Ogłoszenia duszpasterskie

Złota myśl tygodnia

„Wszystkie odpowiedzi, które nie sięgają aż do Boga – są za krótkie.”

(papież Benedykt XVI)

Z nauczania pasterzy diecezji opolskiej

Wierzę w Kościół – katechezy o Domu Bożym (część 74)

To znaczy, że o odrębności stanu świeckich stanowi tzw. świecki charakter (indoles saecularis) ich posługi. Z woli Bożej pozostają w świecie, czyli nie przez przypadek, ani z braku powołania do rzeczy wyższych, lecz zgodnie z zamiarem Boga stanowią odrębny stan w Kościele, stan życia i uświęcania się w świecie.

Ich pozostawanie w świecie polega na realizacji w zwykłych warunkach świata powszechnego powołania do świętości, pośród obowiązków życia rodzinnego i społecznego. Poprzez pracę zawodową i zaangażowanie społeczno-polityczne mają dogłębnie wchodzić w sprawy doczesne i kształtować oblicze świata. Mają uświęcać doczesność i wprowadzać w nią wartości Ewangelii, czyli uświęcać świat od wewnątrz. Dzieło uświęcenia świata jest jakby ich domeną. Są bowiem takie miejsca i okoliczności, w których tylko dzięki ich pomocy łaska Boża może być przekazywana, a Kościół może stawać się solą ziemi i światłem dla świata (por. KK 33).

Od czasu Soboru Watykańskiego II mówi się zazwyczaj o apostolstwie świeckich, które oznacza ich sposób uczestnictwa w zbawczej misji Kościoła i określoną formę jego realizacji. Uzdalnia doń i zobowiązuje przyjęcie sakramentów inicjacji chrześcijańskiej (por. ChL 14), otrzymane charyzmaty (por. DA 3), a wielu świeckich także sakrament małżeństwa, który konkretyzuje ich powołanie i sposób realizacji.

/bp Andrzej Czaja/

______________________________________________

      OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

         21.04.2024 r. – 28.04.2024 r.  

______________________________________________________

Bóg zapłać! za przygotowanie naszego kościoła i wokół następującym rodzinom:

     NIWNICA – mieszkańcy posesji: nr  356, 152a, 151/2, 151/5

     WYSZKÓW – mieszkańcom posesji:  nr 1a, 1,c, 1d, 1e

Proszę o posprzątanie kościoła i terenu wokół następujące rodziny:

     NIWNICA – mieszkańcy posesji: nr  71, 68, 57, 63a, 59a

      WYSZKÓW – mieszkańcy posesji: nr 2a, 53

______________________________________________________

  1. Wszystkich Parafian nadal zachęcam, w rodzinach, do łączności duchowej i wspólnej modlitwy Koronki do Miłosierdzia Bożego zakończonej śpiewem Suplikacji „Święty Boże” o godz.15.00 zaś o godz. 20.30 Modlitwy Różańcowej zakończonej Apelem Jasnogórskim – Prośmy o łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. O łaskę ocalenia oraz o pokój na świecie szczególnie na Ukrainie, w naszej Ojczyźnie oraz naszych duszach i rodzinach. Prośmy o należne miejsce dla każdego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, w naszych sercach i społeczeństwie oraz o nowe, liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne a także prosząc o zdrowie dla naszego Biskupa Ordynariusz
  2.  Dziś Niedziela Dobrego Pasterza, która rozpoczyna 61 Światowy Tydzień Modlitw o Powołania – Kolekta w tym dniu przeznaczona jest na budowę kościoła św. Jana Pawła II w Opolu. Z tej racji będziemy gościli w naszej parafii Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
  3. Również dzisiaj w naszym kościele w Wyszkowie – Uroczystość Odpustowa ku czci św. Jerzego. Suma odpustowa o godz. 9.30, której będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi o. Krzysztof Nering OMI
  4. We wtorek przypada Uroczystość św. Wojciecha, patrona Polski
  5. Zaś w czwartek Święto św. Marka – będziemy modlili się o dobre urodzaje
  6. Spotkanie osób pragnących uczestniczyć w grupach Biblijnych z panem Piotrem w Wyszkowie 2 maja po Mszy św. wieczornej zaś w Niwnicy 3 maja po Nabożeństwie majowym
  7. W przedsionku kościoła możliwość zakupienia nowego numeru „Gościa Niedzielnego” dla dorosłych i „Małego Gościa Niedzielnego” dla dzieci i młodzieży.
  8. Wszystkim naszym Parafianom i Gościom życzę radosnej i błogosławionej Niedzieli oraz całego tygodnia.

