Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem zawarcia związku małżeńskiego. Do spisania protokołu przedślubnego przynosząc z sobą następujące dokumenty:

  • Aktualne,  świadectwo chrztu (ważne 6 miesięcy od daty wystawienia).
  • Dowód osobisty.
  • Świadectwa nauki religii lub wypełniony Indeks Nauki Religii.
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim.
  • Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Nauki przedślubne:

W parafii św. Jakuba Ap. w Nysie. Kurs rozpoczyna się w każdy drugi piątek miesiąca o godz. 17:30. Spotkania odbywają się w ciągu jednego weekendu (2 spotkania w piątkowy wieczór i 4 spotkania w sobotnie przedpołudnie). Obok kursu odbywają się 3 obowiązkowe spotkania w poradni rodzinnej. Spotkania te mają miejsce w środy (pierwsze spotkanie o godz. 17:00, na kolejne dwa spotkania zapis w Poradni Rodzinnej po pierwszym spotkaniu – osobiście lub telefonicznie: 775506717 lub 796644579). W kancelarii parafialnej narzeczeni otrzymują kartkę, którą należy zachować i przed każdym spotkaniem zostawiać w kancelarii. Odbiór po wykładzie.

W Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie. Spotkania będą odbywać się w lutym (4,11,18,25), marcu (4,11,18,25), kwietniu (1,8,15,29), maju (6,13,20,27), czerwcu (3,10,17,24) w poniedziałki o godz. 19.00; Nysa ul. E. Gierczak 2. Przy Diecezjalnym Domu formacyjnym działa również Poradnia Życia Rodzinnego. Szczegółowe informacje narzeczeni mogą otrzymać w czasie nauk ogólnych lub na recepcji.

Małżeńskie Pogotowie Ratunkowe i Poradnia Rodzinna: tel.: 077/4332505;  790437664