Róże różańcowe

„Żywy Różaniec oznacza – życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelicznych: życie wiarą, nadzieją i miłością. Należeć do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i wypełniać Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu ludzi”

Wspólnota Róż Różańcowych jest grupą osób, które regularnie odmawiają  modlitwę różańcową  pogłębiając w ten sposób swoją duchowość a tym samym wspierają całą wspólnotę Kościoła swoją modlitwą. Wspólnota ta znana jest, od dawna, w Kościele powszechnym i posiada aprobatę  papieską. Wspólnota ta składa się z Żywych Róż, z których każda liczy dwadzieścia osób odmawiających codziennie jeden dziesiątek różnica, wskazany przez Zelatorkę, połączony z rozważaniem tajemnic życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki. ofiarowany w konkretnej, wyznaczonej na dany miesiąc papieskiej intencji ewangelizacyjnej oraz intencji parafialnej.

Spotkanie całej Wspólnoty  Żywego Różańca odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy św., o godz. 11.00, sprawowanej w intencji Róż Różańcowych naszej parafii oraz Ich rodzin. Po Mszy św. następuje  zmiana tajemnic z podaniem intencji .

INTENCJE NA STYCZEŃ 2018:

 • Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.
 • Za wszystkie rodziny naszej parafii by były Bogiem silne.

INTENCJE NA LUTY 2018:

 • Aby ci, który sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.
 • Za wszystkich naszych chorych i cierpiących.

INTENCJE NA MARZEC 2018:

 • Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji indywidualnego i wspólnotowego rozeznania duchowego .
 • O jak najlepsze owoce naszych rekolekcji parafialnych przygotowujących nas do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

INTENCJE NA KWIECIEŃ 2018:

 • Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi..
 • Za wszystkich proszących nas o modlitwę oraz tych którym obiecaliśmy za nich się modlić.

INTENCJE NA MAJ 2018:

 • Aby wierni świeccy wypełniali swoją szczególną misję, wykorzystując swoje zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.
 • Za dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej oraz Ich rodziców, by dawali Im świadectwo prawdziwej wiary oraz o nowe liczne powołania kapłańskie i zakonne również z naszej wspólnoty parafialnej.

INTENCJE NA CZERWIEC 2018:

 • Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.
 • Za wszystkich niemogących uczestniczyć we Mszy św. aby w modlitwie łączyli się ze Zbawicielem a wokół siebie znaleźli bliźnich, którzy pomogą Im dobrze przeżyć Dzień Pański.

INTENCJE NA LIPIEC 2018:

 • Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją pracą duszpasterską , czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.
 • Za wszystkich wypoczywających na wakacjach, by nie zapomnieli o swej chrześcijańskiej tożsamości oraz wzmocnili swoje siły fizyczne i duchowe.

INTENCJE NA SIERPIEŃ 2018:

 • Aby globalne decyzje ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.
 • O trzeźwość w społeczeństwie i w naszych rodzinach.

INTENCJE NA WRZESIEŃ 2018:

 • Aby  na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.
 • O boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla dzieci i młodzieży rozpoczynających nowy rok szkolny i katechetyczny.

INTENCJE NA PAŹDZIERNIK 2018:

 • Aby  osoby konsekrowane rozbudziły zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, który nie mają głosu.
 • W intencji Synod u Biskupów dotyczącego młodzieży. Za młodzież naszej parafii.

INTENCJE NA LISTOPAD 2018:

 • Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.
 • Za zmarłych członków Żywego Różańca, zmarłych z naszych rodzin oraz parafian. Za naszą Ojczyznę.

INTENCJE NA GRUDZIEŃ 2018:

Członkowie tej wspólnoty troszczą się o siebie, odwiedzając w razie choroby i modląc się za zmarłych. Otaczają również opieką nasze ogródki przykościelne.

W naszej wspólnocie parafialnej istnieją trzy Róże Różańcowe (dwie w Niwnicy oraz jedna w Wyszkowie). Zelatorkami są:

1. Maria Ł.

2. Teresa N.

3. Małgorzata G.

Zapraszamy do wstępowania w szeregi naszej wspólnoty!