Ogłoszenia duszpasterskie

Złota myśl tygodnia

„Im się jest szczęśliwszym, tym mniej uwagi poświęca się własnemu szczęściu”.

(Alberto Moravia)

 

Nauczanie papieskie o Eucharystii

„Kościół pragnie gorąco, by wszyscy rzucali się do nóg Zbawiciela, aby wyznawać Mu swe uwielbienie i swoją miłość; pragnie, by rzesze za przykładem chłopiąt, które z radosnym śpiewem zabiegały Chrystusowi, wjeżdżającemu do Jerozolimy, śpiewały hymny i Króla Królów, Stwórcę Najwyższego wszelkich darów, czciły pieśnią chwały i dziękczynieniem; pragnie, by usta rzesz wypowiadały modlitwy, już to błagalne, już to radosne i dziękczynne, aby pokolenia doświadczały przez niego skutków Jego miłosierdzia i Jego potęgi” (Pius XII).

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

          5.07.2020 r. – 12.07.2020 r.       

Bóg zapłać! za przygotowanie naszego kościoła i terenu wokół następującym rodzinom:

       NIWNICA – mieszkańcy posesji: nr  138,137, 136

       WYSZKÓW – mieszkańcom posesji: nr 47, 68/6

Proszę o posprzątanie kościoła i teren u wokół następujące rodziny

     NIWNICA – mieszkańcy posesji: nr 131, 132, 133, 134, 135

      WYSZKÓW – mieszkańcy posesji:  nr  7a, 6

______________________________________________________________________

 • Bp Andrzej Czaja, w dniu 30 maja, odwołał dyspensę ogólną od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wszystkich wiernych przebywających na terenie diecezji opolskiej.
 • Od 30 maja w kościele nie ma limitu liczby uczestników nabożeństw i Mszy św. Drodzy Parafianie! Trwający czas epidemii zmusza nas nadal do respektowania pewnych ograniczeń i reżimów, zawartych m.in. w dekrecie Biskupa Opolskiego z 28 maja br. Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym w liturgii w kościele, przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie tylko jako obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem swoje obawy i ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają ona lekceważone. (Zachowajmy też odpowiedni porządek przy przystępowaniu do Komunii św. Niech najpierw podchodzą do niej wierni, którzy pragną przyjąć ją na rękę, a następnie chcący przyjąć ją do ust. Przypominam, że przyjmujący Komunię św. na rękę powinni spożyć ją przed odejściem od ołtarza). Trwajmy też nadal na modlitwie o ustanie epidemii, za jej ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc.
 • Najnowsze rozporządzenia i dekrety (Patrz zakładka Korona-wirus a Kościół).

