Ogłoszenia duszpasterskie

Złota myśl tygodnia

„Człowiek dojrzewa w pokorze serca. Im bardziej się on umniejsza w sobie, tym więcej Bóg wzrasta w nim”.

(św. Antoni Padewski)

 

Nauczanie papieskie o Eucharystii

„Nie wolno zapominać, że w dawnych wiekach wierni, czy to uciskani grozą prześladowań, czy to przebywający na odludziu z zamiłowania do życia pustelniczego, posilali się nawet każdego dnia Eucharystią, biorąc ją własnymi rękoma, gdy nie było kapłana lub diakona. Nie dlatego o tym mówimy, by zmieniać coś w sposobie przechowywania Eucharystii i przyjmowania Komunii św. przepisanym później przez prawa kościelne i teraz jeszcze będącym w mocy, lecz dlatego by się wspólnie radować z wiary Kościoła, która zawsze jest jedna i ta sama” (św. Paweł VI).

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

          13.06.2021 r. – 20.06.2021 r.       

Bóg zapłać! za przygotowanie naszego kościoła i terenu wokół następującym rodzinom:

     NIWNICA – mieszkańcy posesji: 119a, 120, 121, 1, 1a, 1b

     WYSZKÓW – mieszkańcom posesji: nr 26,27

Proszę o posprzątanie kościoła i teren u wokół następujące rodziny:

     NIWNICA – mieszkańcy posesji: nr 2, 3, 5, 6

      WYSZKÓW – mieszkańcy posesji:  nr 28, 29

________________________________________________________________________________

 • Z dniem 12.06.br. Bp Ordynariusz Andrzej Czaja, odwołał udzielone wcześniej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej. 
 • Drodzy Parafianie! Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym w liturgii w kościele, przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej. Potraktujmy to nie tylko jako obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Zachowajmy też odpowiedni porządek przy przystępowaniu do Komunii św. Przypominam, że przyjmujący Komunię św. na rękę powinni spożyć ją przed odejściem od ołtarza. Trwajmy też nadal na modlitwie o całkowite ustanie epidemii, za jej ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc.
 • Od dnia 12.06.2021 w kościele może przebywać 50% miejsc siedzących i stojących.
 • Najnowsze rozporządzenia i dekrety (Patrz zakładka Korona-wirus a Kościół).

