Sakrament Pokuty

Jeśli chcesz duszę swą ratować dla nieba, jeśli chcesz uzyskać utraconą łaskę Bożą, musisz się koniecznie zbliżyć do tronu łaski, by grzechy swe wyznać i dostąpić Bożego Miłosierdzia.

Przystępuj do Spowiedzi świętej godnie i możliwie często, a bezzwłocznie, jeśli miałeś nieszczęście popełnić grzech ciężki.

Warunki dobrej spowiedzi:

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu

Sakrament Pokuty w naszej parafii Warunki dobrej spowiedzi:

  • od poniedziałku do piątku przed Mszą Świętą
  • w soboty od godz. 17.00
  • informacje na temat dodatkowych terminów spowiedzi można znaleźć w ogłoszeniach parafialnych.