ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 2021

W TYM ROKU ZE WZGLĘDU NA OBOSTRZENIA SANITARNE

KOLĘDA NIE MOŻE ODBYĆ SIĘ W SPOSÓB TRADYCYJNY KIEDY KAPŁAN WRAZ Z MINISTRANTAMI ODWIEDZAŁ WASZE DOMY CZY MIESZKANIA

DLATEGO

ZAPRASZAM W RAMACH TEGOROCZNEJ KOLĘDY PRZEDSTAWICIELA POSZCZEGÓLNEJ RODZINY DO UDZIAŁU WE MSZY ŚWIĘTEJ SPRAWOWANEJ W INTENCJI

RODZIN PRZYJMUJĄCYCH ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE

ORAZ ODEBRANIA PREZENTU KOLĘDOWEGO

ZGODNIE Z PONIŻSZYM TERMINARZEM

NIWNICA

C + M + B + 2021

28 grudnia 2020 – Msza św. o godz. 17.30 w intencji rodzin

Mieszkańcy domów od nr 1 – 25

29 grudnia 2020 – Msza św. o godz. 17.30 w intencji rodzin

Mieszkańcy domów od nr 26 – 51

30  grudnia 2020 – Msza św. o godz. 17.30 w intencji rodzin

Mieszkańcy domów od nr 52 – 56 oraz 152a – 181

4 stycznia 2021 – Msza św. o godz. 17.30 w intencji rodzin 

Mieszkańcy domów od nr 57 – 75 oraz 145 – 150a

5 stycznia 2021 – Msza św. o godz. 17.30 w intencji rodzin

Mieszkańcy domów od nr 144 – 143, 76 – 80, 182 – 201,  128 – 121a

 7 stycznia 2021 – Msza św. o godz. 17.30 w intencji rodzin

Mieszkańcy domów od nr 81 – 92, 129 oraz  131 – 142

8 stycznia 2021 – Msza św. o godz. 17.30 w intencji rodzin

 Mieszkańcy domów od nr 93 – 118

WYSZKÓW ŚLĄSKI

C + M + B + 2021

28 grudnia 2020 – Msza św. o godz. 16.30 w intencji rodzin

Mieszkańcy domów od nr 1 – 2a

29 grudnia 2020 – Msza św. o godz. 16.30 w intencji rodzin

Mieszkańcy domów od nr 3 – 11

30  grudnia 2020 – Msza św. o godz. 16.30 w intencji rodzin

Mieszkańcy domów od nr 12 – 23

2 stycznia 2020 – Msza św. w intencji rodzin

Msza św. o godz. 10.00

Mieszkańcy bloków od nr 66 – 65

Msza św. o godz. 16.30

Mieszkańcy domów od nr 24 – 27

4 stycznia 2021 – Msza św. o godz. 16.30 w intencji rodzin

 Mieszkańcy domów od nr 28 – 35

5 stycznia 2021 – Msza św. o godz. 16.30 w intencji rodzin

Mieszkańcy domów od nr 36 – 46

7 stycznia 2021 – Msza św. o godz. 16.30 w intencji rodzin

Mieszkańcy domów od nr 7 – 6 oraz 47 – 52

8 stycznia 2021 – Msza św. o godz. 16.30 w intencji rodzin

Mieszkańcy domów od nr 53 – 61

9 stycznia 2021 – Msza św. w intencji rodzin 

Msza św. o godz. 10.00

Mieszkańcy bloków od nr 67 – 68

Msza św. o godz. 16.30

 Mieszkańcy domów od nr 93 – 81

 11 stycznia 2021 – Msza św. w intencji rodzin

Msza św. o godz. 16.30

Mieszkańcy domów od nr 80 – 73

Msza św. o godz. 17.30

Mieszkańcy bloków od nr 63 – 64