___________________________________________________

 1. Wszystkich parafian nadal zachęcam, w rodzinach, do łączności duchowej i wspólnej modlitwy Koronki do Miłosierdzia Bożego zakończonej śpiewem Suplikacji „Święty Boże” o godz.15.00 zaś o godz. 20.30 Modlitwy Różańcowej zakończonej Apelem Jasnogórskim – Prośmy o łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek pandemii koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personel medyczny oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie pandemii, o łaskę ocalenia oraz o pokój w naszych duszach i rodzinach. Prośmy również o należne miejsce w naszych sercach i społeczności dla każdego poczętego życia.
 2. Ofiary na cel naszej parafii można składać na konto parafialne PKO S.A. nr 74 1240 1633 1111 0000 2652 1387 z dopiskiem „Na cele kultu religijnego”. Za wszelkie wsparcie i ofiary składam serdeczne Bóg zapłać!
 3. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.
 4. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego.
 5. Okazja do Spowiedzi św. każdego dnia przed Mszą świętą a w sobotę od godz. 17.00.
 6. W przedsionku kościoła możliwość zakupienia nowego numeru  „Gościa Niedzielnego” dla dorosłych i „Małego Gościa Niedzielnego” dla dzieci i młodzieży.
 7. Składam serdeczne Bóg zapłać! za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszej parafii.
 8. Parafialne Rady Duszpasterskie – W nawiązaniu do decyzji Biskupa Opolskiego. przypominamy, że zaplanowane na listopad br. wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich zostały odwołane. Tym samym kadencja aktualnych członków PRD zostaje przedłużona do wydania przez Biskupa Opolskiego kolejnych dyspozycji w tej sprawie.
 9. Rok 2021 w Kościele powszechnym przeżywany będzie jako Jubileuszowy Rok Jakubowy. W Santiago di Compostella, a także w wybranych kościołach stacyjnych na całym świecie, czciciele św. Jakuba (od 31 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.) będą mogli zyskiwać odpust zupełny. Informujemy, że zgodnie z decyzją Penitencjarii Apostolskiej na terenie diecezji opolskiej kościołami stacyjnymi będą: Bazylika Mniejsza św. Jakuba i Agnieszki w Nysie, Kościół św. Jakuba w Raciborzu (filia kościoła farnego) oraz Kościół św. Jakuba w Skorogoszczy.
 10. Rok św. Józefa. Z okazji 150. rocznicy ustanowienia św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego, papież Franciszek opublikował list apostolski «Patris corde»  i ogłosił w Kościele Rok św. Józefa, który potrwa do 8 grudnia 2021 r. W związku z tym Penitencjaria Apostolska rozszerzyła możliwość zyskiwania odpustu zupełnego m.in. na każdą środę tego roku.
 11. Nabożeństwa ku czci św. Józefa w kościołach «jubileuszowych». Informujemy, że w trwającym Roku św. Józefa w kościołach stacyjnych zaplanowano następujące stałe nabożeństwa: Jemielnica: w każdą środę o godz. 18:30 (od maja) Msza św. wotywna + nabożeństwo; w niedziele (od 1 maja do 31 października) możliwość zwiedzenia kościoła z przewodnikiem i indywidualnego nawiedzenia (prosimy o kontakt z duszpasterzami parafii); Prudnik-Las: w każdą środę o godz. 18:00 Msza św. wotywna w intencji próśb i podziękowań wraz z nabożeństwem; w ciągu dnia kościół jest otwarty, istnieje możliwość oprowadzenia po świątyni i skorzystania z sakramentu pokuty; Opole-Szczepanowice: w pierwszą środę miesiąca całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, o godz. 17:30 nabożeństwo do św. Józefa, o 18:00 Msza św. z homilią.
 12. Diecezjalne rozpoczęcie Roku Rodziny Amoris Laetitia. W uroczystość św. Józefa Mszą św. o godz. 12.00 odprawioną w kościele św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach Biskup Opolski Andrzej Czaja rozpocznie w naszej diecezji ogłoszony przez Papieża Franciszka Rok Rodziny «Amoris Laetitia» i zawierzy rodziny naszej diecezji opiece Świętej Rodziny z Nazaretu.