OGŁOSZENIA O CHARAKTERZE DIECEZJALNYM

1. Radia Doxa – Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM oraz dodatkowo na 87,8 FM (Racibórz), 89,6 FM (Kędzierzyn-Koźle), 96,7 FM (Nysa), a także na www.doxa.fm.

2. Nauki przedmałżeńskie w Nysie. Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza narzeczonych do udziału w weekendowych lub stacjonarnych naukach przedmałżeńskich. Najbliższy kurs (składający się z czterech poniedziałkowych wieczornych spotkań) rozpocznie się 4 marca 2024 r. o godz. 19.00 w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie, zaś najbliższy kurs weekendowy odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2024 r. Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.rodzinnanysa.pl

3. „Ośrodek Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin w Nysie, będący oddziałem Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia, rozpoczyna rejestrację do uczestnictwa w nowym projekcie, w którym bezpłatną pomoc terapeutyczną mogą uzyskać wszyscy mieszkańcy województwa opolskiego. W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia: 1) systemowa terapia rodzin/terapia małżeńska; 2) indywidualna psychoterapia osób dorosłych, 3) terapia i diagnoza dzieci, 4) konsultacje i poradnictwo psychologiczne. Aby zgłosić chęć udziału, w któreś z powyższych form wsparcia, należy skontaktować się z rejestracją i umówić się na pierwszy termin spotkania – tel. 77-442-55-50 (rejestracja telefoniczna w godz. 09-16:00), e-mail: poradnia@dfoz.p

4. Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza na warsztaty dla kobiet pt. „GNIEW – siła niszcząca czy budująca?”, które w Nysie, w dniach 5-7 kwietnia 2024 r. poprowadzi pani Danuta Dybowska, psychoterapeuta DMT (terapia ruchem i tańcem), specjalistka w pracy terapeutycznej z kobietami.  ZAPISY: pod nr tel. 668 569 363. Wszystkie szczegóły na stronie internetowej: www.rodzinnanysa.pl”

5. Spotkania czcicieli Krzyża Świętego w Niwnicy. Ksiądz Piotr Mazur, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Niwnicy, zaprasza wszystkich Czcicieli Krzyża Świętego do udziału w czuwaniach, które odbywają się 14. dnia każdego miesiąca w kościele parafialnym w Niwnicy. W programie: o godz. 15.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, o 17.30 Nabożeństwo ku czci Krzyża Świętego, a następnie Msza św. i procesja z relikwiami Krzyża Świętego. Jednocześnie ks. Piotr Mazur informuje, że rozwijające się Muzeum Krzyża Świętego w Niwnicy przyjmie do swoich zbiorów wszelkie krzyże. (Tel. kontaktowy 77 4356412 lub mail – parafia.niwnica@gmail.com)

6. Warsztaty liturgiczne. Komisja Liturgiczna Diecezji Opolskiej zaprasza osoby pełnoletnie po kursach ceremoniarskich, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., starszych ministrantów oraz osoby zaangażowane w życie liturgiczne parafii do udziału w warsztatach liturgicznych, które mają na celu przygotować ich do posługi podczas liturgii pontyfikalnych sprawowanych w diecezji opolskiej. Zajęcia poprowadzą przedstawiciele Komisji Liturgicznej. Formacja przewiduje cztery spotkania (wykłady i ćwiczenia) w soboty 2024 r.: 17 lutego, 23 marca, 20 kwietnia i 25 maja (w godz. 9.00-13.00, rozpoczęcie Eucharystią). Zajęcia będą się odbywały w kościele seminaryjno-akademickim i w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego (Opole, ul. Drzymały 1a). Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia należy kierować do końca stycznia br. na adres: liturgia@diecezja.opole.pl. (W mailu należy podać imię, nazwisko, parafię zamieszkania, pełnione funkcje liturgiczne i nr kontaktowy).

