Róże różańcowe

„Żywy Różaniec oznacza – życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelicznych: życie wiarą, nadzieją i miłością. Należeć do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i wypełniać Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu ludzi”

Wspólnota Róż Różańcowych jest grupą osób, które regularnie odmawiają  modlitwę różańcową  pogłębiając w ten sposób swoją duchowość a tym samym wspierają całą wspólnotę Kościoła swoją modlitwą. Wspólnota ta znana jest, od dawna, w Kościele powszechnym i posiada aprobatę  papieską. Wspólnota ta składa się z Żywych Róż, z których każda liczy dwadzieścia osób odmawiających codziennie jeden dziesiątek różnica, wskazany przez Zelatorkę, połączony z rozważaniem tajemnic życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki. ofiarowany w konkretnej, wyznaczonej na dany miesiąc papieskiej intencji ewangelizacyjnej oraz intencji parafialnej.

Spotkanie całej Wspólnoty  Żywego Różańca odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy św., o godz. 11.00, sprawowanej w intencji Róż Różańcowych naszej parafii oraz Ich rodzin. Po Mszy św. następuje  zmiana tajemnic z podaniem intencji .

INTENCJE NA STYCZEŃ 2020:

 • Aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość w świecie.
 • Za wszystkie rodziny naszej parafii, by były Bogiem silne, by panowała w nich miłość i zgoda.

INTENCJE NA LUTY 2020:

 • Aby głos braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników, pozbawionych skrupułów, był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.
 • Za wszystkich chorych i cierpiących.

INTENCJE NA MARZEC 2020:

 • Aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii wzrastał w jedności.
 • O dobre przeżycie i owoce okresu Wielkiego Postu w naszych rodzinach.

INTENCJE NA KWIECIEŃ 2020:

 • Aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką.
 • O zatrzymanie pandemii korona wirusa w świecie i zdrowie dla naszych rodzin.

INTENCJE NA MAJ 2020:

 • Aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła
 • O nowe, liczne, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej diecezji i z naszej parafii

INTENCJE NA CZERWIEC 2020:

 • Aby Ci, którzy cierpią, odnaleźli swoje drogi życia, pozwalając im dotknąć Serca Jezusowego
 • O światło i moc Ducha  Świętego dla wszystkich pogubionych, przeżywających kryzys swej wiary

INTENCJE NA LIPIEC 2020:

 • Aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.
 • Za wszystkich przebywających na wakacjach, aby pamiętali o swej chrześcijańskiej tożsamości.

INTENCJE NA SIERPIEŃ 2020:

 • Za wszystkie osoby, które pracują i żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz za ich rodziny.
 • O dobrą pogodę na czas zbiorów oraz o ich obfitość, by nikt nie musiał cierpieć głodu chleba powszedniego.

INTENCJE NA WRZESIEŃ 2020:

 • Aby zasoby naszej planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.
 • O Dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży rozpoczynających nowy rok szkolny i katechetyczny.

INTENCJE NA PAŹDZIERNIK 2020:

 • Aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.
 • Za młodzież, która ma przyjąć Sakrament Bierzmowania, by umieli swoją wiarę mężnie wyznawać, bronić jej i według niej żyć.

INTENCJE NA LISTOPAD 2020:

 • Aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego życia.
 • Za wszystkich zmarłych prosząc dla nich o radość życia wiecznego.

INTENCJE NA GRUDZIEŃ 2020:

 • Aby nasza osobista relacja z Chrystusem Jezusem była ożywiana przez Słowo Boże i życie modlitwy.
 • O ducha pokuty i dobre przygotowanie naszych serc na spotkanie z Jezusem w tajemnicy Bożego Narodzenia.

Członkowie tej wspólnoty troszczą się o siebie, odwiedzając w razie choroby i modląc się za zmarłych. Otaczają również opieką nasze ogródki przykościelne.

W naszej wspólnocie parafialnej istnieją trzy Róże Różańcowe (dwie w Niwnicy oraz jedna w Wyszkowie). Zelatorkami są:

1. Maria Ł.

2. Teresa N.

3. Małgorzata G.

Zapraszamy do wstępowania w szeregi naszej wspólnoty!