Grupa młodzieżowa – WOLUNTARIAT MŁODZIEŻOWY

Zapraszamy wszystkich, pragnących nieść pomoc bliźnim, na spotkania w każdy pierwszy piątek miesiąca do Parafialnego Centrum Dzieci i Młodzieży na godzinę 18.00

PODSUMOWANIE ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI

POMOC W AKCJI ŻONKIL – Zbiórka na Nyskie Hospicjum

Spotkanie z Seniorami naszej parafii z okazji Międzynarodowego Dnia Chorych 2019

Wykonane przez młodzież serduszka dla osób chorych z okazji Międzynarodowego Dnia Chorych 2019

SPOTKANIE OPŁATKOWE WOLUNTARIATU MŁODZIEŻOWEGO 2018

Udział młodzieży naszej parafii w spotkaniu dekanalnym po hasłem  „OTWÓRZCIE DRZWI NADZIEI – KLUCZEM MIŁOSIERDZIA”

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 8.03.2018 r. Nysa, Rynek Solny – godzina 17.00

ZBIÓRKA ODZIEŻY NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA 2018 r.

PUBLICZNA ZBIÓRKA CHARYTATYWNA

W dniu 26 sierpnia br. Woluntariat Młodzieżowy, działający przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Niwnicy, przeprowadzi charytatywną zbiórkę publiczną (nr 2017/3456/KS), w czasie trwania Gminnego Festynu Dożynkowego w Niwnicy, na „POMOC DLA MAŁGOSI  NA LECZENIE I OPERACJĘ”

ZEBRANO KWOTĘ  – 2040,00 ZŁ.,

KTÓRĄ PRZEKAZANO NA FUNDACJE OPIEKUJĄCĄ SIĘ MAŁGOSIĄ

 

 

WOLUNTARIAT  MŁODZIEŻOWY

PRZY PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

W NIWNICY

 

AKT  ZAŁOŻENIA  WOLUNTARIATU

Kierując się na wzór Chrystusa, który „nie przyszedł aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”(Mk 10,45)

Dnia 12 kwietnia 2017 roku

Wolontariat Młodzieżowy

przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Niwnicy.

Patronem wolontariatu obrano Św. brata Alberta Chmielowskiego,

którego dewizą życia były słowa: „być dobrym jak chleb”.

 

Wolontariat rozwija swoją działalność głównie na rzecz osób starszych, chorych, samotnych. 

 

DEKALOG

WOLONTARIUSZA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

 

  1. Działając w imieniu Kościoła, wolontariusz chrześcijański utożsamia się z Kościołem, jego celami, formami działań oraz środkami realizacji tych celów. Nie pomniejszając znaczenia motywacji naturalnej, humanistycznej, wolontariusz chrześcijański stara się stale pogłębiać swoją motywację duchowo-religijną,
  2. Wolontariusz chrześcijański odznacza się gotowością służenia ludziom na wzór Chrystusa, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10, 45),
  3. Będąc często sam ubogim, wolontariusz chrześcijański dzieli się z innymi przede wszystkim miłością na wzór Chrystusa, który ubogacił świat nie dobrami materialnymi, lecz bogactwem miłości (por, 2 Kor 8, 9),
  4. Wolontariusz realizuje apostolat Kościoła, gdy przez uczynki miłości i miłosierdzia uczy innych chrześcijan współczucia i wielkodusznego wspomagania potrzebujących.
  5. W osobie wspomaganej wolontariusz chrześcijański widzi samego Chrystusa, który utożsamia się z każdym potrzebującym (Mt 25, 35-36,42-43),Wolontariusz chrześcijański pamięta, że miłość czynna jest najpewniejszą drogą do życia wiecznego, ponieważ „miłość nigdy nie ustaje” (1 Kor 13, 8),
  6. Wolontariusz jest rzecznikiem, propagatorem i budowniczym Królestwa Chrystusowego na ziemi – królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju (KK36),
  7. Podstawowym kryterium wartościowania wolontariusza jest osobowa godność i wielkość powołania Bożego, jakim każdy człowiek został obdarowany.
  8. Wolontariusz chrześcijański jest otwarty i wrażliwy na wszelkie potrzeby bliźnich, ze szczególnym szacunkiem i miłością odnosi się zwłaszcza do ludzi poniżonych z powodu nędzy,
  9. Z szacunkiem i miłością odnosi się wolontariusz do ludzi o odmiennych poglądach, zwłaszcza tych, którzy „bez własnej winy, nie znając Ewangelii Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego, szczerym sercem jednak szukają Boga” (KK16),
  10. Wolontariusz chrześcijański nie oczekuje za swoją pracę innej zapłaty, jak tylko wiecznej nagrody w niebie, w myśl stów Chrystusa: „Kto wam poda kubek wody do picia, nie utraci swojej nagrody” (Mk 9,4),