Katecheci i Animatorzy Mistagogii

Ks. dr Piotr Mazur /katecheta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niwnicy – kl. II – VIII/.

 • Jest inicjatorem przeglądu przedstawień Jasełek szkół wiejskich gminy Nysa.
 • Organizator wielu konkursów religijnych w Zespole Szkolno-Przedszkonym w Niwnicy o nagrodę Katechety.
 • Organizator przedstawień o tematyce religijnej oraz akcji charytatywnych na terenie szkoły
 • Pomysłodawcą stałej opieki dzieci i młodzieży nad Mogiłą Jeńców Wojennych na cmentarzu parafialnym w Niwnicy.
 • Pomysłodawcą i opiekunem Parafialnego Centrum Dzieci i Młodzieży.

Linki:

http://www.zspniwnica.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=593

http://www.zspniwnica.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=498

http://wk.diecezja.opole.pl/index.php/konkurs/artystyczny

Diecezjalny Konkurs Artystyczny – Opole 2018. Tegoroczna edycja nosiła tytuł: „Szlakiem kościołów drewnianych w Diecezji Opolskiej”.

Z naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niwnicy wysłano prace następujących uczniów:

 1. Emila Zahuta kl. III – Kościół w Bierkowicach – opiekun ks. dr Piotr Mazur
 2. Aleksandra Hajdasz kl I – Kościół św. Walentego –Dobrodzień – opiekun ks. dr Piotr Mazur
 3. Hanna Zahuta kl VI – Kościół – Gręboszów – opiekun ks. dr Piotr Mazur
 4. Maja Bębenek kl. VI – Kościół w Gwoździanach – opiekun ks. dr Piotr Mazur
 5. Michał Pikuła kl VI – Kościół pw. Wszystkich Świętych – Lasowice Wielkie – opiekun ks. dr Piotr Mazur
 6. Mateusz Kumorek kl. VI – Kościół św. Krzyża w Malni – opiekun ks. dr Piotr Mazur

W dniu 27 lutego 2018 roku Komisja Diecezjalna przeprowadziła etap finałowy Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2018. Tegoroczna edycja nosiła tytuł „Szlakiem kościołów drewnianych w Diecezji Opolskiej”. Z roku na rok nasz konkurs cieszy się ogromną popularnością. Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych do Wydziału Katechetycznego wpłynęło 369 prac, w tym 349 prac plastycznych oraz 20 fotografii.
Zgodnie z regulaminem, Diecezjalna Komisja Konkursowa w składzie: ks. dr hab. Jerzy Kostorz prof. UO, mgr Zbigniew Natkaniec* oraz dr Beata Balicka-Błagitka, oceniła prace w następujących kategoriach:
1.    techniki malarskie: szkoła podstawowa kl. I-III, szkoła podstawowa kl. IV-VI.
Zasadnicze kryteria, którymi Jury kierowało się przy ocenie prac, to zgodność z tematem konkursu, samodzielność i oryginalność wykonania, walory artystyczne i estetyczne, a także rodzaj zastosowanej techniki. Komisja zgodna była co do tego, że uczestnicy konkursu potraktowali temat bardzo różnorodnie. Zdecydowaną większość nadesłanych prac cechował duży wkład pracy własnej, a także pomysłowość w podejściu do zaproponowanego tematu. Po długich i burzliwych obradach Komisja Konkursowa przyznała 20 nagród i 39 wyróżnień. Specjalne wyróżnienie otrzymała praca wykonana przez Mateusza K. z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niwnicy (katecheta: ks. dr Piotr Mazur), przedstawiająca kościół św. Krzyża w Malni.

Kościół św. Krzyża w Malni – autor Mateusz K.

Wszystkim uczestnikom Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2018 składamy gorące podziękowania za trud włożony w wykonanie prac plastycznych i fotografii, a także życzymy dalszego rozwoju talentu artystycznego. Nagrodzonym i wyróżnionym uczniom dziękujemy i gratulujemy w sposób szczególny, i zapraszamy wraz z opiekunami na uroczystą galę podsumowującą diecezjalne konkursy, która odbędzie się w dniu 17 maja 2018 roku w Opolu, ul. Drzymały 1a o godz. 11.30 (aula seminaryjna).