7. Sześć zasad ku odnowie Kościoła i naszego życia rodzinnego i społecznego. W nawiązaniu do apelu, który Biskup Opolski wyraził w Liście na Wielki Post oraz do Jego prośby  skierowanej do diecezjan podczas Mszy św. Krzyżma, nasza diecezja wstępuje na drogę odnowy Kościoła i życia rodzinnego oraz społecznego. Drogę tę wyznacza sześć kroków, które wskazał Jezus w 18 rozdziale Ewangelii wg św. Mateusza. Poszczególne kroki będziemy podejmować w najbliższych miesiącach:

I. Prostota i otwartość (kwiecień) –

  1. YouTube

II. Dobry przykład (maj)
III. Troska o ubogich (czerwiec)
IV. Braterskie upomnienie (wrzesień)
V. Wspólna modlitwa (październik)
VI. Przebaczenie i pojednanie (listopad)

8. Wielkanocne Warsztaty Muzyczne w Opolu. Parafia Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach (ul. Wiejska 101) zaprasza na wielkanocne warsztaty muzyczne, które odbędą się w dniach od 12 do 14 kwietnia br. Warsztaty, obejmujące repertuar śpiewów okresu wielkanocnego, poprowadzi Paweł Bębenek, znany i ceniony kompozytor śpiewów liturgicznych. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie parafiagoslawice.pl.

9. Tydzień Biblijny. W dniach 14-20 kwietnia 2024 r. będziemy obchodzili XVI Ogólnopolski Tydzień Biblijny, któremu w tym roku towarzyszy motto: „Powołani do Wspólnoty – Komunii z Bogiem i bliźnim w Kościele”. Obchód tygodnia rozpocznie VIII Narodowe Czytanie Pisma Świętego, odbywające się pod hasłem: „Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie”.

10. Spotkanie osób odpowiedzialnych za grupy Dzieci Maryi. Diecezjalne Duszpasterstwo Dzieci Maryi zaprasza wszystkie osoby odpowiedzialne za prowadzenie grup Dzieci Maryi w parafiach do udziału w spotkaniach modlitewno-formacyjnych, które odbędą się w sobotę 20 kwietnia br. o godz. 9.00 w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łące (dla rejonu nyskiego). Każdą parafię mogę reprezentować 1-2 osoby.

11. Spotkanie dla małżeństw w Opolu-Winowie. Szensztackie Siostry Maryi zapraszają małżeństwa na spotkanie (tzw. „Przystanek na Drodze Małżeńskiej), które odbędzie się w niedzielę 21 kwietnia br. w Opolu-Winowie. Towarzyszyć mu będzie hasło: „Wzrastamy w trudnościach”. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 16.00, o godz. 17.00 kawiarenka dialogowa (wprowadzenie ks. Marcin Ogiolda), a następnie: spacer Drogą Małżeńską, modlitwa w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, poczęstunek dla małżonków. Zapisy: Joanna (tel. 604 983 270), Norbert (tel. 608 821 136). Koszt udziału: 30 zł. Terminy kolejnych spotkań w 2024 r.: 23 czerwca, 18 sierpnia, 15 września.

12. Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego. Miesiąc szczególnej modlitwy o powołania w diecezji. 4. Niedziela Wielkanocna, przypadająca w tym roku 21 kwietnia, jest Światowym Dniem Modlitw o Powołania i otwiera 61. tydzień szczególnej modlitwy o powołania (21-27 kwietnia). Hasło tegorocznego tygodnia brzmi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn”. Dostrzegając drastyczny spadek liczby kleryków w naszym seminarium, Biskup Opolski prosi duszpasterzy o gorliwą modlitwę w intencji nowych powołań w naszej diecezji przez cały miesiąc (od 21 kwietnia br. – Niedzieli Dobrego Pasterza – do 23 maja br. – Święta Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana).

