Grupa młodzieżowa – WOLUNTARIAT MŁODZIEŻOWY

Zapraszamy wszystkich, pragnących nieść pomoc bliźnim, na spotkania w każdy pierwszy piątek miesiąca do Parafialnego Centrum Dzieci i Młodzieży na godzinę 18.00

PODSUMOWANIE ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI

POMOC W AKCJI ŻONKIL – Zbiórka na Nyskie Hospicjum

Spotkanie z Seniorami naszej parafii z okazji Międzynarodowego Dnia Chorych 2019

Wykonane przez młodzież serduszka dla osób chorych z okazji Międzynarodowego Dnia Chorych 2019

SPOTKANIE OPŁATKOWE WOLUNTARIATU MŁODZIEŻOWEGO 2018

Udział młodzieży naszej parafii w spotkaniu dekanalnym po hasłem  „OTWÓRZCIE DRZWI NADZIEI – KLUCZEM MIŁOSIERDZIA”

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 8.03.2018 r. Nysa, Rynek Solny – godzina 17.00

ZBIÓRKA ODZIEŻY NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA 2018 r.

PUBLICZNA ZBIÓRKA CHARYTATYWNA

W dniu 26 sierpnia br. Woluntariat Młodzieżowy, działający przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Niwnicy, przeprowadzi charytatywną zbiórkę publiczną (nr 2017/3456/KS), w czasie trwania Gminnego Festynu Dożynkowego w Niwnicy, na „POMOC DLA MAŁGOSI  NA LECZENIE I OPERACJĘ”

ZEBRANO KWOTĘ  – 2040,00 ZŁ.,

KTÓRĄ PRZEKAZANO NA FUNDACJE OPIEKUJĄCĄ SIĘ MAŁGOSIĄ

 

 

WOLUNTARIAT  MŁODZIEŻOWY

PRZY PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

W NIWNICY

 

AKT  ZAŁOŻENIA  WOLUNTARIATU

Kierując się na wzór Chrystusa, który „nie przyszedł aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”(Mk 10,45)

Dnia 12 kwietnia 2017 roku

Wolontariat Młodzieżowy

przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Niwnicy.

Patronem wolontariatu obrano Św. brata Alberta Chmielowskiego,

którego dewizą życia były słowa: „być dobrym jak chleb”.

 

Wolontariat rozwija swoją działalność głównie na rzecz osób starszych, chorych, samotnych. 

 

 

 

Osoby przynależące do Woluntariatu Młodzieżowego:

1. Aneta B.
2. Paulina G.
3. Karolina G.
4. Jakub J.
5. Hanna K.
6. Adam K.
7. Mateusz K.
8. Karolina Ł.
9. Aleksandra O.
10. Amelia S.
11. Radosław S.
12. Hanna Z.

DEKALOG

WOLONTARIUSZA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

 

  1. Działając w imieniu Kościoła, wolontariusz chrześcijański utożsamia się z Kościołem, jego celami, formami działań oraz środkami realizacji tych celów. Nie pomniejszając znaczenia motywacji naturalnej, humanistycznej, wolontariusz chrześcijański stara się stale pogłębiać swoją motywację duchowo-religijną,
  2. Wolontariusz chrześcijański odznacza się gotowością służenia ludziom na wzór Chrystusa, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10, 45),
  3. Będąc często sam ubogim, wolontariusz chrześcijański dzieli się z innymi przede wszystkim miłością na wzór Chrystusa, który ubogacił świat nie dobrami materialnymi, lecz bogactwem miłości (por, 2 Kor 8, 9),
  4. Wolontariusz realizuje apostolat Kościoła, gdy przez uczynki miłości i miłosierdzia uczy innych chrześcijan współczucia i wielkodusznego wspomagania potrzebujących.
  5. W osobie wspomaganej wolontariusz chrześcijański widzi samego Chrystusa, który utożsamia się z każdym potrzebującym (Mt 25, 35-36,42-43),Wolontariusz chrześcijański pamięta, że miłość czynna jest najpewniejszą drogą do życia wiecznego, ponieważ „miłość nigdy nie ustaje” (1 Kor 13, 8),
  6. Wolontariusz jest rzecznikiem, propagatorem i budowniczym Królestwa Chrystusowego na ziemi – królestwa miłości, sprawiedliwości i pokoju (KK36),
  7. Podstawowym kryterium wartościowania wolontariusza jest osobowa godność i wielkość powołania Bożego, jakim każdy człowiek został obdarowany.
  8. Wolontariusz chrześcijański jest otwarty i wrażliwy na wszelkie potrzeby bliźnich, ze szczególnym szacunkiem i miłością odnosi się zwłaszcza do ludzi poniżonych z powodu nędzy,
  9. Z szacunkiem i miłością odnosi się wolontariusz do ludzi o odmiennych poglądach, zwłaszcza tych, którzy „bez własnej winy, nie znając Ewangelii Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego, szczerym sercem jednak szukają Boga” (KK16),
  10. Wolontariusz chrześcijański nie oczekuje za swoją pracę innej zapłaty, jak tylko wiecznej nagrody w niebie, w myśl stów Chrystusa: „Kto wam poda kubek wody do picia, nie utraci swojej nagrody” (Mk 9,4),