 

 

Diecezjalny Konkurs ArtystycznyOpole 2019. Tegoroczna edycja nosiła tytuł: „Święta Anna patronką wychowania i życia rodzinnego w naszej diecezji”.

Z naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niwnicy wysłano prace następujących uczniów:

 1. Adam Kumorek kl. I – Św. Anna patronka szczęśliwego dzieciństwa – opiekun ks. dr Piotr Mazur
 2. Szymon Kiestra kl IV – Witraż św. Anny – opiekun ks. dr Piotr Mazur
 3. Krzysztof Kostruch kl IV – Św. Anna patronką ogniska rodzinnego – opiekun ks. dr Piotr Mazur
 4. Mateusz Kumorek kl. VII – Św. Anna najpiękniejszy kwiat w Bożym ogrodzie – opiekun ks. dr Piotr Mazur

W dniu 15 lutego 2019 roku Komisja Diecezjalna przeprowadziła etap finałowy Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2019. Tegoroczna edycja nosiła tytuł: „Św. Anna patronką wychowania i życia rodzinnego w naszej diecezji”. Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku konkurs cieszył się ogromną popularnością. Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych do Wydziału Katechetycznego wpłynęły 382 prace, w tym 374 prace plastyczne oraz 8 fotografii. Dwie spośród nadesłanych prac nie spełniały wymogów regulaminu, a co za tym idzie, nie zostały ocenione.
Zgodnie z regulaminem, Diecezjalna Komisja Konkursowa w składzie: ks. dr hab. Piotr Maniurka prof. UO, mgr Agnieszka Węsiora oraz mgr Karolina Fromont, oceniła prace w następujących kategoriach:
techniki malarskie: szkoła podstawowa kl. I-IV, szkoła podstawowa kl. V-VIII.
Zasadnicze kryteria, którymi kierowało się jury przy ocenie prac, to zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania, pomysłowość w podejściu do tematu, walory artystyczne i estetyczne, a także rodzaj zastosowanej techniki.

Komisja zgodna była co do tego, że uczestnicy konkursu potraktowali temat bardzo różnorodnie. Większość nadesłanych prac cechował duży wkład pracy własnej i ciekawe podejście do tematu. Po długich obradach Diecezjalna Komisja Konkursowa przyznała 18 nagród i 27 wyróżnień. Ze względu na specyfikę zastosowanej techniki Komisja przyznała dodatkowo 5 wyróżnień specjalnych – lista nagrodzonych

W kategorii techniki malarskie – szkoła podstawowa kl. I-IV  dwójka uczniów z naszej szkoły znalazło się w gronie Finalistów Diecezjalnego Konkursu Plastycznego Opole 2019, zajmując następujące miejsca:

Autor: Krzysztof Kostruch kl. IV

III miejsce zajęła praca  „Święta Anna – patronka ogniska rodzinnego” wykonana przez Krzysztofa Kostruch, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niwnicy (katecheta: ks. dr Piotr Mazur).

Autor: Szymon Kiestra kl. IV

Specjalne wyróżnienie otrzymała praca „Witraż Św. Anny” wykonana przez Symona Kiestrę  z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niwnicy (katecheta: ks. dr Piotr Mazur).

 

 

 

Wszystkim uczestnikom Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2019 składamy gorące podziękowania za trud włożony w wykonanie prac plastycznych i fotografii, a także życzymy dalszego rozwoju talentu artystycznego. W sposób szczególny gratulujemy uczniom nagrodzonym i wyróżnionym, i zapraszamy ich, wraz z opiekunami, na uroczystą galę podsumowującą diecezjalne konkursy, która odbędzie się w maju 2019 roku (dokładna data i miejsce zostaną podane w późniejszym terminie), gdzie wręczone zostaną narody, dyplomy i podziękowania.

 

 

Pani mgr Jolanta Małejki /katechetka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niwnicy – grupy przedszkolnej oraz kl. I SP/.

 

Pani Edyta Kulik – Grochowska /Ukończony Kurs Mistagogii I i II stopnia w Diecezji Opolskiej/.