O świadectwo wiary w naszych rodzinach, w szkołach, miejscach pracy i społeczeństwie oraz jedność wszystkich chrześcijan a także za wszystkich chorych i cierpiących.

INTENCJE NA LUTY 2024:

  • Aby osoby nieuleczalnie chore oraz ich rodziny zawsze miały niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno medyczne, jak i ludzkie.
  • Za wszystkich chorych, cierpiących i seniorów naszej wspólnoty parafialnej.

INTENCJE NA MARZEC 2024:

  • Aby ci, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem
  • W intencji naszych Rekolekcji parafialnych, by przyniosły jak najlepsze owoce w naszej codzienności

INTENCJE NA KWIECIEŃ 2024:

  • Aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby znikło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tyle cierpienia w różnych częściach świata
  • O nowe liczne, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne również z naszej wspólnoty parafialnej, by młodzi ludzie nie bali się zawierzyć całego swojego życia Bogu i podjąć wezwanie Jezusa „Pójdź za mną”

INTENCJE NA MAJ 2024:

INTENCJE NA CZERWIEC 2024:

INTENCJE NA LIPIEC 2024:

INTENCJE NA SIERPIEŃ 2024:

INTENCJE NA WRZESIEŃ 2024:

INTENCJE NA PAŹDZIERNIK 2024:

INTENCJE NA LISTOPAD 2024:

INTENCJE NA GRUDZIEŃ 2024:

Członkowie tej wspólnoty troszczą się o siebie, odwiedzając w razie choroby i modląc się za zmarłych. Otaczają również opieką nasze ogródki przykościelne.

W naszej wspólnocie parafialnej istnieją trzy Róże Różańcowe (dwie w Niwnicy oraz jedna w Wyszkowie). Zelatorkami są:

1. Maria Ł.

2. Teresa N.

3. Małgorzata G.

Zapraszamy do wstępowania w szeregi naszej wspólnoty!