Z Diecezji

http://

 

Doroczne odpusty ku czci św Anny

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020

PLAN OBCHODÓW TYGODNIA POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

W DIECEZJI OPOLSKIEJ 18-25.01.2020

 

Niedziela, 12.01.2020

godz. 10.00 – Eucharystia z homilią ekumeniczną, kościół pw. św. Floriana w Kędzierzynie-Koźlu, przewodniczenie i kazanie: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser

godz. 15.00 – ekumeniczny koncert kolęd, Kluczbork, kino „Bajka”

godz. 15.00 – ekumeniczne kolędowanie, Staniszcze Wielkie, kościół rzymskokatolicki pw. św. Karola Boromeusza (ul. Kościelna 11)

 

Sobota, 18.01.2020

godz. 16.30 ekumeniczny koncert kolęd, kaplica ewangelicka w Opolu (ul. Pasieczna 12)

godz. 18.30 Eucharystia o jedność chrześcijan z homilią ekumeniczną (uroczyste rozpoczęcie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan), katedra pw. Podwyższenia św. Krzyża w Opolu, przewodniczenie i kazanie: bp prof. dr hab. Andrzej Czaja, pozdrowienie: ks. mgr-lic. Wojciech Pracki (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu)

Niedziela, 19.01.2020

godz. 9.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kaplica ewangelicka w Opolu (ul. Pasieczna 12), przewodniczenie: ks. mgr-lic. Wojciech Pracki (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu), kazanie: bp prof. dr hab. Andrzej Czaja

godz. 9.30 Liturgia wschodnia połączona z uroczystym poświęceniem wody (Epifania w Kościołach Wschodnich), kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Opolu (ul. Grota Roweckiego 3), przewodniczenie i kazanie: o. Volodymyr Shuba

godz. 15.30 nabożeństwo ekumeniczne, ewangelicki kościół księżnej Zofii w Pokoju, przewodniczenie: ks. Eneasz Kowalski (proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej w Pokoju), kazanie: ks. Krzysztof Rusinek (proboszcz par. rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża w Pokoju)

godz. 18.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół rzymskokatolicki pw. Bożego Ciała w Oleśnie, przewodniczenie: ks. Walter Lenart (proboszcz par. pw. Bożego Ciała w Oleśnie), kazanie: ks. Ryszard Pieron (proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej w Lasowicach Wielkich)

Poniedziałek, 20.01.2020

godz. 17.00 – Eucharystia z homilią ekumeniczną, kaplica pw. św. Sebastiana
w Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim, przewodniczenie i kazanie: abp prof. dr hab. Alfons Nossol

godz. 17.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół rzymskokatolicki w Karczowie, przewodniczenie: ks. Marcin Bonk (proboszcz par. Dąbrowa Niemodlińska), kazanie: ks. Sławomir Fonfara (proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej w Brzegu)

Środa, 22.01.2020

godz. 11.30-13.00 – seminarium otwarte na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a. Temat: Encyklika Ut unum sint Jana Pawła II wyznacznikiem ekumenicznego programu Kościoła. Prelegenci: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser, ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła, ks. mgr-lic. Wojciech Pracki

godz. 18.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół seminaryjno-akademicki w Opolu (ul. Drzymały 1a), przewodniczenie: bp prof. dr hab. Andrzej Czaja, kazanie: bp dr Marian Niemiec (Biskup Katowickiej Diecezji Ewangelicko-Augsburskiej)

Sobota, 25.01.2020

godz. 10.00 – Eucharystia o jedność chrześcijan z homilią ekumeniczną w ramach formacyjnego spotkania osób konsekrowanych, kościół Ducha Świętego w Winowie, przewodniczenie i kazanie: bp prof. dr hab. Andrzej Czaja, wykład: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser

godz. 18.00 – Eucharystia o jedność chrześcijan z homilią ekumeniczną (uroczyste zakończenie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan), kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu-Nowej Wsi Królewskiej, przewodniczenie i kazanie: abp prof. dr hab. Alfons Nossol, pozdrowienie: ks. mgr-lic. Wojciech Pracki (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu)

Niedziela, 26.01.2020

godz. 15.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół rzymskokatolicki pw. Trójcy Świętej w Gorzowie Śląskim, przewodniczenie: ks. Józef Dziuk (proboszcz parafii rzymskokatolickiej Trójcy Świętej w Gorzowie Śląskim), kazanie: ks. Mateusz Łaciak (proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej w Kluczborku)

godz. 17.00 nabożeństwo ekumeniczne, kościół ewangelicki w Kędzierzynie-Koźlu (ul. Głowackiego 17), przewodniczenie: ks. Dariusz Dawid (proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej w Zabrzu i filii w Kędzierzynie-Koźlu), kazanie: ks. Krzysztof Dziubek (proboszcz par. rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu)

 

Niedziela, 09.02.2020

godz. 16.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół rzymskokatolicki pw. św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu, przewodniczy: ks. Mariusz Kleman (proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu), kazanie: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser

Liturgiczny kurs dla operatorów sprzętu audiowizualnego 2019

Liturgiczny kurs dla operatorów sprzętu audiowizualnego odbędzie się w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym w Opolu (ul. Kard. Kominka 1a) w następujące soboty Wielkiego Postu: 23 lutego, 2 i 9 marca 2019 r. Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok. 15.00. Zgłoszenia należy kierować do 20 lutego 2019 r. na adres Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu: tel. 77 44 32 130; wd@diecezja.opole.pl. Na pierwszym spotkaniu należy przedłożyć pismo rekomendujące od ks. proboszcza parafii oraz dwie fotografie (legitymacyjne). Koszt kursu – w zależności od ilości uczestników – wyniesie ok. 200 zł

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2019

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

Hasło tegorocznego tygodnia brzmi: Dąż do sprawiedliwości (Pwt 16,20)

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2019 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Księgi Powtórzonego Prawa 16,19–20. Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Indonezji.

PLAN OBCHODÓW
TYGODNIA POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
W DIECEZJI OPOLSKIEJ
18-25.01.2019

 

Wtorek, 08.01.2019
godz. 17.00 – Domu Kultury w Dobrodzieniu, wykład otwarty nt. „Kościoły na Wschodzie
a ekumenizm” (ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser)

Niedziela, 13.01.2019
godz. 10.00 – Eucharystia z homilią ekumeniczną, kościół pw. św. Floriana w Kędzierzynie-Koźlu, przewodniczenie i kazanie: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser

godz. 16.00 – ekumeniczny koncert kolęd, Kluczbork, kino „Bajka”

Wtorek, 15.01.2019 Dzień judaizmu
godz. 17.00 – Biblioteka Miejska w Opolu (ul. Minorytów), spotkanie z rabinem Dawidem Basok z Jerozolimy (Rabin Żydowskiej Gminy Wyznaniowej we Wrocławiu od 2016), wykład: „Judaizm współczesny wobec procesów integracyjnych w Europie”

Środa, 16.01.2019
godz. 9.30-14.30 – I Ekumeniczne Opolskie Sympozjum Liturgiczne nt. „Duch Święty w misteriach Kościoła” („Holy Spirit in the Misteries of the Church”), Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego (Opole, ul. Drzymały 1a, sala nr 18). Organizatorzy: Katedra Liturgiki, Hagiografii i Obrzędowości WT UO oraz Wydział Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Krajowej (Rumunia)

Piątek, 18.01.2019
godz. 18.00 – Eucharystia z homilią ekumeniczną (uroczyste rozpoczęcie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan), kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Opolu (ul. Grota Roweckiego 3), przewodniczenie i kazanie: bp prof. dr hab. Andrzej Czaja, pozdrowienie: ks. mgr-lic. Wojciech Pracki (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej
w Opolu)

Sobota, 19.01.2019
godz. 13.30 Liturgia wschodnia połączona z uroczystym poświęceniem wody (Epifania w Kościołach Wschodnich), kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Opolu (ul. Grota Roweckiego 3), przewodniczenie: ks. mitrat prof. dr hab. Janusz Czerski, kazanie:
o. Wołodymyr Szuba

Niedziela, 20.01.2019
godz. 11.00 – Eucharystia z homilią ekumeniczną, kaplica pw. św. Sebastiana
w Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim, przewodniczenie i kazanie: abp prof. dr hab. Alfons Nossol

godz. 15.00 nabożeństwo ekumeniczne, kościół rzymskokatolicki Podwyższenia Krzyża
w Pokoju, przewodniczenie: ks. Krzysztof Rusinek; kazanie: ks. Eneasz Kowalski (proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej w Pokoju)

godz. 15.00 ekumeniczne kolędowanie, sala wiejska w Lasowicach Wielkich

godz. 16.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kaplica ewangelicka w Opole (ul. Pasieczna 12), przewodniczenie: ks. Wojciech Pracki (proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej w Opolu), kazanie: bp Paweł Stobrawa

godz. 18.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół ewangelicki w Oleśnie, przewodniczenie: ks. Ryszard Pieron (proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej w Lasowicach Wielkich)

