Chrzest Święty

Sakrament Chrztu Świętego jest pierwszym i najpotrzebniejszym sakramentem, jest bramą życia i królestwa Bożego. Przez Chrzest, zostajemy wszczepieni w Chrystusa oraz otrzymujemy odpuszczenie wszystkich grzechów (także grzechu pierworodnego), i wprowadzeni jesteśmy do wspólnoty Kościoła.

Chrzest jest sakramentem wiary rodziców i chrzestnych.  Rodzicami chrzestnymi mogą zostać tylko katolicy wierzący i praktykujący (jeśli rodzice chrzestni są z innej parafii należy dostarczyć zaświadczenie wystawione przez ks. Proboszcza miejsca ich zamieszkania, iż mogą dostąpić godności ojca lub matki chrzestnej). Jeśli żyją w małżeństwie to tylko tacy, którzy mają ślub kościelny. Obowiązkiem rodziców i chrzestnych jest również odbycie katechezy przedchrzcielnej.

Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany w naszej parafii, zasadniczo, w pierwszą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz.11.00. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość uzgodnienia innego terminu.

Dokładny termin chrztu należy ustalić w kancelarii parafialnej. Rodzice winni wtedy przedstawić następujące dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka (odpis).
  • Wyciąg z ślubu kościelnego rodziców (jeśli ślub miał miejsce poza parafią).
  • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska).
  • Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.
  • Zaświadczenie o odbytej katechezie przedchrzcielnej.

Katecheza przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych:

W naszym dekanacie można ją odbyć w następujących parafiach:

  • św. Jana Chrzciciela – sobota przed pierwszą niedzielą miesiąca (godz. 19.15);
  • Matki Bożej Bolesnej – sobota przed drugą niedziela miesiąca (godz. 19.00) 
  • św. Apostołów Piotra i Pawła – pierwszy piątek miesiąca (godz. 18.45).

Co należy przygotować do Chrztu Świętego?

  • świecę chrzcielną (ojciec chrzestny).
  • białą szatę z wyhaftowanym imieniem dziecka i datą Chrztu Świętego (matka chrzestna).

ROCZEK DZIECKA – Istnieje piękny zwyczaj błogosławieństwa dziecka w pierwszą rocznicę urodzin lub Chrztu św. Fakt ten należy zgłosić w kancelarii parafialnej celem ustalenia odpowiedniej daty, by móc zaprosić na Mszę świętą rodziców chrzestnych dziecka.