13. Zgłoszenia do Bractwa św. Józefa. Podczas Diecezjalnego Święta Rodziny, 1 maja br., w Jemielnicy, do wspólnoty Bractwa św. Józefa zostaną przyjęci nowi członkowie.

14. Wielkanocne Spotkanie Młodych. Diecezjalne Duszpasterstwo Młodych Ławka zaprasza na Wielkanocne Spotkanie Młodych, które odbędzie się w sobotę 27 kwietnia br. w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym i w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu. Ponownie towarzyszyć będzie mu hasło „Wybrani”, gdyż będzie to czas modlitwy o powołania. Zapisy (do 23 kwietnia) za pośrednictwem strony internetowej www.lawka.org, gdzie znajdują się też bardziej szczegółowe informacje. W programie: rozmowy, spotkania, kolacja z klerykami oraz czuwanie modlitewne. Rozpoczęcie o godz. 16.00.

15. Diecezjalna Pielgrzymka Przedsiębiorców i Rzemieślników. Diecezjalny duszpasterz przedsiębiorców i rzemieślników, ks. Krystian Muszalik, zaprasza na doroczną pielgrzymkę przedsiębiorców i rzemieślników, która odbędzie się w niedzielę 28 kwietnia br. na Górze św. Anny. O godz. 13.00 będzie sprawowana Eucharystia w intencji przedsiębiorców, a następnie obiad i spotkanie w Domu Pielgrzyma; zakończenie o godz. 16.00 nabożeństwem w kościele pw. Świętego Krzyża. Mszy św. przewodniczyć będzie oraz słowo Boże wygłosi ks. dr Przemysław Król SCJ, moderator duszpasterstwa Talent.

16. XV Pielgrzymka Czytelników „Różańca” i Rodziny Loretańskiej do Loretto. Zarząd Stowarzyszenia Żywy Różaniec zaprasza do udziału w  XV Pielgrzymce Czytelników „Różańca” i Rodziny Loretańskiej do Loretto, która odbędzie się 11 maja br. Hasłem tegorocznego spotkania będą słowa: „Obudź Twój naród do wiary”.

17. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia. W dniach 18-19 maja 2024 r. odbędzie się 100. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę, którą organizuje Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia. Pielgrzymka rozpocznie się w sobotę Apelem Jasnogórskim. Następnie o godz. 21.30 nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich, a o godz. 23.00 Eucharystia w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W niedzielę o godz. 8.45 wspólna modlitwa oraz konferencja. O godz. 11.00 Msza św. na Szczycie Jasnogórskim z Aktem Zawierzenia Maryi Służby Zdrowia.

18. Turniej Sportowy Marianek. Diecezjalne Duszpasterstwo Dzieci Maryi zaprasza do udziału w Turnieju Sportowym Marianek, który odbędzie się w sobotę 25 maja br. w Domu Prowincjalnym Sióstr Służebniczek NMP w Leśnicy. Więcej informacji na stronie www.marianki.diecezja.opole.pl w zakładce „Kalendarz”.

19. XII Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę. Zarząd Stowarzyszenia Żywy Różaniec zaprasza do udziału w XII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Żywego Różańca na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 31 maja – 1 czerwca br. Towarzyszyć jej będzie hasło: „Ewangelizacja z różańcem”.

20. Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów. Podkomisja ds. Służby Liturgicznej Konferencji Episkopatu Polski zaprasza do udziału w X Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ministrantów i Lektorów, która odbędzie w sobotę 15 czerwca br., w sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy koło Nałęczowa (archidiecezja lubelska). Informacje o zapisach i kosztach udziału na stronie internetowej.