Poniedziałek, 21.01.2019
godz. 17.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół ewangelicko-augsburski w Karczowie, przewodniczy: ks. Sławomir Fonfara (proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej w Brzegu), kazanie: ks. Marcin Bonk (proboszcz par. Dąbrowa Niemodlińska)

Wtorek, 22.01.2019
godz. 18.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół pw. św. Piotra i Pawła w Opolu, przewodniczenie: ks. dziekan Rudolf Świerc; kazanie: ks. mitrat Stanisław Eustachy Strach

Czwartek, 24.01.2019
godz. 17.00 – nabożeństwo ekumeniczne, cerkiew prawosławna pw. Ikony Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości w Kędzierzynie-Koźlu (ul. Kościelna 11), przewodniczenie: ks. mitrat Stanisław Eustachy Strach; kazanie: ks. Dariusz Dawid (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Zabrzu i filii w Kędzierzynie-Koźlu)

Niedziela, 27.01.2019
godz. 16.00 – nabożeństwo ekumeniczne wraz z kolędowaniem, kościół ewangelicki
w Fosowskiem

godz. 17.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół ewangelicki w Gorzowie Śląskim, przewodniczenie: ks. Mateusz Łaciak (proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej
w Kluczborku), kazanie: ks. Józef Dziuk (proboszcz parafii rzymskokatolickiej Trójcy Świętej w Gorzowie Śląskim)

Niedziela, 03.03.2019
godz. 17.00 – Eucharystia z homilią ekumeniczną i ekumeniczną modlitwą, kościół rzymskokatolicki pw. św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu, przewodniczy: ks. Mariusz Kleman (proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu), kazanie: ks. Ryszard Pieron (proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej w Lasowicach Wielkich), pozdrowienie: pastor Mariusz Muszczyński (wspólnota zielonoświątkowa „Ostoja” w Opolu)

Roraty w Radio Doxa

Wydział Duszpasterski Diecezji Opolskiej od kilku lat rekomenduje materiały roratnie przygotowane przez redakcję Małego Gościa. W tym roku myślą przewodnią rorat będzie Osoba i dary Ducha Świętego. Tradycyjnie do tematyki Rorat będą nawiązywały wieczorne audycje w Radio Doxa od poniedziałku do piątku o godz. 19:15.

Ekumeniczna Modlitwa Młodych 2018

W pierwszą niedzielę Adwentu, 2 grudnia 2018 r. o godzinie 16.00, w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu odbędzie się Ekumeniczna Modlitwa Młodych. W tym roku tematem przewodnim są słowa z listu św. Pawła do Galatów: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus.” (Ga 5,1). Do udziału w tym modlitewnym spotkaniu, przygotowanym przez młodzież katolicką wraz przedstawicielami Kościoła ewangelicko-augsburskiego i zielonoświątkowego, Biskup Opolski zaprasza młodzież i wiernych całej diecezji.
Rekolekcje dla małżonków. Serdecznie zapraszamy małżonków do udziału w adwentowych rekolekcjach, które w ramach Remontu Małżeńskiego pod hasłem „Obdarowani” odbędą się w dniach 14-16 grudnia 2018 roku w kościele seminaryjnym św. Jadwigi w Opolu. Piątkowe spotkanie rozpocznie się o godz. 20.00, sobotnie – o 18.00, a niedzielne – o 10.00. Tegoroczną edycję rekolekcji poprowadzi ks. Eugeniusz Ploch, proboszcz parafii Ducha Świętego w Opolu-Winowie.

Wspólnota Narody Europy

Wobec dokonujących się w Europie przemian społecznych i kulturowych pojawia się potrzeba integrowania i budowania społeczności ludzi zainteresowanych kształtowaniem życia społecznego na fundamencie wartości chrześcijańskich. W realizacji tego zadania może pomóc powrót do myśli Sługi Bożego Roberta Schumana. Tej idei służą Instytuty Myśli Schumana i Grupy Schumana. Dojrzał czas utworzenia ich także na Opolszczyźnie. W związku z tym Biskup Opolski serdecznie zaprasza na pierwsze spotkanie dla zainteresowanych promowaniem powrotu Europy do jej chrześcijańskich korzeni. Będzie ono miało miejsce we wtorek 30 października 2018 roku w Opolu, przy ul. Drzymały 1a (Wydział Teologiczny UO), w godz. 9.30–13.00.

Zjazd absolwentów Opolskiej Teologii

W roku, gdy Katolicki Uniwersytet Lubelski obchodzi 100. rocznicę powstania, a Wydział Teologiczny UO rozpoczyna 25-lecie istnienia zapraszamy do Opola na

Spotkanie Wdzięczności w sobotę 24 listopada 2018 r.

11:00 – Msza św. koncelebrowana z udziałem Księży Biskupów i Profesorów w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi
Śl. (ul. Drzymały 1a)

12:30 – aula Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego

1.    wystąpienia zaproszonych Gości
2.    recital muzyczny: „Wdzięczność jest darem”
3.    wspomnień czar: „MY w czasie studiów”
4.    spotkania absolwentów z wykładowcami
5.    poczęstunek

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20 listopada 2018 r na stronie : zjazdabsolwentow.eu

XXV Plebiscyt „Najlepsi z Najlepszych – bez barier”

13 października br. w Gogolinie odbędzie się jubileuszowy XXV Plebiscyt „Najlepsi z Najlepszych – bez barier”. Jest to wydarzenie, prowadzone przez ks. prałata Zygmunta Lubienieckiego, które promuje sport osób niepełnosprawnych.  Stanowi to okazję, aby „pokazać światu” ludzi niezwykłych i dzielnych, którzy wnoszą w nasze życie wiarę w wielkie możliwości człowieka. Sport bowiem jest nie tylko sposobem na życie, ale przede wszystkim kształtuje charakter i uczy pokonywać  własne słabości.

  • O godz. 9.00 – polowa Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai i ks. Prałata Zygmunta Lubienieckiego
  • godz. 10.30-15.00 – Zawody rekreacyjno-sportowe

Pierwszy Plebiscyt zainaugurowany został w Prószkowie 21 marca 1994 r., rok później, 4 lutego 1995 r. w Filharmonii Opolskiej odbył się Ogólnopolski Plebiscyt 10-ciu najlepszych sportowców niepełnosprawnych Polski, połączony po raz drugi z plebiscytem opolskim.

Pielgrzymka Jubilatów Małżeńskich

Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza małżonków świętujących srebrne i złote gody. Eucharystia w intencji małżeństw obchodzących 25. rocznicę ślubu odbędzie się w niedzielę 9 września o 14.00 w kościele seminaryjno-akademickim (ul. Drzymały 1). Tydzień później – w niedzielę 16 września – o tej samej porze rozpocznie się tam Msza św. jubileuszowa z udziałem małżonków świętujących 50. rocznicę ślubu.

Dzień Katechety i Nauczyciela – uroczyste rozpoczęcie roku szk. 2018/19

W imieniu biskupa opolskiego Andrzeja Czai serdecznie zapraszamy wszystkich Nauczycieli oraz Pracowników oświaty, Katechetów świeckich, Siostry zakonne oraz Księży katechizujących, do uczestnictwa w Dniu Katechety i Nauczyciela, który odbędzie się w sobotę, 8 września 2018 roku, w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu przy ul. Drzymały 1A.

Gościem specjalnym tegorocznej konferencji będzie Lena Bröder, Miss Niemiec 2016, która jest nauczycielką religii.

W tym roku szczególnie Duszpasterstwo nauczycieli naszej diecezji zaprasza wszystkich Nauczycieli, pracowników oświaty na wspólne rozpoczęcie roku szkolnego – będzie to zarazem inauguracja roku szkolno-katechetycznego połączona z konferencją przedmiotowo-metodyczną. Na zakończenie spotkania będą wystawiane zaświadczenia.

Pielgrzymka LSO na Górę św. Anny (28-29 sierpnia)

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Opolskiej zaprasza wszystkich  Ministrantów i Ministrantki do udziału w tegorocznej Diecezjalnej Pielgrzymce Liturgicznej Służby Ołtarza na Górę św. Anny, która odbędzie się w dniach 28-29 sierpnia br. pod hasłem: „Gram w drużynie Jezusa”.

