Róże różańcowe

„Żywy Różaniec oznacza – życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelicznych: życie wiarą, nadzieją i miłością. Należeć do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i wypełniać Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu ludzi”

Wspólnota Róż Różańcowych jest grupą osób, które regularnie odmawiają  modlitwę różańcową  pogłębiając w ten sposób swoją duchowość a tym samym wspierają całą wspólnotę Kościoła swoją modlitwą. Wspólnota ta znana jest, od dawna, w Kościele powszechnym i posiada aprobatę  papieską. Wspólnota ta składa się z Żywych Róż, z których każda liczy dwadzieścia osób odmawiających codziennie jeden dziesiątek różnica, wskazany przez Zelatorkę, połączony z rozważaniem tajemnic życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki. ofiarowany w konkretnej, wyznaczonej na dany miesiąc papieskiej intencji ewangelizacyjnej oraz intencji parafialnej.

Spotkanie całej Wspólnoty  Żywego Różańca odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy św., o godz. 11.00, sprawowanej w intencji Róż Różańcowych naszej parafii oraz Ich rodzin. Po Mszy św. następuje  zmiana tajemnic z podaniem intencji .

INTENCJE NA STYCZEŃ 2019:

 • Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi, odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości ewangelii.
 • Za wszystkie rodziny naszej parafii, by były Bogiem silne, by panowała w nich miłość i zgoda.

INTENCJE NA LUTY 2019:

 • O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.
 • Za wszystkich chorych i cierpiących.

INTENCJE NA MARZEC 2019:

 • Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa a ich prawa były respektowane .
 • O dobre przeżycie okresu Wielkiego Postu, Dary Ducha Świętego dla o. Rekolekcjonisty oraz dobre owoce naszych parafialnych rekolekcji.

INTENCJE NA KWIECIEŃ 2019:

 • Za lekarzy i pracowników humanitarnych przebywających na obszarach wojennych, którzy narażają własne życie aby ocalić innych.
 • O światło i moc Ducha Świętego oraz o wszelkie potrzebne łaski dla ks. biskupa Ordynariusza wobec niesprawiedliwych oskarżeń pod jego adresem.

INTENCJE NA MAJ 2019:

 • Aby kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla całego kontynentu.
 • O nowe liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne również z naszej Parafii oraz o światło i moc Ducha Świętego dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu Bierzmowania.

INTENCJE NA CZERWIEC 2019:

 • Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.
 • O nowe liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne również z naszej Parafii oraz w intencji tegorocznych neoprezbiterów.

INTENCJE NA LIPIEC 2019:

 • Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.
 • Za wszystkich przebywających na wakacjach, by nie zapominali o swej chrześcijańskiej tożsamości oraz swoich chrześcijańskich obowiązkach.

INTENCJE NA SIERPIEŃ 2019:

 • Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej „szkołami wzrastania w człowieczeństwie”.
 • Za wszystkich rolników i działkowiczów oraz o pomyślne zbiory, by nikt na świecie nie cierpiał głodu.

INTENCJE NA WRZESIEŃ 2019:

 • Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów. 
 • O pokój na całym świecie oraz o Dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli wychowawców i katechetów w nowym roku szkolnym i katechetycznym 2019/2020.

Członkowie tej wspólnoty troszczą się o siebie, odwiedzając w razie choroby i modląc się za zmarłych. Otaczają również opieką nasze ogródki przykościelne.

W naszej wspólnocie parafialnej istnieją trzy Róże Różańcowe (dwie w Niwnicy oraz jedna w Wyszkowie). Zelatorkami są:

1. Maria Ł.

2. Teresa N.

3. Małgorzata G.

Zapraszamy do wstępowania w szeregi naszej wspólnoty!