Informujemy, iż wzięcie udziału w wydarzeniach parafialnych takich jak msze św., nabożeństwa, procesje, spotkania lub festyny parafialne, koncerty, konkursy, udział w spotkaniach grup i wspólnot parafialnych, itp. oznacza jednoznaczne i dobrowolne wyrażenie zgody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku danej osoby jako uczestnika wymienionych na wstępie wydarzeń, w szczególności w postaci publikacji zdjęć danej osoby w materiałach informacyjnych i promocyjnych, oraz na własnych stronach internetowych prowadzonych przez Parafię w Niwnicy. Wszelkie ogłoszenia parafialne umieszczane na stronie internetowej są wykorzystane wyłącznie do użytku wewnętrznego na stronie www.