Miejscem pobytu ministrantów będzie tradycyjnie Dom Pielgrzyma. Koszt pobytu wynosi 50 zł.

Przyjazd we wtorkowe przedpołudnie o takiej porze, by o godz. 12.00 wszyscy mogli wziąć udział w uroczystym nabożeństwie rozpoczynającym pielgrzymkę.

Głównym punktem pielgrzymki będzie środowa Msza św. o godz. 12.00 pod przewodnictwem ks. biskupa Rudolfa Pierskały. Zachęcamy, aby wszyscy ministranci w tej Mszy św. uczestniczyli w swoich strojach liturgicznych.

Pielgrzymka jest świętem wszystkich ministrantów, których ma łączyć: wspólna modlitwa, formacja, rywalizacja sportowa i zabawa.
Dzień wcześniej  będzie miało miejsce skupienie dla wszystkich ceremoniarzy już ustanowionych oraz dla tych, którzy mają zostać ustanowieni ceremoniarzami i animatorami w czasie pielgrzymki.
Szczegółowe informacje o pielgrzymce można znaleźć na stronie internetowej: www.lso.opole.pl

42 Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę – „Idziemy do Matki w świetle i mocy Ducha Świętego”

Zapraszamy do udziału w Pieszej Opolskiej Pielgrzymce na Jasną Górę. Termin: 12.08. – 18.08.2017 r. Bliższe informacje oraz zapisy w kancelarii parafialnej św. Jakuba Apostoła, Matki Bożej Bolesnej lub św. Elżbiety w Nysie.

Pielgrzymi Rejonu nyskiego wyruszają w niedzielę 12 sierpnia.

 

 

 

 

 

 

Uroczystości patronalne ku czci św. Jacka w Kamieniu Śląskim

Serdecznie zapraszamy na diecezjalne uroczystości patronalne ku czci św. Jacka, które odbędą się w dniach 11–13 sierpnia 2018 r. w Kamieniu Śląskim.

Program obchodów odpustowych na zamieszczonym plakacie.

 

 

 

 

Zapraszamy na doroczną Międzynarodową Pielgrzymkę Motocyklistów na Górę Świętej Anny, która odbędzie się 5 sierpnia 2018 r. Pielgrzymka rozpocznie się zbiórką w Grocie Lurdzkiej o godz. 9.00, a o godz. 11.30 zostanie tam odprawiona uroczysta Msza św. W tym roku Pielgrzymka postawiła sobie za cel wsparcie dzieci z Aleppo, Fundacji Tobiaszki, DPS-Nysa oraz Stowarzyszenia OGNIK.

Ojcowie Franciszkanie zapraszają, na Górę św. Anny, na doroczny odpust ku czci św Anny w dniach 28 – 29 lipca. Szczegółowy program na zamieszczonym plakacie.

W odpowiedzi na prośbę Biskupa Opolskiego, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w imieniu Papieża Franciszka wpisała do kalendarza własnego diecezji opolskiej w randze wspomnienia dowolnego obchód ku czci bł. Alfonsa Trackiego na dzień 18 lipca (Congregatio de Culto Divino et Disciplina Sacramentorum Prot. N. 31/17, die 22 martii 2018).

W związku z tą decyzją dnia 18 lipca na terenie diecezji opolskiej przypada wspomnienie dowolne bł. Alfonsa Trackiego, prezbitera i męczennika.
Błogosławiony ks. Alfons Tracki urodził się w 2 grudnia 1896 r. w Bliszczycach (dekanat Branice). Wbrew oczekiwaniom ojca wybrał drogę powołania kapłańskiego. Studiował m.in. w Wiedniu. Wyświęcony na kapłana w 1925 r. w albańskiej Szkodrze. Pracował w północnej Albanii, wiele czasu poświęcając duszpasterstwu dzieci i młodzieży. Niemieckie pochodzenie oraz wyniesiona z domu znajomość języka niemieckiego pozwoliły mu w czasie II wojny światowej negocjować uwolnienie wielu Albańczyków z rąk Wehrmachtu okupującego Albanię w latach 1943-44.
Po przejęciu władzy przez komunistów odmówił wyjazdu z Albanii. Pracował w parafii Pulaj. Został aresztowany 25 czerwca 1946 r. za udzielenie sakramentu chorych jednemu z młodych parafian rannemu w walce z komunistami. Przez sąd wojskowy został skazany na karę śmierci za działalność antykomunistyczną i współpracę z okupantem. Wyrok wykonano 18 lipca 1946 roku (niektóre źródła podają datę 19 lipca). O 5 rano został rozstrzelany pod murem cmentarza w Szkodrze. Nie wiadomo, gdzie został pochowany.
Na szczeblu diecezjalnym proces beatyfikacyjny arcybiskupa Vincenca Prennushi i 37 innych księży, którzy zginęli zamęczeni w więzieniach lub zostali zamordowani w latach 1945-74 w komunistycznej Albanii w czasach reżimu Envera Hodży, zakończył się 8 grudnia 2010 r. 26 kwietnia br. papież Franciszek podpisał dekret uznający ich za męczenników.
Ks. Alfons Tracki został beatyfikowany wraz z 37 innymi męczennikami z czasów komunizmu w Albanii 5 listopada 2016 r.

Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny po raz 22. organizują ogólnopolskie Święto Młodzieży (od II klasy gimnazjum). W tym roku hasłem spotkania jest „Bóg mój i wszystko”. Termin: od 16 do 21 lipca. Gośćmi imprezy będą: o. Piotr Kwoczała, Wanda i Radek Mokrzyccy, Katarzyna i Paweł Kaczmarek, Andrzej Wronka, o. Urban Bąk. Koncerty dadzą: Podzamek Boys, 12 kamieni, Anti Babylon System, ks. Kuba Bartczak, Under. Zapisy na: www. swietomlodziezy.com.

Koncert Uwielbienia w Boże Ciało

W wieczór uroczystości Bożego Ciała, 31 maja,  na placu przy kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Opolu, po raz ósmy odbędzie się Koncert Uwielbienia. Rozpoczęcie spotkania o godz. 19.00, zakończenie Apelem Jasnogórskim. Czcigodnym księżom organizatorzy dziękują za wieloletnią życzliwość dla całego dzieła Koncertu Uwielbienia i dzieła modlitwy za młode pokolenie w naszych parafiach.

Msza św. z okazji 50. rocznicy śmierci bp. Henryka Grzondziela

W czwartek 24 maja o godz. 18.00 w kościele Matki Bożej Fatimskiej w Opolu-Grudzicach zostanie odprawiona Msza św. za zmarłego biskupa Henryka Grzondziela w 50. rocznicę jego śmierci. Mszy św. przewodniczyć będzie biskup opolski Andrzej Czaja, a homilię wygłosi biskup gliwicki Jan Kopiec. Biskup Opolski zaprasza do udziału w tej rocznicowej uroczystości kapłanów i wiernych naszej diecezji.

 

 

W najbliższą sobotę 19 maja 2018 r. o godz. 10.00 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu udzielane zostaną święcenia prezbiteratu, które w tym roku przyjmie 10 diakonów, alumnów Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i absolwentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Do udziału w uroczystej liturgii zaproszeni są szczególnie członkowie rodzin neoprezbiterów, wierni z ich rodzinnych parafii oraz całe prezbiterium Kościoła opolskiego.

W dniu święceń o godz. 11.00 we wszystkich świątyniach naszej diecezji zabrzmią dzwony przypominające wiernym o tym ważnym dla całej diecezji wydarzeniu.

Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego – zapisy na studia Wydział Teologiczny UO

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
ul. Drzymały 1A
45-342 Opole

tel. +48 77 442 37 67, +48 77 442 37 68
e-mail: dziekanatwt@uni.opole.pl

 

Godziny pracy dziekanatu
poniedziałek, wtorek, czwartek 9.00 – 13.00
środa (tylko doktoranci) 9.00 – 13.00
piątek (tylko doktoranci) 13.00 – 15.00
sobota (tylko studia podyplomowe) po ustaleniu

 

Biskup Opolski Andrzej Czaja 12 kwietnia 2018 roku został laureatem nagrody Diamentowej Spinki, statuetki, która jest przyznawana raz w roku dla wybitnej osobistości naszego regionu.  Od 1997 roku Nowa Trybuna Opolska przyznaje co roku nagrody Złotych Spinek ludziom wybitnym – Opolanom, którzy przyczyniają się do rozwoju naszego regionu. Nagroda ta powstała po powodzi tysiąclecia i w zamierzeniu jej inicjatorów ma być dzisiaj znakiem tego, co nas łączy. Statuetki trafiają do biznesmenów, społeczników, samorządowców i ludzi kultury. Od naszych czytelników NTO zbiera się zgłoszenia kandydatów do tej nagrody. Spośród nich wybrani zostają trzej nominowani do każdej kategorii, a kapituła, w skład której weszli m.in. laureaci poprzednich edycji wskazuje zwycięzców w poszczególnych kategoriach oraz zdobywców wyróżnień. Diamentowa spinka przyznawana jest osobowości, która wymyka się wszystkim kategoriom. Jej laureatem jest również m.in. arcybiskup Alfons Nossol.

