Duszpasterze Parafii

DUSZPASTERZE PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W NIWNICY

 

Ks. dr Piotr Józef Mazur

Proboszcz

Wicedziekan Dekanatu Nyskiego,

Kapelan Powiatowy OSP Powiatu Nyskiego

  wyświęcony: 16.06.1990 w Opolu,

  ustanowiony: 16.08.2001

 

Do 1945 r.

Ks. ARNOLPH (1297); Ks. ULMANN (1309); Ks. JESCHO (1335); Ks. JAKUB PRÄTORIUS (1373-79); Ks. JAN SCHONAW (SCHÖNAUER) (1399-1412); Ks. DYTWIN (1413); Ks. JAKOB NEUNICZ (NEUWNICZ) (1415-16); Ks. JOHANNES FELT (1418-37); Ks. JAKOBUS SCHÖENBERGER (1470-1506); Ks. JOHANNES  (1506-37); Ks. JOHANES  ROTZKE (1537-57); Ks. HANS LANGER (1560); Ks. HANS RÜTTNER (RITZKE) (1573); Ks. JOHANNES OTTHE (1573-80); Ks. KASPAR KÖLER (1582-1614); Ks. ADAM LIGONIUS (HOCKE) (1614-1617);  Ks. BALTAZAR ZIEBES (ZIEBISCH) (1617-1619); Ks. PETRUS KLESELIUS (1625-1628); Ks. FRIEDRICH BRESLER (1632-1651); Ks. JOHANN ATHANASIUS KANIA (1651-52); Ks. MICHAEL SCHÖNFELDER (1653-1678); Ks. JOHANNES GIERSBERGER (1678-79); Ks. WALENTIN LUDWIK CIBIS (1679-1685); Ks. JOHANN FRANZ KIRCHBITTER (1685-1691); Ks. HIERONYMUS VON KERN (1691-1699); Ks. DOMITIUS VON MAHONY (1699-1700); Ks. JOHANN CHRISTIAN REIBSTAL (1701- 1709); Ks. MICHAEL GABRIEL RUNGE (1709-1727); Ks. JOHANN FRANZ GERLITH (1727-36); Ks. BALTHAZAR IGNAZ LEBE (1736-1738); Ks.  IGNAZ ANTHON MOHR (1738-42); Ks. JOSEPH ZIEGLER (1742-54); Ks. FRANZ VON SCHWEMMERSDORFF (1754-60); Ks. JOSEPH KARL MOSLER (1762-83); Ks. JOHANN HEITSIG (1783-95); Ks. JAKOB SCHUBERT (1795-1823); Ks. FRANZ KEMPF (1823-43); Ks. JOHANN HOFFMANN (1843-54); Ks. KARL HOPPE (1854-94); Ks. FRANZ HEIN (1894-1909); Ks. RUDOLF RICHTER (1910-22); Ks. KONRAD PRIESSNITZ (1922- 1927); Ks. ALFONS STROMSKY (1927-1945).

Od 1945 r.

Ks. ROCH ŁYSIK SVD (1945); Ks. ZYGMUNT MIKLUSZKA (1945-1952); Ks. JÓZEF ŁEBEK (1953-1954); Ks. JÓZEF SMOLIN (1955); Ks. LEON GRZENKIEWICZ; Ks. STEFAN DYGONIEWICZ ; Ks. KONSTANTY NAGI; Ks. EDWARD BOCHENEK (1955- 1959); Ks. GERARD SZNURA (1959-1961); Ks. BRONISŁAW ŁABUDA (1962-1980); Ks. WERNER  GORIWODA (1980-1986); Ks. WACŁAW LEŚNIKOWSKI (1986-1994); Ks. BOGDAN FERDEK (1994-2000); Ks. ANDRZEJ JUCHA (2000-2001); Ks. PIOTR MAZUR (2001- nadal).

 

Z PARAFII POCHODZĄ

Kapłani od 1945 r.:

ks. Tadeusz Wolański

ks. Tadeusz Łużny

Urodził się 11 VII 1958 r. w Strzelinie. Kiedy miał dwa lata, jego rodzice przeprowadzili się do Niwnicy koło Nysy. Tam w 1973 r. ukończył szkołę podstawową, a następnie rozpoczął naukę w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Grodkowie. Egzamin maturalny złożył w 1979 r. W rok później wstąpił do Zgromadzenia Oblatów Św. Józefa Oblubieńca NMP. Postulat i nowicjat odbył w Nysie i Warszawie. W 1981 r. rozpoczął studia w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Profesję wieczystą złożył w 1984 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 V 1987 r. z rąk księdza biskupa Władysława Miziołka. W 1988 r. rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika Tumlinie w diecezji kieleckiej. W 1989 r. wyjechał na misje do Boliwii w Ameryce Południowej. Przez siedem lat pracował w La Paz,  początkowo przebywając w domu zakonnym w Achiumani, a po siedmiu miesiącach został skierowany do parafii Wniebowzięcia NMP, która znajduje się w dzielnicy Villa Victoria w La Paz. W 1991 r. zosta mianowany proboszczem tej parafii. W parafii oprócz posługi duszpasterskiej prowadził również szkołę i przedszkole oraz ośrodek zdrowia. W 1996 r., ze względów zdrowotnych, powrócił do Polski. Po powrocie do kraju został mianowany 11 X 1997 r. proboszczem parafii św. Józefa w Kielcach. Jako proboszcz posługiwał tam tam przez szesnaście lat, organizując życie parafialne. W tym czasie wraz z wiernymi wybudował kościół i plebanię. 15 sierpnia 2013 roku został odwołany z funkcji proboszcza i przeniesiony do domu zakonnego w Rusocinie koło Nysy. W 2014 r., za zgodą przełożonych zakonnych, rozpoczął posługę duszpasterską w diecezji opolskiej. Początkowo w latach 2014-2015 był rezydentem w Kędzierzynie (par. św. Mikołaja), Bieńkowicach oraz Kluczborku (par. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych), a od 2015 r. został mianowany administratorem parafii św. Marcina Biskupa w Lipowej. 15 I 2020 r. został inkardynowany do diecezji opolskiej. Zmarł 17 III 2020 r.

