GRUPY PRZYGOTOWUJĄCE SIĘ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

ROK KATECHETYCZNY 2019/2020

20 września o godz. 18.00 spotkanie dla wszystkich uczniów z klas VI – VIII oraz I kl. szkoły średniej –

pragnących przygotować się do sakramentu Bierzmowania

GRUPA I – uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej

Spotkania:  27 wrzesień;  18 październik; 15 listopad; 13 grudzień; 24 stycznia; 31 stycznia; 13 marca; 17 kwietnia; 15 maja; 12 czerwca

Godzina: 16.30 (piątek)

GRUPA II – uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej

Spotkania: 27 wrzesień;  18 październik; 15 listopad; 13 grudzień; 24 stycznia; 31 stycznia; 13 marca; 17 kwietnia; 15 maja; 12 czerwca

Godzina: 18.00 (piątek)

GRUPA III – uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej oraz I Szkół Średnich

Spotkania: 11 październik; 25 październik; 8 listopad; 22 listopad; 29 listopad; 6 grudzień, 20 grudnia; 10 stycznia; 17 stycznia; 28 luty; 20 marca; 27 marca; 24 kwietnia; 8 maja

Godzina: 18.00 (piątek)

 

Bierzmowanie to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby swoją wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

W tym sakramencie chrześcijanin otrzymuje pełnię darów Ducha Świętego:

 • Dar Mądrości
 • Dar Rozumu
 • Dar Rady
 • Dar Męstwa
 • Dar Umiejętności
 • Dar Pobożności
 • Dar Bojaźni Bożej

Szafarz Sakramentu Bierzmowania:

Sakrament Bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Zaniedbanie przyjęcia tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni Chrystusowej. Bierzmowania udziela Ks. Biskup, co świadczy o randze tego sakramentu.

Sakrament Bierzmowania w naszej parafii:

Obecnie okres przygotowania do Bierzmowania obejmuje: kl. VI – VIII Szkoły Podstawowej oraz I kl. Szkoły Średniej.

O dopuszczeniu do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania decyduje:

 • uczestnictwo w każdej niedzielnej Mszy Świętej i święta nakazane;
 • comiesięczna spowiedź;
 • udział w spotkaniach dla kandydatów;
 • udział we Mszy Świętej szkolno-młodzieżowej;
 • wiadomości religijne oraz posiadanie zeszytu z katechizacji szkolnej;
 • uczestnictwo w nabożeństwach różańcowych, roratach, rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej, nabożeństwach majowych;
 • odpowiedzialne zachowanie w kościele i na spotkaniach;
 • Indeks z potwierdzeniem udziału w katechezie szkolnej;
 • opinia katechety szkolnego, którą należy przedstawić na zakończenie każdego roku szkolnego. Natomiast w roku przyjęcia Sakramentu Bierzmowania do końca marca br.

Wszędzie mam być świadkiem wiary w Boga.

Kiedy się zgłosić?

 • na początku klasy VI Szkoły Podstawowej.

Świadek Bierzmowania

 • świadkiem bierzmowania z zasady powinien być jeden z rodziców chrzestnych, a gdy to jest niemożliwe, wówczas jeden z rodziców.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 2020

 Bazylika św. Jakuba Ap. w Nysie 24 maja o godz. 18.30