Diecezjalne Święto Rodziny w Jemielnicy

We wtorek 1 maja w Jemielnicy odbędzie się 7. Diecezjalne Święto Rodziny. Jest ono od kilku lat okazją do wspólnej modlitwy w intencji rodzin i z rodzinami naszej diecezji oraz do promocji Bractwa św. Józefa, które przyjmie w tym dniu nowych członków. Centralnymi punktem Święta będzie Eucharystia sprawowana o godz. 11.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy, poprzedzona procesją z kościoła Wszystkich Świętych. Popołudniu natomiast, o godz. 14.30, odprawione zostanie nabożeństwo majowe i do św. Józefa. Święto będzie połączone z 8. Jarmarkiem Cysterskim, który oferuje rokrocznie bogatą gastronomię i liczne atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Diecezjalne obchody Dnia Świętości Życia

 Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Opolskiej oraz Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia zapraszają na diecezjalne uroczystości Dnia Świętości Życia, które odbędą się w poniedziałek 9 kwietnia o godz. 19.00 w kościele seminaryjno-akademickim pw. Św. Jadwigi Śląskiej przy ul. Drzymały 1 w Opolu. Uroczystej Mszy św. przewodniczyć będzie ks. bp Paweł Stobrawa. W trakcie Mszy św. chętne osoby będą mogły złożyć przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Spotkanie Apostolatu Margaretek oraz Wspólnot modlących się za Kapłanów

Pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie Apostolatu Margaretka oraz Wspólnot i Osób Modlących się za Kapłanów. Z okazji 100-lecia święceń kapłańskich św. Maksymiliana M. Kolbego sobotę 28 kwietnia w Niepokalanowie odbędzie się Pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie Apostolatu Margaretka oraz Wspólnot i Osób Modlących się za Kapłanów. W programie: zawierzenie Niepokalanej wspólnot, apostolatów i grup modlitewnych, modlitwy w intencji kapłanów, konferencja, oratorium maryjno-kolbiańskie, świadectwo Andrzeja Moszczyńskiego, projekcja filmu „Dwie Korony” i spotkanie z Adamem Woronowiczem, odtwórcą roli św. Maksymiliana, wieczór uwielbienia, dziękczynienie za sakrament kapłaństwa.

Dzień Otwartych Drzwi w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu

Dzień Otwartych Drzwi w opolskim seminarium. 28 kwietnia 2018 r. w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu odbędzie się Dzień Otwartych Drzwi. Tegoroczne hasło tego dnia, to: ,,Obudź mnie”. W roku poświęconym Duchowi Świętemu organizatorzy nawiążą do Trzeciej Osoby Boskiej, którą symbolizuje na naszym plakacie gołębica. W programie m.in. zwiedzanie seminarium, spotkania w mniejszych grupach dla dzieci i młodzieży, Msza Święta, koncert zespołu i nabożeństwo. Będzie też ciepły posiłek i coś na słodko. Zapraszamy księży, katechetów i osoby świeckie wraz z grupami wiernych. Grupy prosimy zgłaszać poprzez formularz dostępny na naszej stronie www.seminarium.opole.pl.

 

 

 

W tym roku przypada jubileusz 500-lecia poświęcenia kościoła pw. św. Anny w Oleśnie. Z tej racji zapraszamy do naszego diecezjalnego sanktuarium na uroczystą inaugurację obchodów jubileuszowych. Msza św. rozpoczynająca obchody pod przewodnictwem Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai zostanie odprawiona 15 kwietnia o godz. 11.oo w kościele pw. św. Anny.

Kościół pielgrzymkowy pw. św. stanowi jeden z najpiękniejszych kościołów drewnianych nie tylko na Śląsku, ale także w kraju. Składa się z dwóch części: prostokątnego kościoła, który został poświęcony przez biskupa wrocławskiego Jana V Turzo 18 kwietnia 1518 r. i części centralnej, gwiaździstej, dobudowanej w latach 1668-70 przez mistrza ciesielskiego Marcina Snopka (Sempka) z Gliwic. Całość przypomina  pięciopłatkową różę widniejącą w herbie miasta, stanowiąc unikatową perłę  drewnianej architektury sakralnej nie tylko na Śląsku, ale i w  kraju.

Rekolekcje powołaniowe w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu

 Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu zaprasza uczniów szkół średnich oraz studentów na doroczne rekolekcje powołaniowe pod hasłem „Szukam Ciebie”. W tym roku będą się one odbywać od 2 do 4 marca w seminarium w Opolu (ul. Drzymały lc). Te rekolekcje to dla młodych mężczyzn jedyna w swoim rodzaju okazja, aby zobaczyć, jak wygląda życie kleryków w seminarium, przebywać razem z nimi i bliżej ich poznać; na 3 dni zostać jednym z nich. Należy zabrać ze sobą Pismo Święte, modlitewnik „Droga do nieba”, różaniec, notatnik oraz strój sportowy (dla chętnych). Laptopy i tablety nie będą potrzebne. Koszt uczestnictwa wynosi 50 zł. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: seminarium.opole. pi. Zgłoszenia przyjmowane są do piątku 23 lutego.

Ładowarka. Spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej na Górze św. Anny

Diecezjalne duszpasterstwo młodzieży zaprasza kandydatów do bierzmowania na spotkanie pod nazwą Ładowarka. Odbędzie się ono w dniach 16-18 marca 2018 w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Zaproszeni na to spotkanie są uczestnicy wszystkich poziomów przygotowania do bierzmowania czyli od 6 klasy szkoły podstawowej do 3 klasy gimnazjum. Koszt uczestnictwa w spotkaniu wynosi 115 zł. Ponieważ nie jesteśmy zwolnieni z opłat za pobyt opiekunów grup, koszt uczestnictwa pełnoletnich animatorów również wynosi 115 zł. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie www.botafe.pl.

Dzień Modlitwy i Postu

 Dzień Modlitwy i Postu w intencji pokoju w Demokratycznej Republice Konga i w Południowym Sudanie. Odpowiadając na apel Ojca Świętego Franciszka, który podczas niedzielnych rozważań po modlitwie Anioł Pański wezwał cały Kościół, aby 23 lutego br. był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju w Demokratycznej Republice Konga i w Południowym Sudanie, pragniemy włączyć się w to ważne i szlachetne przedsięwzięcie. Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do indywidualnej modlitwy i podjęcia postu w tej intencji.

Wielkopostne Wykłady Otwarte 2018

 Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zaprasza do Miejskiej Biblioteki Publicznej na Wielkopostne Wykłady Otwarte pt. Papież Franciszek: 5 lat

Wykłady będą się odbywać w soboty Wielkiego Postu o godz. 15:00 w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ul. Minorytów 4.

Tematy poszczególnych wykładów:

17 lutego — ks. bp dr hab. Andrzej CZAJA, prof. UO: Papieża Franciszka wizja i odnowa Kościoła

24 lutego — ks. prof. dr hab. Kazimierz WOLSZA: Idea kultury spotkania w nauczaniu papieża Franciszka

3 marca — ks. dr hab. Konrad GLOMBIK, prof. UO: Kontrowersyjne nauczanie czy kontrowersyjna recepcja?

10 marca — ks. prof. dr hab. Zygfryd GLAESER: Papieża Franciszka posługiwanie na rzecz jedności Kościoła

17 marca — ks. prof. dr hab. Stanisław RABIEJ: Pedagogia inkluzji w nauczaniu i postawie papieża Franciszka

24 marca — ks. dr hab. Erwin MATEJA, prof. UO: Papieża Franciszka wizja liturgii

Publikujemy treść Komunikatu Metropolity Częstochowskiego, abp Wacława Depo, dotyczącego działalności Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie:

Wobec wielu pytań i wątpliwości, z którymi zwracają się do Kurii Metropolitalnej w Częstochowie Księża Arcybiskupi i Biskupi, kapłani i osoby świeckie, pragnę poinformować, że ks. Daniel GALUS, prezbiter Archidiecezji Częstochowskiej, otrzymał święcenia kapłańskie dnia 26 maja 2007 r. jako członek Wspólnoty Pustelników pw. Ducha Świętego w Czatachowej. Ks. Daniel pragnął prowadzić życie pustelnicze, jednocześnie zapewniając opiekę i posługę kapłańską pozostałym członkom Wspólnoty. Z czasem jednak wokół Pustelni zaczęła tworzyć się grupa osób, która obecnie znana jest jako Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa, natomiast ks. Daniel – nie z polecenia swego biskupa, ale z własnej inicjatywy – rozpoczął posługę duszpasterską w duchu wspólnot charyzmatycznych.

