GRUPY PRZYGOTOWUJĄCE SIĘ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

ROK KATECHETYCZNY 2018/19

7 września o godz. 18.00 spotkanie dla wszystkich uczniów z klas VI – VIII oraz III kl. gimnazjum –

pragnących przygotować się do sakramentu Bierzmowania

GRUPA I – uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej

Spotkania:  21 wrzesień;  19 październik; 16 listopad; 14 grudzień; 25 styczeń; 15 marzec; 29 marzec; 17 maj; 14 czerwiec.

Godzina: 16.30 (piątek)

GRUPA II – uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej

Spotkania: 21 wrzesień;  19 październik; 16 listopad; 14 grudzień; 25 styczeń; 22 luty; 15 marzec; 29 marzec; 17 maj; 14 czerwiec.

Godzina: 18.00 (piątek)

GRUPA III – uczniowie klas III Gimnazjum

Spotkania: 28 wrzesień; 12 październik; 26 październik; 9 listopad; 23 listopad; 30 listopad; 21 grudzień, 18 styczeń, 15 luty; 8 marzec; 22 marzec; 12 kwiecień, 26 kwiecień; 10 maj.

Godzina: 18.00 (piątek)

 

Bierzmowanie to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby swoją wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

W tym sakramencie chrześcijanin otrzymuje pełnię darów Ducha Świętego:

 • Dar Mądrości
 • Dar Rozumu
 • Dar Rady
 • Dar Męstwa
 • Dar Umiejętności
 • Dar Pobożności
 • Dar Bojaźni Bożej

Szafarz Sakramentu Bierzmowania:

Sakrament Bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Zaniedbanie przyjęcia tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni Chrystusowej. Bierzmowania udziela Ks. Biskup, co świadczy o randze tego sakramentu.

Sakrament Bierzmowania w naszej parafii:

Obecnie okres przygotowania do Bierzmowania obejmuje: kl. VI – VIII Szkoły Podstawowej oraz III kl. Gimnazjum.

O dopuszczeniu do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania decyduje:

 • uczestnictwo w każdej niedzielnej Mszy Świętej i święta nakazane;
 • comiesięczna spowiedź;
 • udział w spotkaniach dla kandydatów;
 • udział we Mszy Świętej szkolno-młodzieżowej;
 • wiadomości religijne oraz posiadanie zeszytu z katechizacji szkolnej;
 • uczestnictwo w nabożeństwach różańcowych, roratach, rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej, nabożeństwach majowych;
 • odpowiedzialne zachowanie w kościele i na spotkaniach;
 • Indeks z potwierdzeniem udziału w katechezie szkolnej;
 • opinia katechety szkolnego, którą należy przedstawić na zakończenie każdego roku szkolnego. Natomiast w roku przyjęcia Sakramentu Bierzmowania do końca marca br.

Wszędzie mam być świadkiem wiary w Boga.

Kiedy się zgłosić?

 • na początku klasy VI Szkoły Podstawowej.

Świadek Bierzmowania

 • świadkiem bierzmowania z zasady powinien być jeden z rodziców chrzestnych, a gdy to jest niemożliwe, wówczas jeden z rodziców.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 2019

26 maj – Bazylika św. Jakuba Ap. w Nysie godz. 18.30