Ogłoszenia duszpasterskie

Złota myśl tygodnia

„Wysoka góra zmęczy konia, nienawiść sama siebie zamęczy”. (przysłowie mongolskie)

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

          23.02.2020 r. – 1.03.2020 r.                                           

Bóg zapłać! za przygotowanie naszego kościoła i terenu wokół następującym rodzinom:

       NIWNICA – mieszkańcy posesji: 50H, 50I; 52E, 52D, 52A

       WYSZKÓW – mieszkańcom posesji: nr 20, 23

Proszę o posprzątanie kościoła i teren u wokół następujące rodziny:

      NIWNICA – mieszkańcy posesji: nr 52; 53-56A; 158

      WYSZKÓW – mieszkańcy posesji:  nr 24, 25

  1. W dzisiejszą niedzielę (23 lutego br.) rozpoczyna się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa. W tym roku tematem przewodnim inicjatyw trzeźwościowych są słowa: «Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach».
  2. Dni Eucharystyczne przed Wielkim Postem. Godziny Adoracji Najświętszego Sakramentu: NiedzielaNiwnica od godz. 12.00 – 15.00;  PoniedziałekNiwnica od godz.16.00 – 17.30, Wyszków od godz. 16.00 – 17.00; WtorekNiwnica od godz. 7.00 – 8.00
  3. W najbliższą środę rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły czyli jakościowy i ilościowy. W okresie Wielkiego Postu, zgodnie z przykazaniami kościelnymi, nie uczestniczymy w zabawach. Posypanie głów popiołem na znak podjętej przez nas pokuty w środę popielcową w czasie każdej Mszy Świętej. Uczyńmy więc nasze postanowienia wielkopostne, które pragniemy podjąć z miłości do naszego Zbawiciela (Spowiedź św.; częstszy udział we Mszy św. i nabożeństwach wielkopostnych, czytanie Pisma Świętego jak również podejmując akcję trzeźwościową w naszych rodzinach itp.)
  4. Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu przypadają Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty, które rozpoczynają czas Sakramentu Pokuty i Komunii Św. wielkanocnej.
  5. Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii:Nabożeństwo Drogi Krzyżowej – Wyszków – czwartek po Mszy szkolnej a w Niwnicy – piątek po Mszy szkolnej (Przy stacji „Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu” modlimy się za naszych zmarłych – wypominki w Ich intencji można składać do koszyczka na ołtarzu Matki Bożej)Gorzkie Żale – Niedziela – w kościele parafialnym o godz. 15.00Rekolekcje Parafialne – odbędą się w dniach od 28 marca – 1 kwietnia.

   Za pobożny udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

   Jałmużnę Postną – można składać do skarbony w tylnej części Kościoła.