W poczuciu odpowiedzialności za Kościół w wymiarze diecezjalnym, ale również w trosce o dobro duchowe wiernych z Polski i spoza kraju, którzy gromadzą się na spotkaniach modlitewnych organizowanych przez ks. Daniela GALUSA oraz powstałą wokół niego grupę informuję, że Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa nie posiada kościelnego zatwierdzenia. Złożone przez nią projekty Statutu są przedmiotem prac powołanej w tym celu Komisji. Ponadto należy podkreślić, że związana ze Wspólnotą Miłość i Miłosierdzie Jezusa fundacja pod nazwą Fundacja „Anioł Miłosierdzia” nie jest podmiotem kościelnym. Założyły ją i prowadzą osoby świeckie należące do Wspólnoty.

Mając na uwadze powyższe, chcąc zapobiec dalszym kontrowersjom i niejasnościom, wydaje się być właściwe powstrzymanie się od organizowania wyjazdów na spotkania modlitewne organizowane przez ks. Daniela GALUSA oraz Wspólnotę Miłość i Miłosierdzie Jezusa do czasu zakończenia prac Komisji, wydania orzeczenia na temat jej działalności. Niniejszy komunikat jest powodowany troską o dobro Kościoła i tworzących go wiernych, którzy poszukują doświadczenia Boga we wspólnotach charyzmatycznych oraz dla zapewnienia właściwej atmosfery do rzetelnego rozeznania tej inicjatywy.

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan

W dniach 18-25.01.2018 r. będziemy obchodzić po raz kolejny w naszej diecezji Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2018 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Księgi Wyjścia 15,1–21: „Prawica Twoja wsławiła się mocą”. Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Karaibów. W diecezji opolskiej z tej okazji przygotowano cały szereg nabożeństw i spotkań poświęconych sprawie jedności chrześcijan.

Oto ich program:
Wtorek, 16.01.2018: Dzień Judaizmu

godz. 11.30-13.00 – seminarium otwarte na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Drzymały 1a. Temat: „Judaizm postępowy w wolnej Polsce” z udziałem rabina Stas Wojciechowicza z Centrum Społeczności Postępowej – Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie.

godz. 17.00 – spotkanie z rabinem Stas Wojciechowiczem z Centrum Społeczności Postępowej – Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. Temat: „Czy jest miejsce dla postępowego judaizmu w obecnej Polsce? Miejsce spotkania: Biblioteka Miejska w Opolu, ul. Minorytów 4. Prowadzący spotkanie: ks. prof. Stanisław Rabiej (WT UO).

Czwartek, 18.01.2018

godz. 18.30 – Msza św. na rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w kościele pw. św. Sebastiana w Opolu; przewodniczenie i homilia bp Andrzej Czaja.

Piątek, 19.01.2018

godz. 9.00 – Liturgia wschodnia połączona z uroczystym poświęceniem wody (Epifania w Kościołach Wschodnich), kościół św. Aleksego w Opolu, przewodniczenie i kazanie:
ks. dr Mateusz Potoczny

Sobota, 20.01.2018

godz. 17.00 – Eucharystia z homilią ekumeniczną, kaplica św. Sebastiana w Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim, przewodniczenie i kazanie: abp prof. Alfons Nossol

Niedziela, 21.01.2018

godz. 11.00 – Eucharystia z homilią ekumeniczną, kościół św. Sebastiana w Opolu, przewodniczenie i kazanie: abp prof. Alfons Nossol

godz. 15.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół ewangelicki w Pokoju, przewodniczenie: ks. Eneasz Kowalski (proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej w Pokoju), kazanie: ks. Krzysztof Rusinek (proboszcz par. rzymskokatolickiej w Pokoju)

godz. 16.15 – nabożeństwo ekumeniczne z koncertem kolęd, kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku, przewodniczenie: ks. dr Bernard Jurczyk (proboszcz par. pw. M.B.W.W. w Kluczborku), kazanie: ks. Mateusz Łaciak (proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej w Kluczborku)

godz. 16.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kaplica ewangelicka w Opole (ul. Pasieczna 12), przewodniczenie: ks. Wojciech Pracki (proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej w Opolu), kazanie: bp prof. Andrzej Czaja

godz. 17.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół pw. św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu, przewodniczenie: ks. Krzysztof Dziubek (proboszcz par. św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu), kazanie: ks. Dariusz Dawid (proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej w Zabrzu)

Poniedziałek, 22.01.2018

godz. 17.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół seminaryjno-akademicki w Opolu
(ul. Drzymały), przewodniczenie: bp prof. Andrzej Czaja, kazanie: abp prof. Jerzy (Pańkowski) (prawosławny arcybiskup wrocławsko-szczeciński)
godz. 17.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP w Karczowie, przewodniczenie: ks. Marcin Bonk (proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Dąbrowie), kazanie: ks. Sławomir Fonfara (proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej w Brzegu)

Czwartek, 25.01.2018

godz. 18.00 – nabożeństwo ekumeniczne (oficjalne zakończenie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan), parafia pw. Chrystusa Króla w Opolu-Metalchemie
(ul. Irydowa 23), przewodniczenie i kazanie: bp prof. Andrzej Czaja, pozdrowienie:
ks. Wojciech Pracki

Niedziela, 28.01.2018

godz. 15.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół rzymskokatolicki pw. Trójcy Świętej w Gorzowie Śląskim, przewodniczenie: ks. Józef Dziuk (proboszcz parafii rzymskokatolickiej Trójcy Świętej w Gorzowie Śląskim), kazanie: ks. Mateusz Łaciak (proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej w Kluczborku)

godz. 18.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół pw. Bożego Ciała w Oleśnie, przewodniczenie: ks. Walter Lenart (proboszcz par. pw. Bożego Ciała w Oleśnie), kazanie: ks. Ryszard Pieron (proboszcz par. ewangelicko-augsburskiej w Lasowicach Wielkich)

Niedziela, 18.02.2018

godz. 16.00 – nabożeństwo ekumeniczne, kościół pw. św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu, przewodniczenie: ks. Mariusz Kleman (proboszcz par. pw. św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu), kazanie: pastor Mariusz Muszczyński

Kolędnicy misyjni 2018

 Zarząd Funduszu Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej wraz z Wydziałem Duszpasterskim Diecezji Opolskiej zaprasza do ponownego zorganizowania akcji Kolędników Misyjnych. Jej zwieńczeniem akcji Kolędników Misyjnych 2018 będzie 13. Prezentacja Kolędników Misyjnych, zaplanowana na 3 lutego 2018 r. roku o g. 10.00 w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu przy ul. Drzymały l, do udziału w której serdecznie zapraszamy.

Europejskie Spotkanie Młodych w Bazylei

Wzorem lat poprzednich organizujemy wyjazd na Europejskie Spotkanie Młodych w Bazylei. Prowadzimy punkt przygotowań w Opolu, zapisać się można także w Raciborzu. Szczegółowe informacje znajdują się na załączonym plakacie.

Punkty przygotowań w Diecezji Opolskiej:

Opole

Miejsce: Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Opolskiej
pl. Mickiewicza 1
Informacje i zgłoszenia: Dawid Soll, spotkania.centrum@gmail.com
Spotkania: wtorek, godz. 19:30, salka centrum

Racibórz

Miejsce: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul.Warszawska 29
Informacje i zgłoszenia: Karina Kroczek, karina.kroczek13@gmail.com
Spotkania: II piątek miesiąca, godz. 19:00, kaplica pod Kościołem

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Wzorem ostatnich trzech lat dochód ze sprzedaży świec przeznaczony zostanie na dofinansowanie projektów pomocy dla dzieci w ramach konkursu na wyobraźnię miłosierdzia. Nabywając świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom wierni składają ofiary w wysokości 12 złotych za dużą i 5 złotych za małą świecę.