21. Wyjazd na Beatyfikację Sługi Bożego ks. Michała Rapacza. Abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, zaprasza wiernych świeckich oraz księży do udziału w beatyfikacja sługi Bożego ks. Michała Rapacza, męczennika czasów komunizmu, która odbędzie się w sobotę 15 czerwca br. w bazylice pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Udział w uroczystości będzie możliwy jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu. Swój udział należy zgłosić w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej w Opolu do 30 kwietnia br. (osobiście, e-mailowo: wd@diecezja.opole.pl, telefonicznie 77 44 32 130).

22. Wakacyjne Rekolekcje Oazowe. Ks. Łukasz Michalik, diecezjalny duszpasterz Ruchu Światło-Życie, zaprasza do udziału w tegorocznych rekolekcjach oazowych: (1) Oaza Dzieci Bożych II (dla uczniów szkoły podstawowej): 30 czerwca – 6 lipca, prowadzący: ks. Paweł Korsan, miejsce: Diecezjalny Dom Formacyjny w Raciborzu-Miedoni; zapisy za pośrednictwem elektronicznego formularza; (2) Oaza Nowego Życia I st. (dla uczniów od klasy 8 szkoły podstawowej): 16 lipca – 1 sierpnia, prowadzący: ks. Łukasz Michalik, miejsce: Pasierbiec; zapisy za pośrednictwem elektronicznego formularza; (3)  Oaza Nowego Życia II st. (dla osób, które ukończyły ONŻ I st.): 16 lipca – 1 sierpnia, prowadzący: ks. Piotr Kłonowski, miejsce: Schronisko Młodzieżowe „Ustrzyk” w Ochotnicy Górnej; zapisy za pośrednictwem elektronicznego formularza; (4) Oaza Dzieci Bożych II (dla uczniów szkoły podstawowej): 21 lipca – 1 sierpnia, prowadzący: ks. Andrzej Flak, miejsce: Zakopane; zapisy u prowadzącego; (5) Oaza Ewangelizacji (dla uczniów od klasy 7 szkoły podstawowej): 2-9 sierpnia, prowadzący: ks. Leszek Rygucki, miejsce: Diecezjalny Dom Formacyjny w Raciborzu-Miedoni; zapisy za pośrednictwem elektronicznego formularza.

23. Festiwal Życia w Kokotku. Oblackie Centrum Młodzieży oraz Stowarzyszenie Młodzieżowe Niniwa informują, że rozpoczęły się zapisy na Festiwal Życia, który odbędzie się w terminie 8-14 lipca br. w Kokotku (diecezja gliwicka). To największy katolicki festiwal dla młodzieży w Polsce, wypełniony koncertami, konferencjami, warsztatami i innymi ważnymi treściami. Jest to wyjątkowo wartościowe wydarzenie dla młodzieży, w organizację którego włącza się kilka diecezji (także diecezja opolska) i zakonów. Festiwal Życia odbywa się pod patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski. Szczegóły i bilety na stronie www.festiwalzycia.pl.

24. Diecezjalna Pielgrzymka LSO do Rzymu na spotkanie z Papieżem. Diecezjalne Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza organizuje wyjazd do Włoch na spotkanie ministrantów i lektorów z całego świata z Papieżem Franciszkiem, które odbędzie się we wtorek 30 lipca br. na placu św. Piotra w Rzymie. Wyjazd zaplanowany jest jako kilkudniowa pielgrzymka po Włochach. Zapisy do 10 maja br. u ks. Dariusza Domereckiego, asystenta Diecezjalnego Duszpasterza LSO (tel. 666 175 403). Przy zapisach wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 1000 zł.

