Parafialne Centrum Dzieci i Młodzieży

W Parafialnym Centrum Dzieci i Młodzieży:

  • odbywają się spotkania grup parafialnych;
  • organizowany jest Dzień Chorego;
  • Wigilia dla seniorów naszej parafii;
  • spotkanie „Mikołajkowe”;
  • przyjmowani są pielgrzymi nawiedzający naszą świątynię;
  • oraz inne spotkania dla parafian;
  • od 3 września do 21 grudnia 2018 r. odbywały się tam zajęcia z lekcji religii ze względu na rozbudowę sal lekcyjnych i sali gimnastycznej Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Niwnicy .