 13. Diecezjalne Liceum Humanistyczne i Diecezjalna Szkoła Podstawowa w Nysie rozpoczęły rekrutację na rok szkolny 2021/2022.
 14. Od dnia 1 kwietnia br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który realizowany jest co 10 lat. Spis jest obowiązkowy i wszystkie osoby zamieszkałe w kraju są zobowiązane do samodzielnego spisania się poprzez aplikację na stronie spis.gov.pl. W przypadku trudności można spisać się przez telefon dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 lub w urzędzie miasta/gminy przy wsparciu pracownika merytorycznego. W oparciu o wyniki spisu opracowuje się plany rozwojowe i określa potrzeby zdrowotne, edukacyjne, mieszkaniowe oraz dotyczące zabezpieczenia społecznego. Są one także podstawą do określenia dotacji i subwencji oraz podziału środków unijnych. Poprzez udział w spisie mieszkańcy uzyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w ich otoczeniu.
 15. Kurs dla służby porządkowej na Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Zmiana terminu kursu i zgłoszeń! Dzięki współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Kierowców w Opolu w sobotę 26 czerwca (a nie – jak informowaliśmy wcześniej – 5 czerwca odbędzie się kurs dla porządkowych na Opolską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. Chęć udziału w kursie należy zgłosić do 19 czerwca u ks. Tomasza Jałowego (e-mail: jalowy@diecezja.opole.pl), podając następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer grupy pielgrzymiej i parafia.
 16. Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. W sobotę 19 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto koło Wyszkowa, w diecezji warszawsko-praskiej, odbędzie się 10. Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Z uwagi na obostrzenia sanitarne w pielgrzymce może wziąć udział delegacja 10 szafarzy z każdej diecezji. Chętnych do udania się na tę pielgrzymkę (własnym transportem) prosimy o kontakt z wydziałem duszpasterskim (774432130; wd@diecezja.opole.pl).
 17. Rekolekcje dla Muzyków Kościelnych.  Diecezjalny duszpasterz muzyków kościelnych, ks. Piotr Kierpal, zaprasza wszystkich muzyków kościelnych posługujących w parafiach naszej diecezji do udziału w rekolekcjach dla muzyków kościelnych. Odbędą się one w dniach od 30 czerwca do 2 lipca br. w ośrodku wypoczynkowym Rybak oraz nowo ustanowionym sanktuarium św. Rity w Głębinowie. Rekolekcje poprowadzi ks. dr Paweł Brudek, adiunkt katedry psychologii klinicznej KUL Jan Pawła II. Całkowity koszt pobytu w ośrodku z pełnym wyżywieniem wynosi 370 zł. W związku z reżimem sanitarnym, ośrodek może przyjąć określoną liczbę osób, dlatego o przyjęciu na rekolekcje będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane będą do poniedziałku 21 czerwca drogą elektroniczną na adres: kierpal@diecezja.opole.pl, umieszczając w tytule: Zgłoszenie na rekolekcje. Po zgłoszeniu uczestnicy otrzymają wiadomość potwierdzającą przyjęcie wraz z  szczegółowym planem rekolekcji. Uprzejmie prosimy duszpasterzy, by w miarę możliwości wsparli organistów chcących wziąć udział w rekolekcjach poprzez udział w kosztach pobytu w Głębinowie.
 18.  Międzydiecezjalna Pielgrzymka do Santiago de Compostella. Archidiecezja wrocławska i diecezja opolska we współpracy wynikającej z faktu, że przez teren obydwóch diecezji przebiega Szlak Jakubowy Via Regia (Ujazd, Góra św. Anny, Opole, Dobrzeń Wielki, Skorogoszcz, Brzeg, Wrocław, a potem Zgorzelec) organizują w dniach 16-24 sierpnia br. międzydiecezjalną pielgrzymkę do Santiago de Compostella w obchodzonym Jubileuszowym Roku Jakubowym. Program i wszelkie szczegóły znajdują się w załączniku 5. Zgłoszenia do końca czerwca przyjmuje ks. Tomasz Gospodaryk z archidiecezji wrocławskiej pod adresem mailowym: tgospodaryk@wp.pl. Po zgłoszeniu i podpisaniu umowy następuje wpłata zaliczki w kwocie 1200 zł bezpośrednio na konto organizatora. Druga rata płatna miesiąc przed wyjazdem. Zgłaszając się należy podać następujące dane: imię i nazwisko zgodnie z dokumentem, nr dowodu osobistego, data ważności dowodu osobistego, data urodzenia (potrzebne do ubezpieczenia), telefon kontaktowy i adres e-mailowy.