Ekumeniczna Modlitwa Młodych

W I Niedzielę Adwentu 3 grudnia o godz. 16.00 w kościele seminaryjno-akademickim odbędzie się Ekumeniczna Modlitwa Młodych. Towarzyszyć jej będzie motto: „Ducha nie gaście!”. Do udziału w tym modlitewnym spotkaniu, przygotowanym przez młodzież katolicką wraz przedstawicielami Kościoła ewangelicko-augsburskiego i zielonoświątkowego, Biskup Opolski zaprasza młodzież i wiernych całej diecezji.

W dniu 8 listopada 2017 r. odszedł do wieczności ks. Stanisław Durbas, lat 89, emerytowany proboszcz parafii św. Marcina w Gołuszowicach.

  • Eksportacja – w niedzielę, 12 listopada o godz. 15.00 w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Nysie;
  • Pogrzeb – w poniedziałek 13 listopada o godz. 12.00 w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu k. Limanowej (diec. tarnowska).

Polecajmy śp. ks. Stanisława Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek, racz mu dać Panie…

* * *

Śp. ks. Stanisław Durbas urodził się 11 XI 1928 roku we wsi Rajbrot, w powiecie Bochnia, w rodzinie rolniczej Wawrzyńca i Katarzyny zd. Piechura. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości i kontynuował edukację najpierw w liceum ogólnokształcącym w Bochni a po dwóch latach przeniósł się do szkoły w Ujanowicach. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1949 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Jednak po dwóch latach studiów i formacji w 1951 roku przeniósł się do Wyższego Seminarium Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 20 VI 1954 roku w Opolu z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego. Bezpośrednio po święceniach został mianowany wikariuszem w parafii Bożego Ciała w Bytomiu-Miechowicach (1954– 1956). W 1956 roku został mianowany proboszczem parafii Kamiennik i ex curr. Goworowice (1956–1971). W 1969 roku zdiagnozowano u niego poważną chorobę nowotworową, w wyniku której amputowano mu prawą nogę. Choroba wymagała długotrwałego leczenia, dlatego w latach 1971-1974 przebywał na urlopie zdrowotnym. Powrócił jednak do duszpasterstwa i od 1974 roku pełnił funkcję proboszcza w parafii św. Teresy w Zabrzu-Mikulczycach (1974–1975). Jednak po roku musiał ponownie poddać się operacji i leczeniu. W latach 1977-1991 był dyrektorem domu rekolekcyjnego w Głębinowie, a równocześnie od 1980 roku proboszczem tamtejszej parafii św. Urbana. W 1992 roku został mianowany proboszczem parafii św. Marcina w Gołuszowicach i pełnił tę funkcję aż do przejścia na emeryturę w 2003 roku. Zamieszkał wtedy w Nysie. Przez wiele lat pełnił z wielkim oddaniem posługę spowiednika alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Ceniono go i chętnie zapraszano jako rekolekcjonistę. W latach 1987-1992 był członkiem z wyboru Rady Kapłańskiej. Biskup Opolski nadał mu w 1997 r. tytuł radcy duchownego. Zmarł 8 listopada 2017 roku.

OPOLSKIE DLA RODZINY

Program „Opolskie dla Rodziny” – realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – to inicjatywa pozwalająca każdemu mieszkańcowi naszej diecezji skorzystać z udziału w projektach oferujących bezpłatną pomoc w zakresie m.in.: opieki nad kobietami w ciąży i rodzinami z małymi dziećmi, godzenia ról rodzicielskich i zawodowych, troski o seniorów i ich pogodną jesień życia, poprawy warunków pracy, praktycznej nauki zawodu przygotowującej w dorosłe życie itp.

Inauguracja w Diecezjalnym Katolickim Uniwersytecie Ludności Wiejskiej w Opolu-Gosławicach

W rozpoczętym roku akademickim nadal będą prowadzone wykłady w Diecezjalnym Katolickim Uniwersytecie Ludności Wiejskiej w Opolu-Gosławicach. Nowy semestr nauki rozpocznie się w sobotę 11 listopada 2017 r. Msza św. inauguracyjna zostanie odprawiona przez bp. Rudolfa Pierskałę w kościele w Opolu-Gosławicach o godz. 11.00. po niej druga część inauguracji w Domu Parafialnym.

W niedzielę 5 listopada w kościele Świętej Rodziny w Branicach odbędą się obchody 150. rocznicy urodzin bp. Józefa Marcina Nathana. W programie: Msza św. pod przewodnictwem biskupa opolskiego Andrzeja Czai (o 11.30) i koncert chóru Tryl z Toszka, który wykona m.in. hymn „Caritas Christi urget nos” do słów bp. Nathana.

Arcybiskup Alfons Nossol laureatem Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello

 Arcybiskup Alfons Nossol został laureatem Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (2002-2003). Nagroda ta jest przyznawana corocznie w dwóch równorzędnych kategoriach osoba i organizacja pozarządowa za działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw. W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu nagrody arcybiskupowi kapituła, w której skład wchodzą m.in. przedstawiciele prezydenta, ambasad Brazylii oraz Szwecji, wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców stwierdziła: „Autorytet, którym cieszy się arcybiskup Nossol, wciąż przyczynia się do utrwalania postawy szacunku dla drugiego człowieka, niezależnie od jego wyznania i przynależności narodowej, która jest niezwykle istotna w obliczu wyzwań współczesności”.

Ceremonia wręczenia nagrody obyła się 19 października 2017 r. w Willi Decjusza w Krakowie.

Diecezjalna Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia

 W środę 18 października 2017 r. w Opolu-Winowie odbędzie się 4. Diecezjalna Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia. Mszy św. o godz. 18.00 przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ks. bp Andrzej Czaja, natomiast konferencję po Różańcu poprowadzi ks. dr hab. Robert Skrzypczak, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawy.

25-lecie działalności Stacji Opieki Caritas w diecezji opolskiej

 Dzięki współpracy i współodpowiedzialności wspólnoty Kościoła opolskiego, jednostek samorządu terytorialnego i Narodowego Funduszu Zdrowia doszło w okresie ćwierćwiecza do rozwoju takiej formy opieki, o charakterze instytucji, bez której nie można sobie wyobrazić funkcjonowania ochrony zdrowia na terenie diecezji opolskiej.

W dniu 10 października 2017 roku przypada jubileusz 25-lecia otwarcia pierwszej Stacji Opieki Caritas na terenie diecezji opolskiej. To dobra okazja, by podziękować 59 samorządom lokalnym województwa opolskiego i częściowo śląskiego, a także Narodowemu Funduszowi Zdrowia w Opolu i Katowicach za wszystko, czego udało się nam wspólnie dokonać w dziedzinie opieki nad ludźmi chorymi i starszymi, którzy przebywają w swoich domach.

Niedające się powstrzymać procesy demograficzne (spadek liczby urodzeń, wydłużanie się ludzkiego życia, migracje ludności) powodują, że w nadchodzących latach obraz naszego społeczeństwa zdominowany będzie przez coraz bardziej zauważalną obecność ludzi starszych, w tym osób wymagających opieki. Szeroko rozumiana polityka senioralna, w tym opieka nad ludźmi starszymi, stanie się dla państwa wielkim wyzwaniem. Osoby, które mogą się cieszyć i chwalić pełną niezależnością i mobilnością aż do późnej starości nie należą do większości. Większość ludzi starszych, trapiona przez kłopoty ze zdrowiem zadaje sobie pytanie co stanie się ze mną, gdy będę wymagał opieki okresowej lub całodobowej. Oferta placówek opiekuńczych i form domowej opieki ambulatoryjnej potęguje ich zatroskanie.

Obecnie jak i dawniej pielęgnacja osób chorych i starszych w Polsce sprawowana jest w rodzinie i przez rodzinę. Rodzina jest największym świadczeniodawcą usług pielęgnacyjnych w systemie ochrony zdrowia. Wsparcie i opieka udzielana osobom chorym i starszym w domach, przewyższa wielokrotnie ilość usług wykonywanych we wszystkich placówkach opiekuńczych i leczniczych, stacjonarnych i dziennych, razem wziętych.

Z punktu widzenia kultury, która akceptuje i ceni starość, jak również z perspektywy potrzeb psychicznych człowieka, rodzina jako miejsce, w którym człowiek czuje się u siebie, pośród krewnych i przyjaciół, jawi się jako środowisko najlepsze i naturalne do przeżywania choroby i starości. Również odpowiedzialne i mądre decyzje państwa, dotyczące opieki zdrowotnej powinny stawiać opiekę domową, ambulatoryjną na pierwszym miejscu przed szpitalną, stacjonarną. Rozwiązania takie muszą być jednak komplementarne tzn. muszą być powiązane z wszystkimi elementami systemu ochrony zdrowia.

