Święty Jerzy

23 kwietnia – Wspomnienie  Św. Jerzego, męczennika

ŻYCIE i LEGENDA

O św. Jerzym zachowały się tak nikłe dane biograficzne, a sama postać świętego obrosła tak wieloma legendami, że trudno powiedzieć dziś o jego życiu cokolwiek pewnego. Jednak bardzo liczne i wczesne dowody kultu św. Jerzego świadczą o tym, że istniał naprawdę, a jego męczeństwo musiało wywrzeć wielkie wrażenie na świadkach jego śmierci.

Jerzy pochodził z Liddy (Azja Mniejsza – dzisiejsza Turcja). Jego ojcem miał być Pers – Geroncjusz. Syn miał być uproszony przez rodziców w późnej ich starości długą modlitwą. Jerzy jako ochotnik wstąpił do legionów rzymskich. Doszedł do rangi wyższego oficera (trybuna?). Podczas prześladowań za czasów Dioklecjana jako chrześcijanin odmówił złożenia ofiary bóstwom rzymskim (rok 305?). Rozdał wcześniej całą swą majętność ubogim. Poddano go okrutnym i długim męczarniom – według niektórych tekstów trwały one aż 7 lat. Przybijano go do krzyża, torturowano na katowskim kole. Umęczono go w Diospolis na terenie Palestyny.

W średniowiecznym dziele Jakuba de Voragine „Legena Aurea” (Złota legenda), której najbardziej znane fragmenty przetłumaczył na angielski w XV wieku William Caxton, święty Jerzy przedstawiany jest jako chrześcijanin, członek szanowanej rodziny kapadockiej, który najpierw był żołnierzem, a potem trybunem w wojsku rzymskim. Według tego podania Kapadocję straszył wówczas smok, któremu codziennie trzeba było przeznaczyć na pożarcie dwie owce. Gdy ich zabrakło, smok zaczął pożerać ludzi. Mieszkańcami tego kraju byli w większości wyznawcy islamu – chrześcijanie stanowili grupy mniejszościowe. Wówczas to rycerz o imieniu Jerzy zaatakował smoka włócznią, poważnie zranił i przywlókł przed oblicze króla i ludu. Obiecał zabić zwierzę, jeśli wszyscy przyjmą chrzest. Lud i król zgodzili się. Trzeba pamiętać, że jest to opis literacki średniowiecznego artysty.

Z innych opisów wynika, że Święty Jerzy włócznią zabił wielkiego jaszczura. Trudno dziś dociec czy był to olbrzymi legwan, czy może po prostu krokodyl, który atakował ludzi.

 

Litania do Św. Jerzego

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.
Królowo Męczenników
Święty Jerzy
Święty Jerzy, uproszony przez rodziców u Boga
Święty Jerzy, szlachetny przykładzie rycerzy
Święty Jerzy, oficerze rzymskich legionów
Święty Jerzy, otwarty na Boga
Święty Jerzy, mężu modlitwy i umartwienia
Święty Jerzy, miłujący Chrystusa
Święty Jerzy, wielki święty rycerzu
Święty Jerzy, wzorze odwagi i męstwa
Święty Jerzy, pełen darów Ducha Świętego
Święty Jerzy, nieugięty w wierze
Święty Jerzy, przykładzie pokory i cierpliwości
Święty Jerzy, naśladowco Chrystusa cierpiącego
Święty Jerzy, prześladowany za stałość w wierze
Święty Jerzy, torturowany za wierność Chrystusowi
Święty Jerzy, męczony na katowskim kole
Święty Jerzy, krzyżowany na wzór Chrystusa
Święty Jerzy, wielki Męczenniku
Święty Jerzy, chlubo prześladowanego Kościoła
Święty Jerzy, nieustraszony w doświadczeniach
Święty Jerzy, patronie bractw rycerskich
Święty Jerzy, wspomożycielu rolników
Święty Jerzy, opiekunie siodlarzy i rusznikarzy
Święty Jerzy, ostojo we wszelkich trudnościach
Święty Jerzy, przykładzie walki ze złem
Święty Jerzy, odwracający epidemie
Święty Jerzy, pogromco piekielnego smoka
Święty Jerzy, patronie harcerzy
Święty Jerzy, orędowniku przed Bogiem
Święty Jerzy, wzorze doskonałego zwycięstwa
Święty Jerzy, spieszący skutecznie z pomocą
Święty Jerzy, szczególny patronie Anglii i Litwy
Święty Jerzy, wstawiający się za nami u Boga
Święty Jerzy, przemożny nasz opiekunie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Jerzy.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, za wstawiennictwem świętego Jerzego dodaj nam siły w walce z naszą słabością i pozwól nam oczyścić się dokładnie ze zmazy naszych grzechów i zajaśnieć blaskiem nowego postępowania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

MODLITWA DO ŚW. JERZEGO

Wszechmogący, Wieczny Boże,

Ty dałeś św. Jerzemu moc do naśladowania Twojego Syna,

a Pana naszego Jezusa Chrystusa w Jego Męce i Śmierci krzyżowej.

Wysławiamy Twoją potęgę i pokornie prosimy,

abyś za wstawiennictwem świętego Rycerza i Męczennika wspierał nas,

słabych ludzi, w każdej walce ze złem.

Amen