Bierzmowanie

Bierzmowanie to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby swoją wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

W tym sakramencie chrześcijanin otrzymuje pełnię darów Ducha Świętego:

 • Dar Mądrości
 • Dar Rozumu
 • Dar Rady
 • Dar Męstwa
 • Dar Umiejętności
 • Dar Pobożności
 • Dar Bojaźni Bożej

Szafarz Sakramentu Bierzmowania:

Sakrament Bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Zaniedbanie przyjęcia tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni Chrystusowej. Bierzmowania udziela Ks. Biskup, co świadczy o randze tego sakramentu.

Sakrament Bierzmowania w naszej parafii:

Obecnie okres przygotowania do Bierzmowania obejmuje: kl. VI – VIII Szkoły Podstawowej oraz III kl. Gimnazjum.

INSTRUKCJA BISKUPA OPOLSKIEGO O PRZYGOTOWANIU I CELEBRACJI SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Treść instrukcji – http://www.diecezja.opole.pl/index.php/wiadomosci/rozporzadzenia/1248-instrukcja-biskupa-opolskiego-o-przygotowaniu-i-celebracji-sakramentu-bierzmowania

O dopuszczeniu do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania decyduje:

 • uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej,
 • comiesięczna spowiedź,
 • udział w spotkaniach dla kandydatów,
 • wiadomości religijne oraz posiadanie zeszytu z katechizacji szkolnej,
 • opinia katechety szkolnego, którą należy przedstawić na zakończenie każdego roku szkolnego. Natomiast w roku przyjęcia Sakramentu Bierzmowania do końca marca br.

Kiedy się zgłosić?

 • na początku klasy VI Szkoły Podstawowej.

Świadek Bierzmowania

 • świadkiem bierzmowania z zasady powinien być jeden z rodziców chrzestnych, a gdy to jest niemożliwe, wówczas jeden z rodziców.

Bierzmowanie dla dorosłych

Katedra opolska – 14 grudnia 2019 r.

 • Spotkania przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania odbywają się w parafii Matki Bożej Bolesnej w Nysie.