 

Kapłani do 1945 r.:

Ks. bp PIOTR NOWAK

Następcą bpa Konrada został Piotr Nowak (1447-1456) z Niwnicy koło Nysy, prepozyt kapituły katedralnej. Na jego barki złożono trud zaleczenia ran materialnych i moralnych zadanych diecezji przez wojny husyckie i podziały wśród duchowieństwa. Wybór okazał się trafny, gdyż bp Nowak był dobrym gospodarzem i administratorem diecezji. Uregulował szereg długów, wykupił wiele zastawionych majątków kościelnych, wystawił aż 114 dokumentów dla nowo wzniesionych lub odbudowanych kościołów. W związku z ogłoszeniem w 1450 r. obchodów jubileuszowych Roku Świętego zorganizował w 1449 r. pielgrzymkę do sanktuarium w Trzebnicy, która odtąd co roku miała wyruszać w poniedziałek po Wniebowstąpieniu, a kanonicy by mogli w niej uczestniczyć zostali w tym dniu statutowo zwolnieni z innych obowiązków. Bp Piotr podjął także próbę pojednania rozbitego przez schizmę bazylejską duchowieństwa. W tym celu zwoływał aż trzykrotnie synody diecezjalne w latach 1448, 1452 i 1453. W tym celu zaprosił do Wrocławia w 1453 r. jednego z najwybitniejszych kaznodziei pokutnych Jana Kapistrana. Niestety działalność kaznodziejska Kapistrana na Śląsku zbiegła się z procesami przeciw ludności żydowskiej, którą oskarżano o znieważanie Eucharystii. Sądy skończyły się kilkudziesięciu egzekucjami i zakazem osiedlania się ludności żydowskiej w miastach śląskich. Zewnętrznym wyrazem działalności Jana Kapistrana na Śląsku było założenie klasztorów nowego odłamu franciszkańskiego, zwanego obserwantami. Już w 1453 r. miasto Wrocław ufundowało kościół i klasztor pw. św. Bernarda ze Sieny. Dalsze klasztory obserwanckie powstały w następnym dziesięcioleciu i tak: w 1465 r. w Głogówku, 1473 w Opolu, 1474 w Nysie, 1484 w Świdnicy, 1488 w Jaworze i 1491 w Raciborzu. Następcą bpa Piotra Nowaka został wybrany Jodok z Różomborku (1456-1467).

  /Z DZIEJÓW ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ;   Upadek biskupstwa w późnym średniowieczu (1376-1482),   Józef Pater/

 

ks. MARTIN NEUNICZ; ks. PETRE NEUNICZ; ks. JAKOB NEUNICZ; ks. LORENZ WOTKE z Wyszkowa; Ks. JOHANN CHRISTOPH; Ks. JOHANN KUNNE z Kubic; Ks. CASPAR KONIG z Kubic; Ks. URBAN CASPAR STENTZEL; Ks. JOHAN KARL ZOLLER z Kubic; Ks. JOHANNES WALTER; Ks. GEORG RINKE z Kubic; Ks. GEORG HOFFMANN; Ks. MATHIAS FELDSMANN; Ks. JOSEPH JOHANN STANKE; Ks. JOHAN UBERALL z Wyszkowa; Ks. JAKOB JOSEPH FIEBER; Ks. JOHAN GEORG LINKE; Ks. JOHAN JOSEPH ALDER z Wyszkowa; Ks. JOSEF WEISSER; Ks. CASPAR MEUSEL; Ks. CASPAR BOHMEL; Ks. EMANUEL GRUDEY z Wyszkowa; Ks. JOSEPH DROTSCHMAN; Ks. JOSEPH KINNE; Ks. KARL KONSTANTIN MULLER z Kubic; Ks; THEODOR LORENZ BRUCKE; Ks. KARL NEUBER z Wyszkowa; Ks. AUGUST KRAUSE z Wyszkowa; Ks. FRANZ WICKE z Wyszkowa; Ks. AUGUST MULLER; Ks. JAHNEL