25. Kurs dla kandydatów na ceremoniarzy. Zygfryd Waskin, diecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej, zaprasza do udziału w kursie ceremoniarskim. Mogą w nim uczestniczyć ministranci lub lektorzy będący co najmniej uczniami szkoły ponadpodstawowej, posiadający autorytet wśród młodszych ministrantów, odznaczający się gorliwością w służbie ministranckiej, dobrą moralnością i pobożnością. Kurs ma za zadanie uformować osoby pomagające w parafii w przygotowaniu liturgii (zwłaszcza niedzielnej i świątecznej) oraz pomóc w umiejętnym kierowaniu ceremoniami liturgicznymi w parafii i czuwaniu nad ich przebiegiem. Program kursu obejmować będzie zagadnienia z liturgiki (rok liturgiczny, formularze mszalne, kolory szat liturgicznych, itp.), zasady poprawnego wykonywania różnych funkcji liturgicznych, obrzędy Mszy św. (OWMR), zwłaszcza uroczystej i pontyfikalnej, ceremonie Triduum Paschalnego i posługę w czasie rozmaitych nabożeństw. Zajęcia odbywać się będą w czasie czterech weekendowych spotkań w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu. Trzy pierwsze odbędą się w terminach: 23-25 lutego 2024 r., 19 kwietnia 2024 r. i 24-26 maja 2024 r. Koszt każdego z nich to 180 zł. Ostatnie spotkanie (jednodniowe) odbędzie się w sobotę 22 czerwca 2024 r. Obecność na wszystkich spotkaniach jest obowiązkowa. Kurs zakończy się uroczystą promocją w czasie Diecezjalnej Pielgrzymki LSO na Górę Świętej Anny. Obowiązkowym elementem formacji jest także udział w dniu skupienia, który odbędzie się przed uroczystością ustanowienia. Zgłoszenia do 17 lutego 2024 r. na adres: Zygfryd.Waskin@diecezja.opole.pl (liczba miejsc jest ograniczona).

26. Apel Przewodniczącego KEP o modlitwę w intencji ochrony życia osób nienarodzonych. Przewodniczący KEP, abp Tadeusz Wojda SAC, wystosował „Apel Przewodniczącego KEP o modlitwę w intencji ochrony życia osób nienarodzonych”. Jego elektroniczną wersję przesyłam w załączniku D1. Treść apelu można opublikować w mediach parafialnych lub wywiesić w gablotkach. W nawiązaniu do jego treści biskup opolski Andrzej Czaja zwraca się do Księży z prośbą, aby w najbliższą niedzielę (14 kwietnia) na każdej Mszy św. we wszystkich kościołach naszej diecezji modlić się w intencji ochrony życia osób nienarodzonych, czyniąc zarazem najbliższą niedzielę dniem szczególnej modlitwy w tej intencji.

27. Peregrynacja relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej w diecezji opolskiej. W sobotę 20 kwietnia br. podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 16.00 w kaplicy Szpitala św. Józefa w Głuchołazach rozpocznie się w naszej diecezji peregrynacja relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej, która wpisuje się w peregrynację po całej Polsce. Relikwie trafią do placówek medycznych (m.in. szpitali, hospicjów, domów opieki, ZOL-i) na terenie naszej diecezji (m.in. w: Opolu, Korfantowie, Jędrzejowie, Branicach, Mosznej, Kędzierzynie-Koźlu, Jakubowicach). Ich obecność w poszczególnych miejscach będzie połączona z Mszą św. z homilią dla chorych i personelu medycznego, nabożeństwem za wstawiennictwem Błogosławionej, konferencją formacyjną dla pracowników Służby Zdrowia. Peregrynacja relikwii w naszej diecezji zakończy się we wtorek 21 maja br., podczas Mszy św. sprawowanej o godz. 17.00 w parafii św. Jana Pawła II w Opolu. Uroczystościom rozpoczęcia i zakończenia peregrynacji przewodniczyć będzie biskup opolski Andrzej Czaja.