  6. W piątek po Mszy św. spotkanie uczniów kl. VIII szkoły podstawowej oraz kl. I szkół średnich przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania.
  7. W przyszłą niedziele Rada Parafialna oraz Parafialny Zespół CARITAS zapraszają na degustacje wypieków domowych w Parafialnym Centrum Dzieci i Młodzieży po Mszy św. o godz. 11.00
  8. Okazja do spowiedzi św.: codziennie przed Mszą św., zaś w sobotę od godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św..
  9. Apel Wojewody Opolskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu. Z uwagi na pojawiające się coraz częściej oszustwa, których ofiarą padają osoby starsze, Wojewoda Opolski oraz Komendant Wojewódzki Policji  w Opolu prosi o szczególną czujność i ostrożność osoby starsze, aby nie przekazywały żadnych kwot pieniężnych osobom, których nie znają. Oszuści często wybierają metodę „na wnuczka”, „policjanta”, czy „kuriera przesyłek” wykorzystując dobroć, bezradność czy łatwowierność osób starszych, które tracą niejednokrotnie oszczędności całego życia. Kiedy mamy podejrzenia, że ktoś nas próbuje oszukać, natychmiast skontaktujmy się z Policją dzwoniąc pod numer 112.  
  10. Liturgiczny kurs dla operatorów sprzętu audiowizualnego 2020. Diecezjalna Komisja Liturgiczna organizuje kurs dla operatorów sprzętu audiowizualnego w Ośrodku Formacyjnym w Opolu (ul. Kominka 1a) w następujące soboty 2020 r.: 22 i 29 lutego oraz 7 marca; rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok. 15.00. Na pierwszym spotkaniu należy przedłożyć pismo rekomendujące od proboszcza parafii oraz dwie fotografie legitymacyjne. Zgłoszenia na kurs należy kierować do dn. 10 lutego 2020 na adres Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu, tel. 77 44 32 130 lub pocztą elektroniczną przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie diecezji: www.diecezja.opole.pl
  11. Formacyjne spotkania misyjne. Wzorem lat ubiegłych, duszpasterstwo misyjne diecezji opolskiej zaprasza na wiosenne spotkania misyjne. Zaproszenie kieruje w stronę Członków Papieskich Dzieł Misyjnych oraz wszystkich w jakikolwiek sposób związanych z misjami w swoich parafiach (kapłanów, sióstr zakonnych, alumnów, animatorów misyjnych, katechetów i wszystkich, którym sprawy misji leżą na sercu). Spotkanie dla rejonu nyskiego odbędzie się: 28 marca 2020 r. (sobota) w Nysie (Bazylika). Początek spotkań o godz. 10.00, zakończenie ok. 13.30.
  12. Wielkopostne Wykłady Otwarte. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na Wielkopostne Wykłady Otwarte 2020 pod patronatem bp. Andrzeja Czai, Wielkiego Kanclerza WT UO. Temat tegorocznych wykładów to: «Kryzys w świecie. Kryzys w Kościele». Wykłady będą się odbywać w soboty Wielkiego Postu o godz. 15:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu (ul. Minorytów 4). Wykład inauguracyjny na temat «Kryzysy w Biblii» w sobotę 29 lutego wygłosi ks. dr Andrzej Demitrów.
  13. Wielkopostny dzień skupienia dla muzyków kościelnych. Diecezjalny duszpasterz muzyków kościelnych zaprasza wszystkich muzyków posługujących w parafiach na wielkopostny dzień skupienia. Szczególne zaproszenie skierowane jest do dyrygentów chórów, dla których odbędzie się dodatkowe spotkanie organizacyjne dotyczące tegorocznej pielgrzymki chórów na Górę św. Anny. Dzień skupienia odbędzie się w sobotę 29 lutego 2020 r. w kościele Wniebowzięcia NMP w Opolu – Gosławicach. Rozpoczęcie o godz. 9:30, zakończenie ok. godz. 13:30.
  14. Niedziela «Ad gentes». W niedzielę 8 marca przypada Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, tzw. Niedziela «Ad gentes». Przeżywać ją będziemy w tym roku pod hasłem: «Eucharystia i misje».
  15. «Ładowarka» Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza młodzież klas 6., 7. i 8. szkoły podstawowej i 1. klas szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do sakramentu bierzmowania na spotkanie weekendowe w dniach 13-15 marca 2020 r. w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Szczegółowe informacje oraz zapisy na www.botafe.pl.
