Róże różańcowe

„Żywy Różaniec oznacza – życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelicznych: życie wiarą, nadzieją i miłością. Należeć do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i wypełniać Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu ludzi”

Wspólnota Róż Różańcowych jest grupą osób, które regularnie odmawiają  modlitwę różańcową  pogłębiając w ten sposób swoją duchowość a tym samym wspierają całą wspólnotę Kościoła swoją modlitwą. Wspólnota ta znana jest, od dawna, w Kościele powszechnym i posiada aprobatę  papieską. Wspólnota ta składa się z Żywych Róż, z których każda liczy dwadzieścia osób odmawiających codziennie jeden dziesiątek różnica, wskazany przez Zelatorkę, połączony z rozważaniem tajemnic życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki. ofiarowany w konkretnej, wyznaczonej na dany miesiąc papieskiej intencji ewangelizacyjnej oraz intencji parafialnej.

Spotkanie całej Wspólnoty  Żywego Różańca odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy św., o godz. 11.00, sprawowanej w intencji Róż Różańcowych naszej parafii oraz Ich rodzin. Po Mszy św. następuje  zmiana tajemnic z podaniem intencji .

INTENCJE NA STYCZEŃ 2021:

 • Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.
 • Za wszystkie rodziny naszej parafii, by były Bogiem silne, by panowała w nich jedność, miłość, pokój i zgoda.

INTENCJE NA LUTY 2021:

 • Aby kobiety – ofiary przemocy, były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.
 • Za wszystkich chorych i cierpiących oraz tych, którzy się nimi opiekują o wszelkie potrzebne łaski.

INTENCJE NA MARZEC 2021:

 • Abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.
 • Aby przeżywany Rok św. Józefa jeszcze bardziej przybliżył nas do Jezusa a zarazem rozbudził w nas troskę i odpowiedzialność za Kościół.

INTENCJE NA KWIECIEŃ 2021:

 • Za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzy demokracjach.
 • W intencji wszystkich rodzin o wiarę nadzieję i miłość oraz jedność.

INTENCJE NA MAJ 2021:

 • Aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami
 • O nowe liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne również z naszej parafii oraz za tegorocznych maturzystów i dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej

INTENCJE NA CZERWIEC 2021:

 • Aby ludzie młodzi, którzy przygotowują się do małżeństwa, przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.
 • Za młodzież, która przyjęła Sakrament Bierzmowania, by mocą Ducha Świętego, umieli swoją wiarę mężnie wyznawać, bronić jej i według niej żyć.

INTENCJE NA LIPIEC 2021:

INTENCJE NA SIERPIEŃ 2021:

INTENCJE NA WRZESIEŃ 2021:

INTENCJE NA PAŹDZIERNIK 2021:

INTENCJE NA LISTOPAD 2021:

INTENCJE NA GRUDZIEŃ 2021:

Członkowie tej wspólnoty troszczą się o siebie, odwiedzając w razie choroby i modląc się za zmarłych. Otaczają również opieką nasze ogródki przykościelne.

W naszej wspólnocie parafialnej istnieją trzy Róże Różańcowe (dwie w Niwnicy oraz jedna w Wyszkowie). Zelatorkami są:

1. Maria Ł.

2. Teresa N.

3. Małgorzata G.

Zapraszamy do wstępowania w szeregi naszej wspólnoty!