 19. Rekolekcje letnie i obozy dla Ministrantów i Dzieci Maryi odwołane. Z uwagi na stan epidemii, pomimo luzowania obostrzeń związanych ze zgromadzeniami oraz funkcjonowania obiektów wypoczynkowych, w imieniu diecezjalnych duszpasterzy LSO i  Dzieci Maryi informujemy, że w tym roku nie odbędą się letnie diecezjalne rekolekcje i obozy wakacyjne.
 20. Oferta wynajmu pokoi dla studentów. Diecezja opolska przygotowała ofertę wynajmu pokojów dla studentów w Opolu. Skierowana jest ona do młodych ludzi, którzy cenią sobie spokój, komfort oraz przestrzeń do rzetelnego studiowania.
 21. Zbiórka elektrośmieci w diecezji. W najbliższych tygodniach Stowarzyszenie «Pro Missio» rozpocznie kolejną zbiórkę elektrośmieci w parafiach naszej diecezji, z której dochód posłuży wsparciu jednego z projektów misjonarzy naszej diecezji.
 22. Rekrutacja w Diecezjalnym Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu. Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu ogłasza nabór do liceum. Zapisy odbywają się drogą telefoniczną lub mailową. Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym można odwiedzić gmach szkoły przy ulicy Opawskiej 81 w Raciborzu. Szczegóły na stronie szkoły: dloraciborz.pl lub telefonicznie 32 400 50 00 lub 604 951 919.
 23. Zaproszenie do nauki w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej. Przesłuchania wstępne. Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu zaprasza na przesłuchania wstępne na nowy rok szkolny 2021/2022, które odbędą się: 26 czerwca 2021 r. oraz 28 sierpnia 2021 r. od godz. 9.00. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: dimk.diecezja.opole.pl.
 24. Wyszyńskiego i Wojtyły Gramatyka Życia. Wystawa plenerowa w Prudniku-Lesie. Instytut Pamięci Narodowej i Mt 5,14 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego zaprasza na wystawę plenerową «Wyszyńskiego i Wojtyły Gramatyka Życia», którą przez najbliższe 3 tygodnie można zobaczyć w klasztorze oo. Franciszkanów w Prudniku-Lesie. Wystawa nawiązuje m.in. do 40. rocznicy śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Więcej informacji o wystawie: https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/88752,Wystawa-Wyszynskiego-i-Wojtyly-gramatyka-zycia.html
 25. Nowy kierunek studiów na Wydziale Teologicznym UO: Orientalistyka chrześcijańska. Od nowego roku akademickiego 2021/22 Wydział Teologiczny UO uruchamia nowy kierunek: Orientalistyka chrześcijańska, który jest jedynym tego typu kierunkiem studiów w Polsce. Celem studiów jest zaznajomienie studentów z bogatą problematyką chrześcijan Orientu (głównie Azji) i kontekstem ich życia oraz uczynienie z absolwentów ekspertów zdolnych angażować się zarówno w przedsięwzięcia pomocowe, jak również edukacyjne związane z problematyką chrześcijańskiego Wschodu. Studia, chociaż mają formę stacjonarnych studiów licencjackich (w przyszłości również magisterskich), będą w dużej mierze prowadzone on-line; ponadto, aby ułatwić do nich dostęp ludziom pracującym, zajęcia będą odbywać się głównie popołudniami. Program studiów zawiera bogaty wachlarz przedmiotów z dziedziny nauk teologicznych, humanistycznych i społecznych, który umożliwia wykorzystanie wiedzy i umiejętności specjalistów poszczególnych dziedzin nie tylko z Wydziału Teologicznego, ale także innych Wydziałów UO oraz z innych ośrodków w Polsce. Utworzeniu studiów z zakresu orientalistyki chrześcijańskiej przyświecało wiele przesłanek, spośród których warto wymienić: (1) wyzwania stające przed społeczeństwami