  16. Apel Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy. Ogłoszenie społeczne.  Prezes Krajowej Izby Kominiarzy przypomina i ostrzega o ryzyku powstania pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla w sezonie grzewczym. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad lub niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. Bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu bezwonnym tlenkiem węgla. Wymaga to natychmiastowego przewietrzenia mieszkania i wezwania pomocy. Należy też pamiętać o obowiązku okresowego dokonywania przeglądów, czyszczenia przewodów kominowych i sprawdzania instalacji wentylacyjnej oraz o nie zaklejaniu i nie zasłanianiu kratek wentylacyjnych oraz otworów nawiewnych w oknach. W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić odmowę wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Państwowa Straż Pożarna rekomenduje jednocześnie instalowanie czujek dymu i tlenku węgla. Urządzenia te zaalarmują o niebezpieczeństwie, a tym samym mogą uratować życie i zdrowie.
  17. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Ogłoszenie społeczne w parafiach powiatu nyskiego. Uznając pożytek społeczny informacji przekazanej nam przez PCPR w Nysie, prosimy o jej przekazanie w niedzielnych ogłoszeniach parafialnych i gazetkach w parafiach powiatu nyskiego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie przystąpiło do realizacji ministerialnego Programu «Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej», finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Celem Programu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Zapraszamy do zgłaszania się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie (ul. Piastowska 33a): osoby niepełnosprawne, które chciałyby skorzystać z nieodpłatnych usług osobistego Asystenta oraz osoby zainteresowane pełnieniem, wynagradzanej finansowo, funkcji Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Szczegółowe informacje oraz druki zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie (www.pcprnysa.pl).
  18. W dniu 18 maja, rozpoczęła się ogólnopolska akcja „Dar na stulecie” dla uczczenia stulecia urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Jej celem jest zbudowanie duchowego pomnika z serc i umysłów Polaków poprzez różnorodne inicjatywy modlitewne i charytatywne, naukowe i artystyczne oraz edukacyjne i wychowawcze. Gorąca zachęcam wszystkich naszych parafian do włączenia się w ten projekt. Szczegółowe informacje na stronie www.darna100.pln.
  19. Uroczystości beatyfikacyjne Prymasa Tysiąclecia. 7 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się uroczystość beatyfikacyjna Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski.
  20. Oferta programowa Radia Doxa   Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM oraz dodatkowo na 87,8 FM (Racibórz), 89,6 FM (Kędzierzyn-Koźle), 96,7 FM (Nysa), a także na www.doxa.fm. Dostępny jest też player na telefony komórkowe z systemami iOS i Android (wystarczy wpisać hasło Doxa).
  21. Informacje o punktach opieki duszpasterskiej dla wiernych różnych wyznań ze Wschodu. W ostatnich latach na naszych oczach dokonują się znaczące zmiany w funkcjonowaniu naszego kontynentu. Dotyczą one także kwestii migracji. Nasz region, z racji geograficzno-ekonomicznych, przyjął sporą grupę osób, które przybyły do nas z terenów dawnego Związku Radzieckiego. Są to głównie osoby poszukujące pracy oraz studenci i uczniowie. Kościół nie może pozostać obojętny na ich los, szczególnie w wymiarze duchowym. Dlatego w związku ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem informujemy  o dostępnej dla nich opiece duszpasterskiej: dla osób należących do Kościoła prawosławnego: (1) przy Prawosławnej Parafii  Ikony Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości (Kędzierzyn Koźle, ul. Kościelna 11) oraz (2) przy Rzymskokatolickiej Parafii  św. Ap. Piotra i Pawła (Opole, pi. Mickiewicza 1) tel. kontaktowe: 885 762 567; 691 750 948; dla osób należących do Kościoła greckokatolickiego: przy Rzymskokatolickiej Parafii Przemienienia Pańskiego (Opole, ul. gen. Grota-Roweckiego 3), tel. kontaktowe: 736 136 617; 739 981 340; dla osób należących do Kościoła rzymskokatolickiego: przy Rzymskokatolickiej parafii Przemienienia Pańskiego (Opole, ul. gen. Grota-Roweckiego 3), tel. kontaktowe: 694 910 306; 77 455 55 46. O przekazanie tej informacji migrantom prosimy również ich pracodawców, przyjaciół, znajomych i sąsiadów.
  22. W przedsionku kościoła możliwość zakupienia prasy religijnej.
  23. Wszystkim naszym Parafianom i Gościom życzę dobrego i radosnego przeżycia dzisiejszej niedzieli oraz błogosławionego tygodnia.