28. Diecezjalne Święto Rodziny w Jemielnicy. Biskup Opolski serdecznie zaprasza rodziny całej diecezji do udziału w Diecezjalnym Święcie Rodziny, które odbędzie się w środę 1 maja br. w Jemielnicy. Doroczne święto jest okazją do wspólnej modlitwy w intencji rodzin i z rodzinami naszej diecezji. Centralnym punktem Święta będzie Eucharystia sprawowana o godz. 11.00 w Sanktuarium św. Józefa w Jemielnicy, którą poprzedzi procesja z kościoła pw. Wszystkich Świętych. O godz. 14.30 odprawione zostanie nabożeństwo majowe i do św. Józefa w intencji powołań. Tradycyjnie po nabożeństwie odbędzie się spotkanie z Bractwem Świętego Józefa, w czasie którego zostaną przyjęci kolejni członkowie. Święto będzie połączone z Jarmarkiem Cysterskim, który zaoferuje bogatą gastronomię i liczne atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

29. Apel Komendanta Powiatowego Policji w Nysie. W ostatnim czasie na terenie naszego powiatu wzrosła skala wyłudzeń i częstotliwość dokonywanych oszustw na osobach starszych. W celu wyłudzenia pieniędzy przestępcy podszywają się pod policjantów, najbliższych członków rodziny, „Kuriera przesyłek” a nawet „pracownika sanepidu” wykorzystując dobroć, bezradność czy łatwowierność osób starszych, które tracą niejednokrotnie oszczędności całego życia. Oszuści zwykle w sposób losowy wybierają swoje ofiary, najczęściej kontaktując się telefonicznie przedstawiają nieprawdziwe historie typu: że pieniądze na koncie bankowym są zagrożone i należy je przelać na konto policyjne celem ich zabezpieczenia; innym razem oszuści wmawiają, że bliska nam osoba jest sprawcą wypadku samochodowego i potrzeba pieniędzy na opłacenia kaucji lub adwokata. Najczęściej pojawia się prośba o przekazanie pieniędzy, dokonanie przelewu lub wzięcia pożyczki. Bardzo często osoby starsze wyrzucają swoje pieniądze przez okno lub wrzucają je do wskazanego przez oszustów kosza na śmieci lub przekazują osobie trzeciej, która po telefonie pojawia się w mieszkaniu. Wszystko to dzieje się pod presją czasu i towarzyszących emocji. W trosce o bezpieczeństwo apeluje się o czujność i rozwagę. Kiedy mamy jakiekolwiek  podejrzenia, że ktoś  próbuje nas oszukać, natychmiast kontaktujmy się z Policją dzwoniąc pod numer 112.

30. Informacje o punktach opieki duszpasterskiej dla wiernych różnych wyznań ze Wschodu. W ostatnich latach na naszych oczach dokonują się znaczące zmiany w funkcjonowaniu naszego kontynentu. Dotyczą one także kwestii migracji. Nasz region, z racji geograficzno-ekonomicznych, przyjął sporą grupę osób, które przybyły do nas z terenów dawnego Związku Radzieckiego. Są to głównie osoby poszukujące pracy oraz studenci i uczniowie. Kościół nie może pozostać obojętny na ich los, szczególnie w wymiarze duchowym. Dlatego w związku ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem informujemy  o dostępnej dla nich opiece duszpasterskiej: dla osób należących do Kościoła prawosławnego: (1) przy Prawosławnej Parafii  Ikony Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości (Kędzierzyn Koźle, ul. Kościelna 11) oraz (2) przy Rzymskokatolickiej Parafii  św. Ap. Piotra i Pawła (Opole, pi. Mickiewicza 1) tel. kontaktowe: 885 762 567; 691 750 948; dla osób należących do Kościoła greckokatolickiego: przy Rzymskokatolickiej Parafii Przemienienia Pańskiego (Opole, ul. gen. Grota-Roweckiego 3), tel. kontaktowe: 736 136 617; 739 981 340; dla osób należących do Kościoła rzymskokatolickiego: przy Rzymskokatolickiej parafii Przemienienia Pańskiego (Opole, ul. gen. Grota-Roweckiego 3), tel. kontaktowe: 694 910 306; 77 455 55 46. O przekazanie tej informacji migrantom prosimy również ich pracodawców, przyjaciół.

 

COŚ NA WESOŁO

– Ile krzyży było na świątyni Salomona ?

– Wtedy nie było jeszcze krzyży