Zachodu, związane z migracjami ludności, z handlem itp. wymagają przygotowania wyspecjalizowanej kadry profesjonalnych znawców kultury, religii i kontekstu ich życia. Aby skutecznie odpowiadać na związane z rzeczonymi wyzwaniami zadania potrzeba przede wszystkim zaznajomienia się ze światem orientalnym; (2) obserwowane w dzisiejszym świecie coraz większe zainteresowanie Orientem wymaga wyjścia na przeciw oczekiwaniom wielu ludzi, chcących poznać wieloraki kontekst kultur i zawiłości świata Wschodu; dotyczy to także jej chrześcijańskiego ujęcia; (3) chrześcijanie Orientu, chociaż w historii chrześcijaństwa wykazali się niezwykle ważnym wkładem w całość dziedzictwa Kościoła, dziś stoją na skraju zapomnienia. Nasze studia mają być jednym z bastionów promocji wiedzy o chrześcijaństwie Orientu.
 26. Liturgiczny kurs dla operatorów sprzętu audiowizualnego 2021. Diecezjalna Komisja Liturgiczna informuje, iż zapowiadany na przełom lutego i marca br. kurs dla operatorów sprzętu audiowizualnego w Ośrodku Formacyjnym w Opolu (ul. Kominka 1a) z powodu pandemii został przesunięty na soboty: 9, 16 i 23 października 2021 r. Zgłoszenia na kurs należy kierować po 1 września na adres wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu, tel. 77 44 32 130 lub pocztą elektroniczną przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie diecezji: www.diecezja.opole.pl
 27. Radia Doxa – Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM oraz dodatkowo na 87,8 FM (Racibórz), 89,6 FM (Kędzierzyn-Koźle), 96,7 FM (Nysa), a także na www.doxa.fm
 28. Apel Wojewody Opolskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu. Z uwagi na pojawiające się coraz częściej oszustwa, których ofiarą padają osoby starsze, Wojewoda Opolski oraz Komendant Wojewódzki Policji  w Opolu prosi o szczególną czujność i ostrożność osoby starsze, aby nie przekazywały żadnych kwot pieniężnych osobom, których nie znają. Oszuści często wybierają metodę „na wnuczka”, „policjanta”, czy „kuriera przesyłek” wykorzystując dobroć, bezradność czy łatwowierność osób starszych, które tracą niejednokrotnie oszczędności całego życia. Kiedy mamy podejrzenia, że ktoś nas próbuje oszukać, natychmiast skontaktujmy się z Policją dzwoniąc pod numer 112.
 29. Informacje o punktach opieki duszpasterskiej dla wiernych różnych wyznań ze Wschodu. W ostatnich latach na naszych oczach dokonują się znaczące zmiany w funkcjonowaniu naszego kontynentu. Dotyczą one także kwestii migracji. Nasz region, z racji geograficzno-ekonomicznych, przyjął sporą grupę osób, które przybyły do nas z terenów dawnego Związku Radzieckiego. Są to głównie osoby poszukujące pracy oraz studenci i uczniowie. Kościół nie może pozostać obojętny na ich los, szczególnie w wymiarze duchowym. Dlatego w związku ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem informujemy  o dostępnej dla nich opiece duszpasterskiej: dla osób należących do Kościoła prawosławnego: (1) przy Prawosławnej Parafii  Ikony Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości (Kędzierzyn Koźle, ul. Kościelna 11) oraz (2) przy Rzymskokatolickiej Parafii  św. Ap. Piotra i Pawła (Opole, pi. Mickiewicza 1) tel. kontaktowe: 885 762 567; 691 750 948; dla osób należących do Kościoła greckokatolickiego: przy Rzymskokatolickiej Parafii Przemienienia Pańskiego (Opole, ul. gen. Grota-Roweckiego 3), tel. kontaktowe: 736 136 617; 739 981 340; dla osób należących do Kościoła rzymskokatolickiego: przy Rzymskokatolickiej parafii Przemienienia Pańskiego (Opole, ul. gen. Grota-Roweckiego 3), tel. kontaktowe: 694 910 306; 77 455 55 46. O przekazanie tej informacji migrantom prosimy również ich pracodawców, przyjaciół, znajomych i sąsiadów.
 30. Wszystkim naszym Parafianom i Gościom życzę dobrego i radosnego przeżycia dzisiejszej niedzieli oraz błogosławionego tygodnia.