______________________________________________________________________

 1. Wszystkich parafian nadal zapraszam, w rodzinach, do łączności duchowej i wspólnej modlitwy Koronki do Miłosierdzia Bożego zakończonej śpiewem Suplikacji „Święty Boże” o godz.15.00 zaś o godz. 20.30 Modlitwy Różańcowej zakończonej Apelem Jasnogórskim – Prośmy o łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek pandemii koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personel medyczny oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii, o łaskę ocalenia oraz o pokój w naszych sercach i rodzinach. Prosząc również o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.  (Patrz zakładka Korona-wirus a Kościół).
 2. W dzisiejszą niedzielę kolekta przeznaczona jest na potrzeby Kurii Diecezjalnej i Seminarium Duchownego w Opolu.
 3. W poniedziałek przypada Święto Patronalne Apostolstwa Chorych.
 4. W przyszłą niedzielę, kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii
 5. W tym tygodniu Odwiedziny chorych na wyraźną prośbę chorego lub Jego bliskich, by mógł skorzystać z Sakramentu Pokuty i Komunii Świętej (chorych można zgłosić w zakrystii po każdej Mszy św.)
 6. W miesiącu lipcu – Kancelaria nieczynna.
 7. Okazja do Sakramentu Pokuty: w ciągu tygodnia przed każdą Mszą św. zaś w sobotę od godz. 17.00
 8. W przedsionku kościoła możliwość zakupienia nowego numeru  „Gościa Niedzielnego”.
 9. Składam serdeczne Bóg zapłać! za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszej parafii.
 10. I Komunia Święta, w naszej parafii, została przeniesiona na 20 września 2020.
 11. Bierzmowania młodzieży – w naszym dekanacie, odbędzie się dnia 24 października br.
 12. 44 Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Koordynatorem przygotowań pielgrzymkowych dla strumienia nyskiego jest Ks. Daniel Leśniak, tel. 691 752 149.
 13. Już dziś proszę o przygotowanie TEGOROCZNEGO DZIĘKCZYNIENIA ZA ZBIORY, które odbędą się w naszej parafii 15 sierpnia br., następujących mieszkańców: NIWNICA73, 72, 72a, 71, 70, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 63a, 62, 62a, 62b, 59a, 57; WYSZKÓW ŚL. – 43a, 43, 44, 44a, 7, 7a, 6, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.
 14. Oferta programowa Radia Doxa na 14. Niedzielę Zwykłą A. Tym razem zachęcamy do słuchania Radia Doxa od wczesnych godzin rannych. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Poranne wysławianie Maryi rozpoczynamy o godzinie 5:30. Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM oraz dodatkowo na 87,8 FM (Racibórz), 89,6 FM (Kędzierzyn-Koźle), 96,7 FM (Nysa), a także na www.doxa.fm.
 15. Zbiórka elektrośmieci w diecezji. Od dnia 17 sierpnia Stowarzyszenie «Pro Missio» rozpocznie kolejną zbiórkę elektrośmieci w parafiach naszej diecezji, z której dochód posłuży wsparciu projektów misjonarzy, także z naszej diecezji.
 16. Materiały formacyjny dla młodzieży pt.: #Żyjcie! – pogaduszki. Duszpasterstwo Młodych Ławka przygotowało program formacyjny dla młodzieży «#Żyjcie! – pogaduszki» w nowej formie, która umożliwia realizację programu w obecnych warunkach. Materiały można pobrać przez link.do/materialyzyjcie. Znajdują się tam: informacja dla duszpasterzy, opis programu adresowany do młodych, materiały dla uczestnika, materiały dla animatora.
 17. Wspieraj akcję MuremZaMedykiem. Zwalczaj z nami nienawiść do środowiska medycznego w czasie pandemii. Medycy w województwie opolskim (i nie tylko) w czasie epidemii spotykają się
  z agresją i ostracyzmem ze strony innych ludzi. Zauważamy, że środowisko medyczne jest niestety w różnych sytuacjach izolowane i traktowane bez szacunku. W naszą stronę kierowane są bezpośrednie ataki agresji a nawet przypadki niszczenia mienia. Nasze rodziny czują się zagrożone. Nie rozumiemy tego zachowania i nie zgadzamy się na takie traktowanie. Rozumiemy, że ludzie obawiają się kontaktu z nami, ponieważ myślą, że jesteśmy środowiskiem zarażającym Covidem19. Jednak niedopuszczalne jest, aby stygmatyzować kogokolwiek z powodu tego, że miał kontakt z wirusem Covid 19 albo został przez kogoś zakażony. Obecnie jesteśmy przygotowani na spotkanie z każdym chorym, który potrzebuje naszej pomocy. Wszyscy posiadamy środki ochrony osobistej, takie jak maski, przyłbice czy gogle, mamy również wszelkiego rodzaju płyny dezynfekujące, których używamy również do odkażania karetek. Rozpoczęliśmy akcję MuremZaMedykiem, aby uświadomić społeczeństwu, że potrzebujemy Waszego wsparcia, a nie niechęci i nienawiści. Wiemy, że jest grupa [grono] ludzi, którzy są z nami od początku tej epidemii i nam pomagają. Prosimy, bądźcie z nami nadal, ponieważ potrzebujemy Was, tak samo jak Wy potrzebujecie nas. Wspierajcie nas swoją życzliwością i zrozumieniem, abyśmy bez przeszkód mogli służyć wszystkim potrzebującym naszej fachowej pomocy.
 18. Apel Wojewody Opolskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu. Z uwagi na pojawiające się coraz częściej oszustwa, których ofiarą padają osoby starsze, Wojewoda Opolski oraz Komendant Wojewódzki Policji  w Opolu prosi o szczególną czujność i ostrożność osoby starsze, aby nie przekazywały żadnych kwot pieniężnych osobom, których nie znają. Oszuści często wybierają metodę „na wnuczka”, „policjanta”, czy „kuriera przesyłek” wykorzystując dobroć, bezradność czy łatwowierność osób starszych, które tracą niejednokrotnie oszczędności całego życia. Kiedy mamy podejrzenia, że ktoś nas próbuje oszukać, natychmiast skontaktujmy się z Policją dzwoniąc pod numer 112.
 19. Informacje o punktach opieki duszpasterskiej dla wiernych różnych wyznań ze Wschodu. W ostatnich latach na naszych oczach dokonują się znaczące zmiany w funkcjonowaniu naszego kontynentu. Dotyczą one także kwestii migracji. Nasz region, z racji geograficzno-ekonomicznych, przyjął sporą grupę osób, które przybyły do nas z terenów dawnego Związku Radzieckiego. Są to głównie osoby poszukujące pracy oraz studenci i uczniowie. Kościół nie może pozostać obojętny na ich los, szczególnie w wymiarze duchowym. Dlatego w związku ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem informujemy  o dostępnej dla nich opiece duszpasterskiej: dla osób należących do Kościoła prawosławnego: (1) przy Prawosławnej Parafii  Ikony Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości (Kędzierzyn Koźle, ul. Kościelna 11) oraz (2) przy Rzymskokatolickiej Parafii  św. Ap. Piotra i Pawła (Opole, pi. Mickiewicza 1) tel. kontaktowe: 885 762 567; 691 750 948; dla osób należących do Kościoła greckokatolickiego: przy Rzymskokatolickiej Parafii Przemienienia Pańskiego (Opole, ul. gen. Grota-Roweckiego 3), tel. kontaktowe: 736 136 617; 739 981 340; dla osób należących do Kościoła rzymskokatolickiego: przy Rzymskokatolickiej parafii Przemienienia Pańskiego (Opole, ul. gen. Grota-Roweckiego 3), tel. kontaktowe: 694 910 306; 77 455 55 46. O przekazanie tej informacji migrantom prosimy również ich pracodawców, przyjaciół, znajomych i sąsiadów.
 20. Wszystkim naszym Parafianom i Gościom życzę dobrego i radosnego przeżycia dzisiejszej niedzieli oraz błogosławionego tygodnia.