Zabezpieczając w planie finansowym przede wszystkim pieniądze na leczenie szpitalne oraz zabiegi ratujące życie, Narodowy Fundusz Zdrowia winien coraz bardziej dostrzegać, że uwzględnia określone elementy systemu opieki zdrowotnej, które przecież tylko w łączności z innymi obejmują całość zagadnienia. Z praktykowania „opieki ambulatoryjnej przed opieką stacjonarną”, wynika wyraźne przełożenie ciężaru z placówek leczniczo-opiekuńczych na środowisko domowe pacjenta. Zasada skracania czasu pobytu pacjenta w szpitalu bardziej niż dotąd wciąga rodzinę w organizowanie i finansowanie opieki medycznej i pielęgnacji.

Model komplementarnej opieki pielęgnacyjnej, w którym rodzina pozostanie dla człowieka podstawową instytucją i środowiskiem przeżywania choroby i starości, zakłada istnienie niezawodnego i dostępnego systemu opieki ambulatoryjnej. System ten musi chronić i wspierać rodzinę w duchu zasady pomocniczości, jako istotny filar opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i chorymi. Filar ten pozostawiony samemu sobie łatwo może się załamać, co spowoduje tylko negatywne skutki dla polityki państwa.

Od 25. lat, to jest od 10. października 1992 r., na terenie diecezji opolskiej działa sieć Stacji Opieki Caritas, która obejmuje obszar całej diecezji. Rocznie 150 pielęgniarek Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej wykonuje ponad 300 tysięcy wizyt domowych u 13. tysięcy pacjentów. W 1995 r. Komisja Zdrowia Sejmiku Samorządowego Woj. Opolskiego wyraziła opinię, że praca Stacji Opieki Caritas jest najskuteczniejszą i najtańszą formą leczenia przewlekle chorych. W przekonaniu Komisji działalność Stacji wyprzedziła reformę podstawowej opieki zdrowotnej i pomocy doraźnej w kraju.

Pielgrzymka Caritas do Trzebnicy

W sobotę 7 października br. odbędzie się 25. Pielgrzymka wolontariuszy i pracowników Caritas Diecezji Opolskiej do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy. Pielgrzymce przewodniczyć będzie biskup Paweł Stobrawa, który odprawi Mszę św. i wygłosi Słowo Boże. Pielgrzymka rozpocznie się Mszą św. o godzinie 10.30 w bazylice sanktuarium. Oprawę muzyczną zapewni orkiestra dęta GOK w Dobrzeniu Wielkim. Po posiłku w klasztorze Sióstr Boromeuszek i konferencji w bazylice, udamy się na nabożeństwo Drogi  Krzyżowej w lasku bukowym. Do udziału w pielgrzymce zapraszamy kapłanów, siostry zakonne, dzieci i młodzież ze Szkolnych Kół Caritas oraz dzieci i młodzież ze Szkolnych Kół Caritas.

«Różaniec do granic» w diecezji opolskiej

Diecezja opolska jako jedna z 22 granicznych diecezji w Polsce weźmie udział w ogólnopolskiej inicjatywie modlitewnej «Różaniec do granic». Odbędzie się ona 7 października w 13 kościołach diecezji: w Gościcach, w Jasienicy Górnej, w Głuchołazach, w Sanktuarium Świętego Józefa w Prudniku-Lesie, w Racławicach Śląskich, w Opawicy, w Wiechowicach, w Branicach (kościół Wniebowzięcia NMP), w Dzierżysławiu, w Pietrowicach Wielkich (kościół św. Krzyża), w Pietraszynie, w Samborowicach i w Chałupkach. Więcej na www.rozaniecdogranic.pl. Spotkania modlitewne we wszystkich kościołach rozpoczną się o 10.30 a zakończą ok. 16.00. W programie: konferencja, Msza św, Adoracja Najświętszego Sakramentu, przerwa na herbatę oraz modlitwa różańcowa (cztery części) w miejscach przygranicznych.

Dożynki Diecezjalne na Górze św. Anny

Tegoroczne dożynki diecezjalne odbędą się 24 września na Górze św. Anny. Suma Dożynkowa będzie odprawiona o godz. 11.00. Od godz. 10.15 delegacje z dekanatów gromadzą się na schodach prowadzących do groty lurdzkiej i w procesji udają do Groty na Mszę św. Obecni na dożynkach księża – dekanalni duszpasterze rolników – proszeni są do koncelebry. Duszpasterstwo rolników zaprasza także orkiestry z poszczególnych parafii, parafian w strojach ludowych i poczty sztandarowe.

Pielgrzymka Narodów do sanktuarium Maria Hilf

16 września 2017 r. – w sobotę – odbędzie się tradycyjna 22. Pielgrzymka Narodów do sanktuarium Maria Hilf niedaleko Zlatych Hor w Czechach. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: „Matko Boża – Wspomożycielko rodzin, módl się za nami!” Rozpoczęcie pielgrzymki modlitwą różańcową o godz. 9.30. Uroczysta Msza św. o godz. 11.00. Po południu o godz. 14.00 Nabożeństwo ku czci Matki Boskiej Fatimskiej. Serdecznie zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu modlitwy, skupienia, przemiany i odrodzenia duchowego.

W czwartek, 31 sierpnia 2017 r. w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu o godz. 15.00 pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Czai odprawiona zostanie Msza św. w intencji zaginionego księdza Krzysztofa Grzywocza. Serdecznie zapraszamy na nią najbliższą rodzinę, kapłanów oraz wszystkich przyjaciół zaginionego Kapłana, aby polecać go Bożej Opatrzności.

Korzystając z okazji składamy serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy modlą się w intencji ks. Krzysztofa oraz tych, którzy złożyli swój dar serca przeznaczony na akcję ratunkową w Alpach. Zebrana suma w wysokości 225 tys. złotych wpłacona na konto opolskiej Caritas zostanie w całości przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzonej w ostatnich dniach akcji poszukiwawczej.

Ks. Krzysztof Grzywocz, znany przewodnik duchowy, rekolekcjonista, spowiednik i diecezjalny egzorcysta zaginął w Alpach szwajcarskich w okolicach Brig 17 sierpnia br. Ks. Krzysztof odprawił w tym dniu Mszę św. w parafii Betten, w której zastępował proboszcza, i udał się w kierunku powiatowego miasta Brig zamierzając odbyć spacer po pobliskim paśmie górskim. Po raz ostatni widziano go w południe tego dnia w schronisku Bortelhütte, w którym pytał gospodarzy o szlak na pobliski szczyt Bortelhorn. Potem wszelki ślad po nim zaginął. Pomimo przeprowadzonej bardzo intensywnej akcji poszukiwawczej, z udziałem doświadczonych ratowników górskich, psów tropiących i helikopterów nie udało się go odnaleźć ani w okolicach tej góry, ani na sąsiednich zboczach górskich. W środę 23 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00 akcja ratownicza została oficjalnie zakończona, a ks. Krzysztof uznany za osobę zaginioną.

Pielgrzymka LSO na Górę św. Anny (29-30 sierpnia)

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Opolskiej zaprasza wszystkich  Ministrantów i Ministrantki do udziału w tegorocznej Diecezjalnej Pielgrzymce Liturgicznej Służby Ołtarza na Górę św. Anny, która odbędzie się w dniach 29-30 sierpnia br. pod hasłem: „Służę Chrystusowi zawsze i wszędzie”. Przewodnikiem duchowym w tym roku będzie św. Stanisław Kostka, który składał świadectwo służby Jezusowi w każdej chwili swego życia. Jego cześć do Maryi powiązana zostanie jubileuszem 100-lecia objawień fatimskich.
Miejscem pobytu ministrantów będzie tradycyjnie Dom Pielgrzyma.

Zgłoszeń grup ministranckich należy dokonać poprzez specjalny formularz podając parafię, liczbę uczestników (oddzielnie ministrantów i ministrantek) oraz  osobę odpowiedzialną za grupę. W tym celu posłużyć się należy linkiem znajdującym się na stronie: www.lso.opole.pl. Przyjazd we wtorkowe przedpołudnie o takiej porze, by o godz. 12.00 wszyscy mogli się spotkać w bazylice pw. św. Anny na uroczystym rozpoczęciu pielgrzymki –  Eucharystii.
Głównym punktem pielgrzymki będzie środowa Msza św. o godz. 12.00 pod przewodnictwem ks. biskupa Rudolfa Pierskały, w czasie której zostaną ustanowieni  nowi ceremoniarze, którzy w tym roku ukończyli kurs diecezjalny.

Zachęcamy, aby wszyscy ministranci w tej Mszy św. uczestniczyli w swoich strojach liturgicznych.

