KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Rzymskokatolickiej Parafii, na podstawie Prawa Kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Niwnicy, należąca do diecezji opolskiej, z siedzibą 48-321 Niwnica 96, reprezentowaną przez ks Piotra Mazura. Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych w diecezji jest ks. Wojciech Lippa, email: kiod@diecezja.opole.pl Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby). Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator. Informujemy również, iż wzięcie udziału w wydarzeniach parafialnych takich jak msze św., nabożeństwa, procesje, spotkania lub festyny parafialne, koncerty, konkursy, udział w spotkaniach grup i wspólnot parafialnych, itp. oznacza jednoznaczne i dobrowolne wyrażenie zgody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku danej osoby jako uczestnika wymienionych na wstępie wydarzeń, w szczególności w postaci publikacji zdjęć danej osoby w materiałach informacyjnych i promocyjnych, oraz na własnych stronach internetowych prowadzonych przez Parafię w Niwnicy. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Danych pod adresem: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6; 01-015 Warszawa bądź email: kiod@episkopat.pl.