Pielgrzymka powinna być świętem wszystkich ministrantów, których ma łączyć: wspólna modlitwa, formacja, rywalizacja sportowa i zabawa.
Dzień wcześniej  będzie miało miejsce skupienie dla wszystkich ceremoniarzy już ustanowionych oraz dla tych, którzy mają zostać ustanowieni w czasie pielgrzymki.

Szczegółowy program pielgrzymki wraz z zawodami i konkursami dostępny jest na stronie internetowej: www.lso.opole.pl

W mieniu duszpasterstwa trzeźwości i ludzi cierpiących z powodu uzależnienia własnego lub bliskiej osoby, chcę Was zaprosić na czuwanie modlitewne o dar trzeźwego życia  12 sierpnia 2017 w sobotę do kościoła parafialnego w Winowie na godz. 18.00. Niech nikogo z nas nie zabraknie.
Żyjemy w czasach nowych zagrożeń, które zabierają nam wolność i godność.  Jak nigdy dotąd potrzebujemy trzeźwości – trzeźwego umysłu, wiele ludzi dziś jest zagubionych, nie wie kogo słuchać, kto ma rację. Dar trzeźwego życia nie ogranicza się do odstawienia alkoholu. Trzeźwość to styl życia oparty na rozumie i sumieniu. Trzeźwość dotyczy każdego człowieka, nie ogranicza się tylko do uzależnionych. Można nie być alkoholikiem czy narkomanem a mieć nietrzeźwy umysł, zdominowany przez nieuporządkowane emocje, popędy, chore ambicje.  Dar trzeźwego życia, to umiejętność kierowania się rozsądkiem, zachowanie odpowiedniego dystansu do rzeczywistości, to umiejętność odpowiedzialnego kierowania swoją wolnością aby nie stać się niewolnikiem, nowych technologii, mediów, manipulacji politycznych, czy zakładnikiem własnej emocjonalności. Trzeźwość – to być jednoznacznym, nie wchodzić w kompromisy ze złem, nie prowadzić podwójnego życia, to być wiernym Bogu, ludziom , ojczyźnie.
Trzeźwość  to zgodność czynów z sumieniem, to mieć sumienie i używać sumienie, zwłaszcza wtedy, gdy nikt nie widzi naszego zachowania. Trzeźwość to umieć sobie odmówić czegoś co szkodzi, co niszczy. Trzeźwość to przede wszystkim być porządnym człowiekiem, dać świadectwo prawdzie, być zdolnym do męstwa i nie ulegać nieuporządkowanej emocjonalności i podsycanym nastrojom społecznym. Wiele naszych bliskich, naszych rodaków, straciło dar trzeźwego myślenia, stali się zakładnikami promowanego bałaganu – subiektywnej dowolności, stracili własną tożsamość, zdolność do krytycznego myślenia i trzeźwego osądu sytuacji w której się znajdują.
W sierpniu, miesiącu trzeźwości chcemy z odwagą odstawić używki, zaniechać zachowań, które nas niewolą, odbierają nam godność, wartość, wolność, samodzielność. Nie chcemy być bankrutami życiowymi, ani ofiarami bezwolnej konsumpcji.
Coraz więcej ludzi nie może obejść się bez telefonu, smartfona, tabletu, komputera. Coraz więcej ludzi nie potrzebuje drugiego człowieka i Boga, wystarcza im wirtualny świat. Żyjemy w portalach społecznościowych, aktywnie uczestniczymy w różnych sporach, odreagowujemy frustracje na innych ludziach. Coraz bardziej brakuje nam serca do dziecka, starszego człowieka, chorego. Uciekamy w wygodny świat cyberprzestrzeni w której wszystko wolno, w której nie ma sumienia, nie ma granic dobra i zła. Wirtualny anonim ma dziś władzę nad naszym umysłem, emocjami, postawami. Jesteśmy monitorowani przez własny komputer, nowoczesne technologie. Rodzice cieszą się, że niemowlęta potrafią obsługiwać tablet, ale nie zastanawiają się co trafi z Internetu do serca i umysłu ich dziecka. Dla wielu rodziców, tablet, komputer, konsola do gier, to zastępczy rodzic, wirtualna niańka. Po kilku latach używania nowych technologii medialnych  w naszych domach, rodzice dziwią się agresji swoich dzieci, nie rzadko rodzice stają się ofiarami przemocy własnych dzieci. Trenowana godzinami przemoc w niewinnych z pozoru grach musi przynieść złe owoce. Wiele młodych ludzi buduje swoją osobowość na przemocy, sile, agresji, walce, pokonywaniu i zabijaniu. Coraz mniej empatii w relacjach dziecięcych, młodzieżowych, nastawienie na sensację, silne wrażenia, szybki efekt, bardzo często deprawuje moralnie młode pokolenia. Rodzice zacznijcie być z swoimi dziećmi, zacznijcie z nim rozmawiać, mniej tabletu, komputera, więcej serca, wzajemnego słuchania, uwagi, współpracy, więcej Boga.
W sierpniu Polska zamieni się w jeden pielgrzymi szlak, każdy z nas może stanąć na tym szlaku przy drugim człowieku, dać mu trochę serca, trochę życzliwości, trochę czasu, trochę uwagi. Potrzebujących naszej pomocy nie brakuje. Niech ten sierpień, miesiąc trzeźwości stanie się dla naszych rodzin czasem błogosławieństwa. Zapraszam wszystkich na modlitwę o dar trzeźwego życia dla każdego z nas, abyśmy byli ludźmi rozumnymi, odważnymi, porządnymi, bożymi.

Ks. Marcin Marsollek

Uroczystości metropolitalne ku czci św. Jacka w Kamieniu Śląskim

Serdecznie zapraszamy na tegoroczne metropolitalne uroczystości patronalne ku czci św. Jacka w Kamieniu Śląskim, które odbędą się w dniach 12-14 sierpnia 2017 r.

 

Obchody Wielkiego Odpustu ku czci św. Anny potrwają 29 i 30 lipca. W sobotę 29 lipca o 17.30 – odprawione zostaną nieszpory ku czci św. Anny w bocznej kaplicy przy bazylice, a o 18.00 – Msza św. w bazylice. W niedzielę od 8.00 – witanie pielgrzymów w bazylice, o 10.15 – Godzinki ku czci św. Anny w grocie lurdzkiej, o 11.00 – Suma odpustowa, której przewodniczyć będzie biskup Andrzej Czaja, a o 14.00 – nieszpory.

Trąba powietrzna nad Landzmierzem

W piątek, 7 lipca 2017 r., krótko po godzinie 18.00, nad Landzmierzem w gminie Cisek (powiat Kędzierzyńsko-Kozielski) przeszła trąba powietrzna. Towarzyszyła jej potężna nawałnica. Około 40 domów mieszkalnych w przeciągu kilku minut zostało pozbawionych dachów. Uszkodzeniu uległo tyle samo budynków gospodarczych. Dzięki Bogu nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Przy poszkodowanych najszybciej pojawili się sąsiedzi oraz strażacy. Dołączyły do nich służby gminy, starostwa i wojewody. Szybko ruszyły prace zabezpieczające. Tego samego dnia wieczorem i następnego dnia rano poszkodowanych parafian odwiedził ks. proboszcz Józef Sykosz i dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej. Ten ostatni wziął udział w odprawie sztabu kryzysowego w Gminie Cisek w sobotę o godz. 9.00. Ksiądz dyrektor przekazał obecnym słowa pokrzepienia od biskupa opolskiego Andrzeja Czai i złożył deklarację udzielenia natychmiastowej pomocy finansowej w wysokości dwa tysiące złotych dla każdego poszkodowanego domu mieszkalnego. Pieniądze trafią do parafii już w poniedziałek 10 lipca br. i będą przekazywane poszkodowanym przez członków Parafialnego Zespołu Caritas. Pomoc otrzyma także jedna rodzina z miejscowości Lubieszów w parafii Bierawa, której dom ucierpiał w wyniku kataklizmu.

Osoby i instytucje, które pragną przekazać pieniądze na pomoc poszkodowanym przez trąbę powietrzną mogą wpłacać darowizny na rachunek Caritas Diecezji Opolskiej: 66 1240 1633 1111 0000 2651 3092 z dopiskiem „trąba powietrzna”.

  Ojcowie franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają na 21. Święto Młodzieży od 17 do 22 lipca. Tegoroczne hasło: „Masz talent!”. W programie codzienna Msza Św., adoracja Najświętszego Sakramentu, Kalwaria, konferencje, spotkania w grupach, wieczorne koncerty. Zapisy na: święto młodzieży.com (grupy zorganizowane powyżej 10 osób tel.574643 329).